WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Вплив фізичних навантажень різної спрямованості на організм дітей молодшого шкільного віку - Реферат

Вплив фізичних навантажень різної спрямованості на організм дітей молодшого шкільного віку - Реферат

Реферат на тему:

Вплив фізичних навантажень різної спрямованості на організм дітей молодшого шкільного віку

Фізичне виховання дітей – це спеціально організований педагогічний процес, спрямований на формування здорового, фізично досконалого та підготовленого, активного, спритного, стійкого до дії факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підростаючого покоління [4].

Перехід із дошкільного етапу підготовки до систематичного навчання в школі пред'являє нові, підвищені вимоги до організму дитини. У зв'язку з цим підготовка моторики 6-ти річних дітей до навчання в школі - актуальна педагогічна задача, що потребує вирішення на сучасному етапі розвитку освіти [1]. За своїм змістом система шкільного фізичного виховання, спрямована головним чином на формування певного фонду фізичних навиків і практично не передбачає цілеспрямованих впливів щодо розвитку фізичних якостей. Сьогодні є нагальна потреба змінити зміст і методику проведення занять фізичними вправами із дітьми молодшого шкільного віку.

Було проведено анкетування вчителів та інструкторів фізичної культури, щодо можливості використання з дітьми молодшого шкільного віку уроків фізичної культури тренуючої спрямованості. Рівень фізичної підготовленості визначали за допомогою тестів: стрибок у довжину з місця, човниковий біг 3х10м, біг 30 м, кидок набивного м'яча з положення сидячи, нахил тулуба вперед у положенні стоячи [1,2]. Контроль за функціональним станом здійснювали за допомогою тесту РWC150.

Результати експертної оцінки (табл. 1) та аналіз методичної літератури [3, 4] дозволили розробити експериментальну програму в якій домінуючими є засоби і методичні прийоми спрямовані на розвиток фізичних якостей.

Дослідженнями ряду авторів [1,4] доведено, що навчання руховим навикам не забезпечує належного рівня розвитку фізичних якостей. У зв'язку з цим особливість запропонованої програми по фізичному вихованню дітей 6 років полягала в тому, що основна частина кожного уроку фізичної культури включала комплекс фізичних вправ з акцентом на розвиток фізичних якостей. Комплекси рухливих ігор підбиралися в залежності від того, яка фізична якість удосконалювалася на даному уроці (табл. 2).

Кожний комплекс включав не більше 3-5 простих вправ із використанням елементів українських народних рухливих ігор.

Уроки фізичної культури проводилися відповідно до вимог Державної програми для середньо-освітніх навчальних закладів три рази в тиждень, одне із них на відкритому спортивному майданчику [5].

У першому варіанті нашої програми (1-а група) на виховання фізичних якостей відводили 55 % загальної тривалості заняття. В другому (2-а група) - 70 %.

Оцінка якості реалізації експериментальної програми проводилася шляхом реєстрації змін щодо рівня фізичної підготовленості.

Аналіз результатів (табл. 3) свідчить про такі факти:

1) існуюча практика роботи з фізичного виховання в дитячих дошкільних закладах не забезпечує належного рівня фізичної підготовленості;

2) вірогідно зміни моторики виявлені у дітей 1-ї групи. Найбільші зміни по закінченні експерименту виявлені у кидку набивного м'яча (хлопчики), стрибку у довжину з місця (хлопчики і дівчатка) і у човниковому бігу 3х10 м (дівчатка).

На рис. 1 відображена реакція серцево-судинної системи на навантаження різної фізіологічної спрямованості подана. Як видно з даного рисунку на уроках фізичної культури спрямованих на розвиток м'язової сили характерним було наявність чотирьох піків фізичного навантаження з ЧСС від 145 до 175 уд/хв. Під час уроків на яких здійснювали розвиток витривалості ЧСС зростала до 180 уд/хв.

Для виявлення проявів адаптаційних реакцій дитячого організму на уроках фізичної культури з акцентованим розвитком фізичних якостей визначали рівень фізичної працездатності як на початку, так і в кінці навчального року. Аналіз отриманих даних (табл. 4) свідчить, що рівень фізичної працездатності у дітей експериментальної групи на 34% є вищим, ніж у дітей контрольної групи (P<0,05).

Резюмуючи результати педагогічного експерименту, можна сказати, що запланована нами програма на розвиток фізичних якостей, дозволяє за відносно короткий період суттєво поліпшити показники фізичної підготовленості школярів. При цьому у 1-й групі були отримані найкращі результати. Очевидним, є те, що орієнтація уроків фізичної культури на розвиток фізичних якостей забезпечує значно більше зростання рівня фізичної підготовленості й працездатності у порівнянні із звичайною програмою та іншими методичними рекомендаціями [3, 4].

Висновок. Використання експериментальної програми фізичного виховання, складовою якої є українські народні рухливі ігри різної спрямованості дозволяє оптимізувати розвиток фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку, які є маніфестуючими показниками функціональних резервів їх організму і соматичного здоров'я.

Список використаних джерел

  1. Бальсевич В. К., 3апорожанов Б. А. Физическая активность человека. - Киев: Здоров'я, 1987. – 233 с.

  2. Войнар Ю. Профессионализм в сфере физической культуры и его формирование в современных условиях. – С-Пб., 2002. – 200 с.

  3. Кенеман А. В., Хухлаева Д. В. Теории и методика физического воспитания детей дошкольного возраста.— М.: Просвещение, 1985.— 302 с.

  4. Морфофункциональное обоснование физиологических систем организма детей дошкольного возраста / Под ред. М. В. Антроповой, М. М. Кольцовой.— М.: Педагогика, 1983.— 321 с.

