WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання - Дипломна робота

Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання - Дипломна робота

Орієнтовний комплекс фізкультпаузи для учнів 1 - 2 класів знаходиться у додатках.

Усі фізкультурні заходи закінчують не пізніше за 3 – 5 хв. до дзвінка на

урок, щоб учні могли своєчасно підготуватись до уроку. Слід зауважити, що організоване проведення перерв сприяє посиленню дисципліни в школі,

формує в учнів організаторські уміння.

Прогулянки, ігри та розваги на повітрі відіграють важливу роль у фізичному вихованні учнів у групах продовженого дня. Ці заходи проводяться щоденно, оскільки вони входять до режиму дня цих груп і є формою активного відпочинку.

Активний відпочинок – це зміна виду діяльності. Учні тривалий час сидять за партами, тому їхній відпочинок треба насичувати руховою діяльністю – фізичними вправами, рухливими та спортивними іграми, розвагами.

З особливою увагою треба ставитися до дітей надто соромливих, які бояться видатися незграбними й смішними. Таких учнів необхідно виявляти на перших уроках і проводити з ними індивідуальну роботу(полегшувати умови виконання вправ, подавати необхідну допомогу, забезпечувати надійне страхування), щоб вони не відстали від класу. Якщо цих дітей не навчити правильно виконувати прості вправи, з яких починається навчання, то в подальшому з ускладненням навчального матеріалу вони дедалі більше відставатимуть від своїх товаришів, що породжуватиме у них ще більшу невпевненість у своїх силах. Слід заохочувати навіть незначні успіхи таких учнів у виконання фізичних вправ і виставляти їм позитивні оцінки.

Завдяки такому ставленню такі учні набувають упевненості у своїх силах, працюють на уроках з винятковим натхненням, старанно виконують домашні завдання, що позитивно впливає на їхній фізичний розвиток. Саме так вдається вирішувати основне завдання фізкультпауз – забезпечити правильний всебічний розвиток усіх учнів незалежно від їхніх здібностей та індивідуальних особливостей.

2.2 Позакласні форми фізичного виховання.

Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позанавчальний час. Таку роботу називають позакласною та позашкільною.

Позакласна робота – різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Позакласна робота проводиться в позанавчальний час у вигляді занять з гімнастики, легкої атлетики, лижної підготовки та туризму, в секціях та гуртках.

Позакласна робота є добровільною, тому не повинна включати в себе обов'язкових видів змагань, обов'язкових світових показників і документів. Позакласні заняття повинні розвивати навики самостійної роботи школярів.

Позашкільна робота – освітньо- виховна діяльність позашкільних закладів для дітей.

Завдання позакласної та позашкільної роботи – закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у них наукового світогляду, вироблення умінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.

Всебічний розвиток людини, що є головною метою виховання, охоплює розумове, моральне, трудове, естетичне й фізичне виховання в їх нерозривному зв'язку, взаємозалежності та взаємозумовленості. Кожен з цих напрямів має свій зміст і конкретні завдання.

Завдання позакласної та позашкільної роботи з фізичного виховання:

1. Виховання здорової зміни, бажання спілкуватися про своє здоров'я постійно займатися фізичною культурою і спортом.

2. Підготовка до фізичної праці, виховання працездатності.

  • позаурочні заняття (гуртки та секції), завдання яких – створення умов для прищеплення учням звички до систематичних занять, сприяння запровадженню фізичної культури в побуті. На позаурочних заняттях закріплюються й удосконалюються здобуті на уроках знання, практичні вміння та навички. Характерною рисою позаурочних форм занять є їх добровільність;

  • година здоров'я, яку в багатьох школах проводять щодня після 2-го або 3-го уроку, і яка триває 45 хвилин. Час для неї звільняють за рахунок великої перерви та скорочення всіх уроків на 5 хвилин. Вправи виконують переважно на свіжому повітрі (учні займаються в спортивній формі). Вчителі можуть виконувати вправи разом з учнями або з окремою групою;

  • масові змагання, спортивні свята передбачають чітку організацію, дотримання певних ритуалів. Усе це забезпечує комплексне розв'язання завдань виховання молодших школярів: фізичного, морального, естетичного та ін.

