WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Роль емпатії у структурі підготовки баскетболісток олімпійського резерву Польщі - Реферат

Роль емпатії у структурі підготовки баскетболісток олімпійського резерву Польщі - Реферат

Активність гравців визначали за результатами перехвату м'яча (+4 бали); повернення в захист (+4 бали); організації гри в атаці (+4 бали); якості виконання завершальної передачі м'яча (+2 бали); втрати м'яча (-4 бали)).

Досліджуваний матеріал складається із заповнених опитувальників тесту ТОЕ, Опитувальника Емпатичного Розуміння та тесту ACL. Дослідження проведено в середовищі баскетболісток олімпійського резерву у Сіднеї 2000. Дослідження охоплювало 16 спортсменок. Статистичний аналіз вимірювальних даних був розділений на кілька етапів:

Пілотажні дослідження. Під час цих досліджень були визначені засоби дослідження у вигляді окресленого набору тестів. Висунуто ряд припущень, які в наступних етапах утрималися як дослідницькі гіпотези або були відкинуті як статистично необгрунтовані.

Результати тестів були покладені на тенові шкали, уможливлюючи в той спосіб порівняльний аналіз. Була написана спеціальна процедура, яка збагатила статистичний пакет, що уможливив перекладення результатів тестів на тенову шкалу згідно норм, які відповідають польським умовам.

Описовий аналіз. Основною проблемою, яка постає на початку кожного дослідження, є усталення математичної моделі, яка описує результати тестових досліджень. У нашому випадку виступає ряд змінних із незнаними розкладами ймовірності. Ми згідні з тим, що змінні такого типу мають розклад Гаусса. Обгрунтування цього знаходимо в результаті аналізів, які проводилися на різних групах, і не лише спортивних.

Додамо вживані означення, зразки і назви, які стосуються емпіричних моментів. Якість вимірів ми позначали х1, х2, х3, ... хn, тоді: середня; варіантна; дисперсія, стандартне відхилення.

Емпіричні параметри вимірів ділимо назагал на дві категорії: характеристики, пов'язані з мірою розташування і мірою розпорошеності. Розташування вимірів визначене середньою. Головною мірою розпорошення є дисперсія, чи стандартне відхилення.

Медіана знаходиться біля середньої і є найважливішою групою вимірів. Медіану обчислюємо після упорядкування вимірів. Якщо довжина змінної непарна, то медіана є середнім показником. Якщо довжина змінної є парною, то медіана є середньою вартістю з двох вимірів, які лежать найближче до середини. Подібну до медіани роль виконують квантили. У випадку, коли змінною є довжина парної, можна сказати, що половина вимірів знаходиться до медіани і половина від медіани. Тоді медіана з першої частини носить назву нижнього квантила, а медіана з другої частини — верхнього квантила.

У випадку непарної довжини змінної обчислення простіше. Медіана є середнім виміром, а квантил є медіаною з помірів до середнього (без нього), а верхній є медіаною вимірів вище середнього.

На значну увагу заслуговує графічна інтерпретація п'яти непараметральних характеристик досліджуваної змінної (мінімум, нижній квантил, верхній квантил, максимум).

Порівняльні тести. В результаті описових аналізів приступили до порівняння середніх вартостей з нормою тестових шкал. Зазвичай застосовують двосторонній тест т-Студента для незалежних проб. У випадку порівнянь середніх вартостей у групах застосування був однокерунковий аналіз варіантів.

У праці як граничний рівень істотності був прийнятий рівень р=0,05. Тому поставлені припущення про середні були відкинуті, коли рівень перевершив цю вартість. У таблицях відкинення гіпотези зазначене зірочкою.

Обрахунки проводилися в Інституті Математики Гданського Університету на комп'ютері IBM PC 486/66. Статистичний аналіз проводився на базі двох статистичних пакетів: STATGRAPHICS v.5.0. фірми STSC, Inc.; STATISTICA for Windows Release 4.0 фірми Statsoft, Inc. 1993.

До аналізу ефективності (концентрація, активність, результативність, поведінка в екстремальних ситуаціях) використано оглядові аркуші 19 матчів національної збірної (Сідней 2000), які розігрувалися перед і під час олімпіади.

У дослідженнях нас цікавили окремі технічно-тактичні елементи, які є складовими психологічного показника концентрації, активності, результативності (рис.1-7).

Результати досліджень емпатії подані в табл.4.

