WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Закон оптимізації багаторічної поетапної підготовки студентів у спорті - Реферат

Закон оптимізації багаторічної поетапної підготовки студентів у спорті - Реферат

Клас напівмарківських систем досить багатий для описання реальних систем, зміна станів яких відбувається під впливом випадкових факторів, доступних для спостереження і математичного опису. Разом з тим напівмарківські системи забезпечені досить ефективним математичним апаратом аналізу.

Основна ідея фазового збільшення складається у використанні ергодичних властивостей марківських процесів (Королюк В.С., 2004). У сталому режимі функціонування систем є можливим істотно спростити опис еволюції системи, об'єднуючи класи ергодичних станів у збільшені стани спрощеної моделі. Ця ж ідея лежить в основі різноманітних методів усереднення, що застосовуються в сучасній теорії систем.

2. Фазовий простір станів

Фіксоване значення основних параметрів системи визначає стан системи. Сукупність різних можливих станів системи називається фазовим простором станів (ФПС).

Математична модель реальної системи містить вихідний об'єкт опису ФПС системи.

У якості ФПС можна використовувати будь-яку кількість елементів довільної природи, наприклад алфавіт (буквений, цифровий чи символічний). Сукупність цілих чисел (скінчена чи нескінченна) використовується в якості ФПС дискретних систем.

Безліч предметних чисел, сукупність векторів (скінчених наборів чисел) застосовують як ФПС для систем з безперервною безліччю можливих станів. Словом, у якості ФПС може служити будь-яка множина, елементів якої достатньо для описання (кодування) різних станів системи, що ми можемо чи повинні спостерігати і вимірювати.

Поряд з фізичними (тими що спостерігаються) станами системи при побудові математичної моделі можуть виявитися корисними й інші додаткові фазові стани, що відіграють істотну роль у математичному описі системи. Наприклад, фазовими координатами (станами) спортсмена служать не тільки констатація результатів виступів, але і додаткові фазові координати - швидкість мозкового кровообміну, що відображає процеси відновлення тощо. Додаткові фазові координати необхідні для однозначності опису еволюції системи в часі. У математичних моделях стохастичних систем додаткові фазові стани необхідні для того, щоб була можливість ефективно використовувати математичний апарат аналізу, розвинутий у теорії випадкових процесів.

Побудова ФПС в системі БППС. Побудова ФПС складається з двох етапів: спочатку описуються реальні стани, що спостерігаються і представляють інтерес для аналізу, а потім сукупність фізичних станів розширюється, доповнюється допоміжними фазовими станами, необхідними при математичному описанні моделі системи БППС. Обидва етапи відіграють важливу роль при побудові математичної моделі системи.

Зараз ми відзначимо лише один загальний принцип побудови ФПС, заснований на понятті системи як сукупності складових елементів (етапів, підетапів, періодів, структурних складових тренувального процесу і т.п.). Спочатку визначаються фізичні стани елементів, а потім будуються коди фізичних станів системи об'єднанням кодів фізичних станів елементів.

В нашому випадку система БППС включає 6 етапів багаторічної підготовки по 4 роки в кожному етапі. Прогресування системи БППС у часі задається розрядною класифікацією настільного тенісу України.

Спрощення системи БППС у настільному тенісі проводиться шляхом переходу від системи з шістьма складовими (етапами підготовки) до системи з трьома складовими - періодами підготовки: період прогнозування перспективності спортсмена (6-16 років), період переходу від змагань серед кадетів і юнаків до змагань серед дорослих (16-20 років), період прогнозування результатів участі в олімпійських іграх (20-30 років). Така методологічна схема розгляду БППС у настільному тенісі.

Ознайомившись з процедурою розгляду математичних моделей реальних систем, до яких відноситься БППС, перейдемо до опису вимог щодо формулювання закону оптимізації БППС.

3. Вимоги до формулювання закону. Закон БППС у першому наближенні

Закон - необхідне, істотне, стійке, повторюване відношення між явищами в природі і суспільстві - внутрішньо досліджувана категорія стану.

Як загальні, так і часткові закони, у складі теорії спорту того чи іншого розділу спортивної педагогіки як теорії діяльності - навчання та удосконалення - повинні описувати, пояснювати, прогнозувати події, ситуації і результати можливого на різних етапах БППС.

