WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові - Курсова робота

Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові - Курсова робота

Отже, колоронім red у складі фразеологізмів-метафор в основному має кольорове навантаження, або значення, яке прямо чи непрямо пов'язане з червоним кольором. Якщо навіть і зустрічаються такі фраземи, де наявне психологічне значення, воно все одно пов'язане з кольоровою ознакою. У складі фразеологізму лексема red несе велике семантичне навантаження і суттєво впливає на тлумачення фразу вцілому.

Green

Фразеологічні метафори зі складником green такі: green finger, a green wound, a green wound is soon healed, in the green wood, a green hand, the green light, green winter та ін.

Виокремлюючи лексему green зі складу ФО, можна спостерігати наступні її значення:

- квітучий, повний сил: in the green wood (у розквіті сил), in the green tree (під час розквіту, процвітання), green old age (здорова або щаслива старість);

- свіжий: green wound (свіжа рана), a green wound is soon healed (загоїться, поки весілля скоїться);

- некваліфікований, молодий – a green horn (новак, хлоп'я, людина без досвіду), green labour (некваліфікована робоча сила), green year (дитячі роки), to see green in one's eye (вважати когось дурним).

Ці значення співпадають і з психологічним розумінням зеленого кольору.

Green як колір заздрощів зустрічається у таких ФО: green with envy (готовий лопнуть від заздрості), to look through green glasses (ревнувати, заздрити чиємусь успіху).

Наступні значення як лексеми green, так і фразеологізму вцілому пов'язані з кольоровою ознакою. У виразах green goods (фальшиві банкноти) та green goods man (фальшивомонетчик) зелений колір пов'язаний з зеленим кольором банкнот. Зелений як символ дозволу, є складовою частиною фразем the green light (дозвіл) та to give a green light (розв'язати руки, дати свободу дій).

Психологічне трактування зеленого кольору, як і кольорова ознака, чітко простежуються у набутті фразеологізмом своєї семантики. Таких фразем, в яких би значення компонента green суттєво не впливало б на загальне значення ФО, не виявлено.

Yellow

Колоронім yellow зустрічається у наступних фразеологізмах-метафорах: to be yellow about the gills, yellow jacket, yellow dog, to turn yellow , yellow back, yellow journalism та ін.

З такими значеннями як "жовтий" та "золотий" (тобто кольорова ознака) компонент yellow увійшов до складу деяких метафорично переосмисленних ФО.

Це такі вирази як yellow boy, yellow jacket (золота монета), yellow flag (жовтий прапор – як символ карантину), yellow jack (жовта пропасниця, лихоманка), to be yellow about the gills (мати нездоровий вигляд – жовтий колір зябр свідчить про несвіжить риби).

Колоронім на позначення жовтого кольору у складі фразеологізмів може мати і такі значення:

- боягузливий, підлий – a yellow streak (нахил до віроломства, боягузтва), to turn yellow (злякатися, виявити малодушність), yellow dog (підла, боягузлива, нікчемна людина);

- бульварний – yellow journal (бульварно-сенсаційний журнал), yellow journalism (бульварна преса), yellow back (дешевий бульварний роман).

При утворенні семантики фразеологізмів психологічне значення жовтого кольору до уваги не береться. В багатьох випадках саме колоронім yellow у складі фразем є смислоутворювальним компонентом.

Rosy, pink

На позначення рожевого кольру існує дві лексеми - rosy та pink. В англійській мові дані колороніми увійшли до складу лише фразеологізмів-метафор. Це такі вирази як to feel rosy about the gills, to take a rosy view of smth., rosy in the garden, in the pink, the pink of perfection, pink tea.

З рожевим кольором як здоровим кольором обличчя пов'язані наступні ФО: in the pink (в розквіті сил, у чудовому стані здоров'я), the pink of health (здоровий на вигляд). Колоронім pink, маючи ознаку кольору, є складовою частиною такої ФО, як to feel rosy about the gills (мати здоровий вигляд – зябри свіжої риби мають червонуватий колір).

Наявно проступає і психологічне тлумачення рожевого кольору у семантиці певних фразеологізмів. З рожевим пов'язані позитивні переживання, він співзвучний радісному, відкритому ставленню до світу [45,с.58]. Фраземи типу to see everything through rose-coloured spectacles (бачити все в рожевому світлі), to take a rosy view of smth. (оптимістично дивитися на щось), rosy in the garden (все в порядку) побудовані саме на цій асоціації.

