WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання - Дипломна робота

Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання - Дипломна робота

Згідно з положенням про фізичне виховання учнів загальноосвітньої школи, за організацію фізичного виховання в школі відповідає директор.

На директора школи покладають такі завдання:

 • відповідальність за стан фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

 • створення умов для реалізації творчого потенціалу молодших школярів, спрямування їх на духовне та фізичне становлення і самовдосконалення засобами фізичного виховання та спорту;

 • забезпечення умов для виконання учнями науково обґрунтованого обсягу рухової активності та її контроль;

 • відповідальність за дотриманням правил техніки безпеки під час

роботи з учнями та ефективне використання навчально-спортивної бази;

 • забезпечення необхідним спортивним інвентарем та обладнанням відповідно до типового переліку;

 • забезпечення кадрового потенціалу для занять учнів фізичною культурою та спортом;

 • створення необхідних умов для проведення уроків з фізичної культури і організації позакласної спортивно-масової та оздоровчої роботи, організацію фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня школи, щоденних фізкультурних занять у групах продовженого дня, проведення занять з учнями, зарахованими за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, а також для виконання масових позакласних спортивно-оздоровчих заходів;

 • здійснення щоденного контролю за фізичним вихованням учнів – відвідування уроків, спостереження за проведенням занять у режимі навчального дня;

 • організацію проведення регулярних медичних оглядів учнів.

У фізичному вихованні учнів беруть участь учнівські організації та весь педагогічний колектив школи.

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи:

 • відповідає за виконання навчальних програм і якість викладання на уроках фізичної культури;

 • забезпечує систематичний контроль за проведення уроків і факультативних занять з фізичної культури та спорту, а також занять з школярами, зарахованими за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

 • контролює проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня;

 • координує на основі між предметних зв'язків діяльність педагогічного колективу щодо формування в учнів знань, пов'язаних із збереженням та зміцненням здоров'я, виховання в учнів звичок здорового способу життя;

 • забезпечує підвищення кваліфікації вчителів фізичного виховання;

 • спрямовує діяльність методичного об'єднання вчителів фізичного виховання.

Організатор позакласної і позашкільної виховної роботи з дітьми бере участь в організації і роботі фізичної культури, залучаючи до співпраці педагогічний колектив, учнівські і шефські організації, батьків та старшокласників.

У положенні визначено також обов'язки учителя фізкультури.

Згідно з положенням він повинен:

 • нести відповідальність за виконання навчальної програми, за опановування учнями необхідними знаннями , уміннями і навичками на уроках фізичної культури.;

 • вести систематичний облік фізичної підготовленості учнів;

 • залучати якомога більше школярів до фізкультурних гуртків, спортивних секцій, а також до різних фізкультурно-масових заходів;

 • організовувати позакласну фізкультурно-масову і спортивну роботу в школі;

 • спрямовувати роботу шкільного колективу фізичної культури, а також готувати громадських інструкторів і суддів з числа учнів і максимально залучати їх у доступних формах до проведення різних фізкультурно-оздоровчих занять і заходів;

 • організовувати підготовку школярів до районних, міських спортивних змагань;

 • організовувати внутрішкільні змагання і фізкультурні свята;

 • стимулювати прагнення школярів до здорового способу життя, зменшення серед них проявів антисоціальних явищ;

 • контролювати організацію та проведення "годин" рухової активності в групах продовженого дня;

 • спільно з вчителем фізичного виховання розробляє план спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;

 • бере участь у роботі з підготовки та проведення моніторингу фізичного розвитку учнів;

 • підтримує зв'язки з позашкільними навчальними закладами з метою залучення учнів навчального закладу до систематичних занять фізкультурою і спортом;

 • проводить пропагандистську роботу серед учнів, їх батьків, вчителів щодо здорового способу життя.

Обов'язки педагога-організатора:

  • спільно з вчителем фізичного виховання організовує і проводить позаурочні фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи;

  • надає допомогу учнівським колективам в організації фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у класах;

  • бере участь у роботі з підготовки та проведення моніторингу фізичного виховання учнів;

  • проводить пропагандистську роботу серед учнів, їх батьків, вчителів щодо здорового способу життя.

Учителі початкових класів мають:

 • стежити за дотриманням школярами режиму дня, виконання ними ранкової гімнастики;

 • сприяти залученню учнів до спортивних секцій та гуртків;

 • стежити за правильною поставою учнів;

 • виховувати в учнів інтерес і звичку до систематичних занять

фізичними вправами.

Вихователі груп продовженого дня:

  • забезпечують у навчальних приміщеннях створення умов, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам техніки безпеки;

  • дбають про дотримання учнями режиму дня, правил особистої та суспільної гігієни, вимог безпечної поведінки;

  • сприяють формуванню знань і навичок учнів щодо здорового способу життя;

  • організовують і проводять щоденні "години" рухової активності (тривалістю 1год.,переважно на свіжому повітрі) з використанням рухливих і народних ігор, естафет тощо;

  • контролюють відвідування учнями секцій, гуртків спортивного спрямування.

Медичний контроль за фізичним вихованням є необхідною умовою успішного виконання завдань фізичного виховання дітей і підлітків. Згідно з положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в загальноосвітніх закладах, загальне керівництво організацією медичного контролю за станом здоров'я дітей здійснюють місцеві органи охорони здоров'я відповідно до діючого законодавства України.

Медичний контроль здійснюється відповідно до діючих вимог з медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей.

Медичний персонал навчального закладу:

 • організовує та проводить щорічні медичні огляди;

 • готує на підставі результатів медичних оглядів проект наказу про розподіл учнів на медичні групи;

 • комплектує спеціальні медичні групи та надає консультаційну допомогу вчителю щодо здійснення навчально-виховного процесу з цією категорією дітей;

 • визначає допуск дитини до занять після перенесених хвороб;

 • спільно з фахівцями (інструкторами, вчителями) контролює навантаження на учнів на уроках з фізичного виховання;

 • проводить бесіди з дітьми про правила особистої та суспільної гігієни, надання першої допомоги;

 • контролює відповідність навчальних приміщень санітарно-гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки;

 • здійснює медичне обслуговування фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

 • завіряє заявки команд навчального закладу для участі у позашкільних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах;

 • проводить просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків щодо засад здорового способу життя, виховання здорової дитини.

Управління освіти і науки місцевих держадміністрацій спільно з органами охорони здоров'я щорічно підбивають підсумки роботи щодо збереження та зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді, результатів моніторингу їх фізичного розвитку.

Учні початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів зобов'язані:

 • дотримуватись правил особистої та суспільної гігієни, дотримуватись правил безпечної поведінки у побуті та під час занять фізичними вправами;

 • повсякденно використовувати набуті знання і навички щодо ведення здорового способу життя;

 • постійно виконувати обсяг рухової активності відповідно до своїх вікових психофізичних потреб (відвідування уроків фізичного виховання, заняття в гуртках, секціях спортивного спрямування, самостійні заняття, участь у спортивних фізкультурно-оздоровчих заходах, активний відпочинок тощо);

 • використовувати свій творчий потенціал на духовний та фізичний розвиток і самовдосконалення засобами фізичного виховання і спорту;

 • брати участь у спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах навчального закладу;

 • дбати про оптимальний рівень здоров'я та особистого фізичного розвитку. [68]


 
 

Цікаве

Загрузка...