  5. Поспіх Є., Наварецький Д., Глазирін І. Сучасні акценти Європейських систем фізичного виховання в інтеграційних аспектах якісної підготовки кадрів // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: Зб. наук. праць. – К.: ДНДІФКС, 2005. - №4. – С. 139-144.

  6. Типовая программа воспитания обучения в детском саду / Под ред. Р А. Курбатовой, Н. Н. Поддъякова.—М.: Просвещение, 1984.- 100 с.

  7. Фролов В. Г., Юрко Г. П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста.—М.: Просвещение, 1983. – 98 с.

Р
ис.1. Зміни показників частоти серцевих скорочень 6-ти річних першокласників експериментальної групи на уроках фізичної культури різної фізіологічної спрямованості.

Таблиця 1.

Результати анкетного опитування інструкторів дошкільних закладів та вчителів

з фізичної культури у середньо-освітніх закладах

Запитання

%

Рівень фізичної підготовленості:

низький

задовільний

високий

Низькі програмні вимоги:

до фізичних навичок

фізичних якостей

62

20

18

34

42

Таблиця 2.

Перелік народних рухливих ігор для 6 річних дітей

№ з/п

Формування спеціальних знань, формування рухових навичок і фізичних якостей

Зміст навчального матеріалу

Методичні рекомендації

1.

Вивчаються комплекси гімнастичних рухових вправ, розвивається гнучкість на основі імітаційних рухів з пісенно-речитативним супроводом

"Літала сорока", "Горобейко", "Вийшли в поле косарі", "Іваночку, покинь схованочку", "Міст", "Гоп-скок", "Шевчик".

На основі цих ігор розробляються комплекси. Приділяється увага якості виконання рухів. Здебільшого використовується в підготовчій частині уроку

2.

Швидкісні здібності (з елементами бігу)

Витривалість (тривалий біг)

М'язова сила

Швидкісно-силові якості

Спритність

Координація рухів

"Лисиця і заєць", "Варена рибка", "Лис", "Шикало", "Бузьок"

"Квач", "Блоха", "Передай іншому", "Ластівка"

"Лисичка", "перетяжка", "петрушка", "Редька", "Дзвіночок"

"Вуж", "Журавель", "Вовк і кози", "Лоза"

"Мур", "Квочка", "Свічка", "У бобра", "Сірий вовк"

"Дрібушка", "Каша", "Кури, "Козачки", "Гори", "Жук"

Матеріал для основної частини уроку. До кожної гри визначаються конкретні навчально-виховні завдання (рухові, морально-вольові). Учні залучаються до порівняльного аналізу і самооцінки своїх рухових можливостей, що спонукає їх до фізичного самовдосконалення.

Виховні завдання забезпечуються шляхом дотримання учнями "Правил чесної гри":

1. Перемога ціниться за умови чесної гри;

2. У грі всі рівні;

3. Умій програвати;

4. не радій коли програв товариш;

5. Якщо виграв - радій, але не зазнавайся

6. Навчи іншого того, що вмієш сам.

Повторюються правила техніки безпеки, розкривається прикладне значення цих ігор.

3.

Увага

"Перстень", "Сміхота", "Жмурки", "Фант"

Ці ігри у переважній більшості викорис-товуються у заключній частині уроку. Окремі з них можуть біти включені в програму тематичних учнівських свят.

Таблиця 3.

Зміни показників фізичної підготовленості дітей 6 років (Mm; n=135)

Показники

Група

Хлопчики

Дівчатка

Початок експерименту

Закінчення експерименту

Р

Початок експерименту

Закінчення експерименту

Р

Стрибок в довжину з місця, см

1-а 2-а К

101,04,17 104,85,78 105,16,76

111,62,61 113,96,99 111,45,08

<0,01

<0,05

<0,01

105,193,37 104,223,37 101,037,67

115,52,62 115,04,03 109,64,41

<0,01

>0,05

<0,001

Біг 3х10 м, с

1-а 2-а

К

11,8 0,19 11,70,23 12,00,20

10,60,03 11,00,24 11,80,65

<0,05

>0,01

<0,05

12,90,29 11,90,15 13,00,52

10,70,14

10,70,15 11,50,23

<0,001

<0,001

<0,05

Біг 30 м, с

1-а 2-а К

7,40,27 6,70,26 7,30,27

7,00,17

7,30,21

7,30,43

<0,001

>0,05

>0,05

9,10,26

6,10,06 7,10,27

7,30,26 7,21,11 7,50,38

<0,01

<0,05

<0,001

Кидок набивного м'яча, см

1-а 2-а К

132,05,95 175,83,50 176,85,59

229,03,23 187,06,31 184,03,73

>0,01

>0,05 >0,05

118,012,91 155,011,35 160,211,32

223,07,86 165,06,81 178,011,32

<0,001

<0,001

<0,01

Нахил вперед, см

1-а 2-а К

+10,27

-21,53

+10,34

+10,77

-1,20,16

-0,20,01

<0,01

>0,05 <0,001

-11,11

+30,62

+2,41,73

+6,31,23 +4,50,69

+10,96

<0,001

<0,001

<0,001

Таблиця 4.

Зміни рівня фізичної працездатності дітей 6 років (кгм/хв/кг)

Група

Стать

Початок експерименту

Mm

Кінець експерименту

Mm

1-а

х

10,49 1,92

17,098,26

д

9,671,90

13,502,98

2-а

х

11,111,93

14,675,66

д

10,121,99

12,804,69

Контрольна

х

8,512,11

10,14 2,20

д

8,100,18

10,172,28


 
 

Цікаве

Загрузка...