Категорія закону в педагогіці є стрижнем, як системно-утворюючим початком для побудови теорії виховного і навчального процесу в БППС. Основні вимоги до закону БППС:

- визначення границь області дослідження;

- безпристрасне вивчення й описання обраного об'єкта з його прямими й опосередкованими в середовищі існуваннями;

- вичленовування в об'єкті його можливих нормальних і екстремальних станів, можливої причинної обумовленості зв'язків компонентів структури;

- як умова написання закону, необхідно прийняти до уваги загальнофілософське визначення категорії закону - визначення обов'язкове для всіх наук;

- методологічно вивірена розробка предмета наукового пошуку повинна неминуче призвести до формулювання цілей, проміжних цілей дослідження;

- добре сформульована ціль дослідження, ясне усвідомлення кінцевого результату - прогнозування подальших кроків до успішної організації етапів дослідження і розробка робочої гіпотези і постановки задач дослідження - одна з умов опису закону;

- для описання закону теорії спорту вищих досягнень як складової частини педагогічної теорії необхідна властива природі явищ реального світу тенденція зміни, руху, розвитку, що визначає загальні етапи і форми процесу становлення і самоорганізації систем, явищ природи, суспільства, що розвиваються;

- необхідно представити описову форму визначення філософської категорії закону (у ній повинні бути зазначені істотні характеристики прояву закону, вірніше, для будь-яких форм руху і розвитку - як у матеріальній природі, так і в духовному житті людини.

У нашому дослідженні ми ставимо багаторазові обмеження на вибір предметної області дійсності, по відношенню до якої ставилася вимога вивчити спеціальне, особливе й окреме в змісті поняття закону в спортивній педагогіці (теорії спорту вищих досягнень).

БППС - це предметна область дійсності - педагогічний процес, одна з чисельних, особливим чином організована тренерським колективом, родиною і суспільством у віковому аспекті (проміжку) від 6 до 30 років, процес виховання, навчання й удосконалення: є об'єктивне і повсякденне, масове, кероване явище, детерміноване соціальними цілепокладаннями, обмежене психолого-фізіологічними можливостями особистості, що розвивається, границі якої знижуються і розширюються в результаті зворотнього впливу сукупної педагогічної (тренерської) діяльності.

Розглянутий (розроблений) процес БППС відрізняється складністю і мінливістю, однак він не хаотичний, тому що цілеспрямований і веде до досягнення мети - Олімпійський чемпіон.

І, оскільки тренувальний процес у системі БППС об'єктивно існує, існують об'єктивні закони, закономірності, принципи, правила за якими він (тобто процес) керується. Відсутність законів у педагогічному процесі БППС призводить до того, що спортивно-педагогічна практика змушена, як правило, керуватися закономірностями, принципами і правилами в спортивній підготовці (які на превеликий жаль, у достатній мірі не використовуються багатьма тренерами в Олімпійському виді спорту - настільному тенісі). Це свідчить про фактичний рівень розвитку (підготовленості) наших фахівців, якого вони досягли в даний час. Цей рівень (не з їхньої вини) характеризується тим, що багато низьких результатів на чемпіонатах світу, Європи (усіх категорій, що беруть в них участь тенісисти) не мають і досі досить переконливих пояснювальних теорій для даної спеціалізації. Маючи закон БППС, побудований на теоретичному осмисленні педагогічних процесів, що відбуваються, методологічному аналізі можливостей оптимізації спортивної підготовки, творчої наукової діяльності вчених - призведе наш тренерський корпус до досягнення високих результатів і зведе нанівець усі наявні сьогодні недоліки в підготовці спортсменів міжнародного рівня, але при одній умові: відмова від існуючої сьогодні порочної "системи" підготовки тенісистів і впровадження розробленої (описаної) теорії БППС і його закону. Життя настільного тенісу знаходиться в екстремальній ситуації, коли незадоволеність "системою" підготовки стала очевидною і навіть нетерпимою.

Безперечний факт в тому, що ні підручники педагогіки, у тому числі і спортивної, ні наукові теоретичні і практичні прикладні роботи дослідників в області підготовки спортсменів в олімпійському і професійному спорті, ні реальна тренерська практика не мають у своєму доробку подібного роду закону учбово-тренувального процесу.


 
 

Цікаве

Загрузка...