Але серед виразів з колоронімом pink наявні і такі, до складу яких ця лексема увійшла ні за кольоровою ознакою, ні на основі психологічного трактування. Наприклад, pink tea (званий чай), the pink of perfection (верх досконалості), paint me pink if... (щоб мене лиха година побила, якщо...).

Як бачимо, незважаючи на невелику кількість фразеологізмів з колоронімами pink та rosy, ці лексеми увійшли до фразем-метафор і для позначення кольору, і для передачі психологічного стану. Хоча rosy та pink і мають однакове значення, їх взаємозаміна у складі ФО недопустима.

Gray

Колоронім gray в первинному значенні, увійшов до складу таких ФО, як gray matter (сіра речовина головного мозку; розум), gray of the dawn (досвітня, передсвітанкова імла), all cats are gray in the dark (вночі всі коти бурі). Завдяки кольоровій ознаці, значення фразеологізмів є мотивованим. А ось у такій фраземі як the gray mare is the better horse (дружина верховодить) мотивація відсутня.

Отже, у складі фразеологізмів-метафор gray вживається на позначення кольору, будь-які психологічні чи переносні значення ФО відсутні.

Brown

Що стосується фразеологічних метафор з лексемою brown, то до їх складу даний колоронім входить з різними значеннями. В таких ФО, як brown bread (хліб з непросіяної муки) та brown ware (череп'яний посуд), компонент brown має своє первинне значення "коричневий".

Певною мірою з кольоровою ознакою пов'язані і такі вирази як to do brown та to do up brown (доводити до кінця), де brown зберігає семантику "гарно підсмажити".

В психологічному аспекті з коричневим кольором пов'язується життєва неактивність [25,с.21]. Таке трактування присутнє в деяких фразеолгізмах, що містять лексему brown: brown study (похмурий роздум), in a brown study (у похмурому роздумі).

Таким чином, в цій групі фразеологізмів виокремлений колоронім brown містить як кольорову, так і психологічну семантику. Сама лексема є смислоутворювальною.

Purple

В англійській мові з колоронімом purple існує декілька фразеологізмів-метафор. Один з них – a purple patch (краще місце в літературному творі). В ньому значення компонета на позначення кольору в деякій мірі можна ототожнити з сакральним тлумаченням, що означає духовне начало, найвищий ступінь пізнання [25,с.21].

До таких фразем, як to wear the purple (належати до королівської сім'ї) та to marry into the purple (взяти шлюб з членом королівської сім'ї) назва кольору увійшла в переносному значнні (purple - королівський пурпур, влада монарха).

Як видно, при утворенні семантики ФО, до уваги береться як психологічне тлумачення фіолетового кольору, так і одне з переносних значень.

Є певний відсоток ФО, які містять два чи більше колороніми. Найрозповсюдженішими колоронімами, що одночасно зустрічаються у фразеологізмах-метафорах є black та white.

Найчастіше можна зустріти такі фрази, до яких колороніми увійшли у своєму первинному значенні, позначаючи колір. Наприклад: black hen lays a white egg (чорна корова та молоко біле), black and white (малюнок пером), in black and white (чорним по білому, цілком ясно, зрозуміло), to call white black (обстоювати очевидну неправду); to beat somebody black and blue (побити до синців), the Red, White and Blue (англійський державний прапор – за кольорами, які входять до нього).

У фразеологізмі every white has its black, and every sweet sour (немає солодкого без гіркого; все має свій зворотній бік) відчутно проступає психологічне трактування назв кольорів: в усьому чистому, незаплямованому (білому) можна віднайти якесь зло (чорне).

Таким чином, у метафоричних фразеологізмах внаслідок найвищого ступеня переосмислення компонентів значення виражено імпліцитно. Але простежуються тенденції вживання колороніма як в прямому, так і в переносному (зокрема психологічному) значеннях.

У всіх випадках утворення значень фразеологізмів семантика колороніма є або смислоутворювальною, або ж суттєво впливає на загальне трактування ФО. Винятком є поодинокі фраземи з компонентом blue.

Серед усіх груп фразеологізмів-метафор з лексемами, що позначають колір, найбільшу кількість становлять ті, до складу яких назва кольору увійшла в прямому значенні. Значення, що пов'язані з трактуванням кольору зустрічаються у ФО з колоронімами black, green, rosy (pink), brown, purple, частково white. А вислови з такими лексемами як blue, yellow та gray зовсім не містять психологічно навантаженої семантики. Щодо red, то його психологічне тлумачення прямо пов'язане із кольоровою ознакою, тому вони майже не підлягають розмежуванню.


 
 

Цікаве

Загрузка...