У багатьох школах проводять так звані некласифікаційні змагання. Участь у них не має права на присвоєння розрядів, оскільки:

  • вони не передбачені спортивною класифікацією;

  • їхня програма може певним чином відхилятися від класифікації;

  • під час їх проведення допускаються передбачені програмою порушення правил змагань.

До таких змагань належать усі міні-ігри на майданчиках зменшених

розмірів, зі скороченням часу, використанням нестандартного інвентарю, зміненою кількістю гравців, із дозволеним частковим порушенням окремих правил тощо.

  • Змагання за шкільною програмою. Програма таких змагань складається вчителем і повинна сприяти розвиванню завдань, які ставляться перед учнями на кожному конкретному етапі засвоєння матеріалу шкільної програми.

У програму змагань може включатися теоретичний матеріал у вигляді запитань, що визначають уміння учнів самостійно займатись, керувати класом, допомагати товаришам.

Змагання треба проводити як особисті (між учнями одного класу) так і командні (між класами). Цінність останніх полягає в тому, що відчуття відповідальності перед товаришами спонукає кожного учасника сумлінно готуватися, виявляти максимум зусиль і наполегливості у процесі підготовки до змагань і участі в них.

Програма змагань повинна бути відома учням за 2 – 3 місяці до їх початку. Проводити їх можна окремо або під час спортивної години у групах продовженого дня, чи під час години здоров'я. Такі змагання сприяють зв'язку позаурочних занять і уроків фізичної культури, активізують самостійну діяльність школярів [5]

Конкурси. Мета цього виду змагань – розвивати вміннясамостійно користуватись фізичними вправами, складати комплекси і комбінації, засвоювати певну інформацію. Їх можна організовувати як самостійні заходи на перервах, у групах продовженого дня або як складову частину інших заходів ( вечорів, спортивних свят, днів здоров'я та ін.).

Цінність конкурсів — в їхній спрямованості на раціональне розв'язання самими учнями рухових завдань. Конкурси можуть проводитись усередині класів і між ними. У другому випадку програма конкурсу повинна передбачати індивідуальні та групові завдання. Наприклад, доцільно влаштовувати конкурси на краще складання і виконання комплексу ранкової гімнастики, створення нових вправ із двох або трьох запропонованих, кращу комбінацію вільних вправ із раніше вивчених рухових дій тощо. Усі практичні завдання повинні бути обґрунтовані та прокоментовані учнем.

Конкурс може проводитися на краще виконання запропонованих вправ, точність і швидкість відтворення, продемонстрованого окремими учнями або групою.

Змагання "з листка". Мета змагань — спонукати учнів до рівноцінного засвоєння усіх розділів шкільної програми.

Практика показує, що діти виявляють неоднаковий інтерес до засвоєння окремих розділів шкільної програми. При цьому одні надають перевагу легкоатлетичним вправам, другі — гімнастичним, треті — іграм. Останній вид (у силу його емоційності) подобається більшості школярів. Для того, щоби стимулювати засвоєння всіх розділів програми, вчитель за місяць-два оголошує програму змагань "з листа". За десять хвилин до їх початку учень бере зі столу суддівської колегії конверт (листок), де обумовлено, які вправи

та теоретичну інформацію він повинен продемонструвати, і через 10 хв.

виконує вправи та відповідає на запитання. Такий своєрідний іспит доцільно

проводити наприкінці чверті, однак із таким розрахунком, щоби залишити

учням час для усунення виявлених вад у знаннях, фізичній та технічній

підготовці [5].

"Веселі старти". Ігри — ефективний засіб загартування та оздоровлення дітей, тому доцільно їх використовувати в колективах шкіл, у таборах літнього відпочинку і за місцем проживання.

Виняткову увагу потрібно звернути на створення спеціальної матеріальної бази, виготовлення відповідного інвентарю та атрибутики (ходулі, мішки,


 
 

Цікаве

Загрузка...