WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Прикладна фізична підготовка учнів технічних училищ за профілем радіотехніка - Реферат

Прикладна фізична підготовка учнів технічних училищ за профілем радіотехніка - Реферат

За характером змісту навчальні зняття були комплексними. Окремі заняття були цілком присвячені ППФП, тому їх ми умовно назвали спеціалізованими. Наприкінці основної частини кожного уроку фізичної культури проводили колове тренування з використанням засобів ППФП для груп радіотехнічних професій.

Використовували фронтальний, груповий та індивідуальний методи організації навчально-тренувальної діяльності учнів.

Окрім різноманітних фізичних вправ, для вирішення завдань ППФП учнів-радіотехніків ми активно застосовували природні та гігієнічні чинники.

Вагоме місце в експериментальній програмі посідала теоретична підготовка, яка сприяла посиленню мотивації учнів, формувала у них позитивне ставлення до занять та самовдосконалення в позаурочний час;

б) форми ППФП – навчальні заняття, ввідна гімнастика, руханкові хвилинки і паузи, масажні мікропаузи, масові оздоровчі і спортивні заходи (некласифікаційні змагання, одноденні туристські походи, дні здоров'я, спортивно-художні свята й вечори), самостійні заняття;

в) педагогічними умовами реалізації авторської програми були визначені такі: 1) творче використання національних традицій фізичного виховання, пов'язаних із військовою справою та трудовими процесами; 2) урахування інтересів, потреб і мотивів учнів в оволодінні професією; 3) акцентування уваги учнів на безпосередньому та опосередкованому впливі занять на професійне формування майбутнього фахівця радіотехнічної галузі; 4) оцінювання педагогічної ефективності процесу ППФП учнів професійно-технічних навчальних закладів з метою вдосконалення її змісту та форм; 5) активізація самостійної тренувальної роботи в позаурочний час з метою професійного формування; 6) використання сучасної цифрової техніки в удосконаленні психічних та психомоторних властивостей учнів, що навчаються за профілем радіотехніка.

Ефективність розробленої програми перевіряли шляхом порівняння показників фізичного стану та професійно важливих якостей, середнього балу успішності із загальноосвітніх й спеціальних дисциплін та виробничого навчання, а також робітничих розрядів учнів експериментальної та контрольної до і після реалізації експериментальної програми.

За період педагогічного експерименту не відбулося вірогідних змін фізичного розвитку. Виняток становили показники життєвої ємності легенів (ЖЄЛ) та життєвого індексу (ЖІ), які збільшилися в ЕГ відповідно на 11,89% та 9,86% (Р<0,05).

Статистично достовірними виявилися показники індексу Руф'є та ЧСС учнів ЕГ (Р<0,05). Показник індексу Руф'є цієї групи збільшився на 4,48 ум.од. (58,6%).

За час педагогічного експерименту індекс Руф'є зріс на 58,6% (Р>0,05), поліпшився рівень фізичного здоров'я на 64,0% (Р<0,05). При цьому кількість обстежених учнів, які мали низький та нижчий за середній рівні фізичного здоров'я, зменшилася на 30,0%. На 36,7% збільшилася кількість учнів із середнім та вищим за середній рівнями соматичного здоров'я. На кінець педагогічного експерименту фізична працездатність учнів зросла на 23,9% (Р<0,05). При цьому не виявлено учнів із низьким та нижчим за середній рівнями фізичної працездатності.

Під впливом експериментальної програми відбулися також позитивні зміни фізичної підготовленості учнів (табл. 1).

Таблиця 1

Показники фізичної підготовленості учнів після педагогічного експерименту

Назва тесту

Контрольна група (n=24)

Експериментальна група (n=30)

Мх mх

Мх mх

Р

Підтягування (рази)

7,670,510

12,600,790

<0,05

Стрибок у довжину з місця (см)

208,502,846

241,502,606

<0,05

Нахил тулуба вперед (см)

5,040,746

14,331,070

<0,05

Біг 100 м (с)

14,980,108

13,470,139

<0,05

Біг 3000 м (хв)

13,610,152

13,070,150

<0,05

Човниковий біг 4х9 м (с)

10,350,096

9,750,102

<0,05

Наприкінці формувального експерименту не виявилось учнів із низьким рівнем фізичної підготовленості (до початку експерименту таких учнів було 10,0%). На 47,7% зменшилася кількість учнів з нижчим за середній рівнем фізичної підготовленості та на 3,4% – із середнім. Водночас на 33,4% зросла кількість учнів із вищим за середній рівнем фізичної підготовленості. При цьому 26,7% учнів виявили високий рівень фізичної підготовленості.

Кількісний аналіз змін показника тесту Копилова (табл. 2) на кінець педагогічного експерименту показав, що результат зріс на 18,9% (Р<0,05).

Впродовж формувального експерименту учні покращили показники у стрибку в довжину з місця на 15,4%. У тесті "Човниковий біг" результат збільшився на 11,7% (Р<0,05).

Таблиця 2

Зміни показників рівня розвитку професійно-прикладних фізичних якостей та психофізіологічних властивостей учнів після педагогічного експерименту

Назва тесту

Контрольна група (n=24)

Експериментальна група (n=30)

Мх mх

Мх mх

Р

Тест Копилова (с)

9,660,181

8,990,179

<0,05

Стрибки у довжину з місця уперед і назад (різниця) (см)

96,634,215

85,934,274

<0,05

Човниковий біг 4х9 м з веденням баскетбольного м'яча (с)

15,370,305

15,390,149

<0,05

Кидки баскетбольного м'яча в кошик за 1 хв (к-ть)

8,000,637

19,570,774

<0,05

Статична витривалість м'язів черевного пресу (с)

26,000,23

41,000,69

<0,05

Статична витривалість м'язів спини (с)

52,000,45

65,000,92

<0,05

Швидкість переробки зорової інформації (ум.од.)

3,190,210

4,000,169

<0,05

„Переплутані лінії" (правильних відповідей)

15,500,801

19,430,660

<0,05

„Червоно-чорні таблиці" (правильних відповідей)

35,041,997

40,231,546

<0,05

Теппінг-тест (кистьових рухів)

252,295,104

247,433,275

<0,05

„Оцінка точності м'язових зусиль" (кг)

15,040,894

9,050,486

<0,05

Зорові відчуття (нижній поріг) (см)

522,089,818

533,808,082

>0,05

Оперативна пам'ять (бали)

24,800,791

26,700,300

<0,05

Довільна пам'ять (к-ть)

4,700,414

4,350,386

<0,05

Середній результат учнів у тесті "Кидок баскетбольного м'яча у кошик протягом однієї хвилини" збільшився на 57,8% Р<0,05. Силова витривалість м'язів черевного пресу на кінець педагогічного експерименту зросла на 78,3% (Р<0,05). Аналогічні зміни відбулися у показника сили м'язів спини.

Кількісний аналіз швидкості переробки зорової інформації учнів виявив вірогідне збільшення цього показника на 45,5%. Щодо показників в тесті „Переплутані лінії" то приріст склав 30,4% (Р<0,05).

Подібна тенденція спостерігалася у тесті "Червоно-чорні таблиці" та показниках рухливості нервових процесів. Щодо точності м'язових зусиль то вона зросла на 23,47 кг (Р<0,05). Показники оперативної пам'яті учнів збільшилися на 15,7% (Р<0,05), а довільної на 85,8% (Р<0,05).

Для визначення ефективності впливу експериментальної програми ми проаналізували також успішність учнів із загальноосвітніх предметів, спеціальних дисциплін та професійного навчання.


 
 

Цікаве

Загрузка...