Таблиця 4. Статистична характеристика для семи змінних тесту ТОЕ

Психологічні характеристики

n

M

Min

Max

Емоційна вразливість

16

3,56

3,0

4,0

Чуттєвістья

16

2,62

1,5

3,0

Вразливість

16

3,06

2,0

4,0

Позитивні емоції

15

2,43

2,0

3,0

Негативні емоції.

15

2,13

1,5

3,0

Співчуття

16

2,59

1,5

3,5

Комунікабельність

16

3,09

1,5

4,0

З проведених досліджень, а також статистичного аналізу виникають такі залежності між рисами особистості, досліджуваними тестом ACL, а також змінними, які окреслюють емпатію в реальному "я" особи:

Рис. 1. Графічний аналіз KRE питань від 1 до 11.

Рис. 2. Графічний аналіз KRE питань від 12 до 22.

Рис. 3. Графічний аналіз KRE питань від 23 до 33.

Рис. 4. Графічний аналіз тверджень KRE для кожної спортсменки.

Рис. 5. Графічний аналіз тверджень тесту ТОЕ для питань від 1 до 11.

Рис.6. Графічний аналіз тверджень тесту ТОЕ для питання від 12 до 22

Рис. 7. Графічний аналіз тверджень тесту ТОЕ для питань від 23 до 33.

Рис. 8. Графічна характеристика для семи змінних тесту ТОЕ

Рис. 9. Графічний аналіз суми вказників ефективності з усіх тестів для команди в цілому.

— висока емоційна вразливість досліджуваних спортсменок істотно корелює з такими рисами особистості як: всесторонність, спонтанність та самовираження в діяльності. Ця залежність вказує теж на можливість маловідповідальної (безвідповідальної) поведінки у ситуаціях на полі, наприклад, у матчах з великою ставкою;

— у деяких ситуаціях емоційні реакції негативно співвідносяться з реакціями на події матчу;

— загальний рівень емпатії (середній) істотно співвідноситься з поведінкою більш самолюбивою, ніж командною;

— екстремальна емоційна вразливість істотно співвідноситься з добрим пристосуванням, але тільки в ситуації успіху, у випадку програшу можуть проявитися в команді такі риси як схильність до сварок та прийняття захисної поведінки;

— також загальний рівень емпатії виказує суттєвий зв'язок з рисами особистості, які спричиняють добру пристосованість, але програші будуть виразно деконцентрувати (розосереджувати) команду;

— у міжособистісних реакціях спортсменки можуть виказувати захисну реакцію і не мати довіри до вміння товаришок з команди;

— вміння розуміти переживання партнерок з команди співвідноситься з такими рисами як реалізація потреби безпеки, конвенційність, схильність до уникнення ризику;

— досліджувані спортсменки не завжди можуть бути врівноваженими та одностайними у міжособистісних взаєминах, що в результаті може провадити до явних чи укритих конфліктів, суттєво знижуючи ефективність команди;

— тенденція до зворушення (-ності) на емоційні реакції позитивно спричиняє, що досліджувані спортсменки можуть бути схильні до ризикованої поведінки, використовуючи буйну уяву та наслідки;

— загальний рівень емпатії також вказує на можливість позитивної поведінки у ситуації прояву позитивних емоційних реакцій;

— досліджувані спортсменки виказують схильність до підпорядкування побажанням та вимогам інших осіб. Якщо вони переконані у тому, що команда сильніша від противника, можуть виказувати меншу результативність та ефективність у спортивній боротьбі;

— доволі висока емоційна вразливість може проявлятися у поведінці, що буде розумітися як вищі очікування від інших осіб, ніж самих себе;

— розуміння почуттів інших осіб може у певних ситуаціях вести до уникнення ризику та надто імпульсивної поведінки;

— досліджувані спортсменки частіше виказують більшу довіру до своїх вмінь та можливостей, ніж до вмінь та можливостей товаришок. Ця ситуація може спричиняти те, що зауваги тренера не завжди будуть братися до уваги;

— екстремальна емоційна вразливість досліджуваних спортсменок у певних ситуаціях може спричиняти урухомлення багатства власної фантазії та довершення потрібних вчинків на полі;

— у випадку прояву емоційно позитивних реакцій, досліджувані спортсменки будуть сприйматися як добре пристосовані, характеризуючись одночасно великою ефективністю та можливостями осягнення визначених цілей;


 
 

Цікаве

Загрузка...