WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Динаміка розвитку фізичних якостей у представників різного соматотипу впродовж 15-17 років - Реферат

Динаміка розвитку фізичних якостей у представників різного соматотипу впродовж 15-17 років - Реферат

У період 16-17 років встановлено зовсім іншу тенденцію змін фізичних якостей. Так, значно зросла кількість з вірогідно значущою позитивною динамікою, – продовжила збільшуватись сила верхніх кінцівок, швидкість окремого руху, швидкісно-силові якості в метаннях і координаційні здібності в метаннях на дальність провідною рукою, а після стабілізації результатів з 15 до 16 років – також станова сила, статична силова витривалість і швидкісно-силові якості в стрибках (табл. 1). На цьому фоні відбулись й негативні зміни. Так, з вірогідної позитивної на негативну змінилась динаміка швидкісної витривалості та координаційних здібностей в акробатичних рухових діях, а після стабілізації з 15 до 16 років – рухливість плечових суглобів. Разом з тим, упродовж 15-17 років не зазнала будь-яких змін максимальна частота рухів, загальна витривалість і рухливість попереку.

Дигестивний соматотип. З 15 до 16 років зміни моторики представників цієї типологічної групи відзначаються певними особливостями. Так, статистично вірогідне зростання констатувалось тільки в показниках сили правої кінцівки та швидкісно-силових якостях у метаннях, – приріст склав відповідно 12,7% і 25,7% (р<0,010,001). Водночас, координаційні здібності в циклічних локомоціях погіршуються на 1,1% (р <0,05). Для інших фізичних якостей (а це переважна більшість) не встановлено вірогідних змін будь-якої спрямованості, що свідчило про стабілізацію результатів (табл. 1).

У віковий період з 16 до 17 років тенденція динаміки практично не змінилась. Так, високими темпами продовжували зростати швидкісно-силові якості в метаннях, – приріст становив 12,7% (р <0,01). Після стабілізації зросли величини координаційних здібностей у метаннях непровідною рукою, але знизилась швидкість окремого руху, координація в циклічних локомоціях – стабілізувалась. Інші фізичні якості, як у попередній період, відзначались відсутністю вірогідно значущих змін відповідних показників (табл. 1).

Висновки

1. Аналіз наукової літератури виявив незначну кількість досліджень, спрямованих на вивчення динаміки фізичних здібностей в юнаків одного паспортного віку, але різної соматотипологічної належності у віковий період 15-17 років.

2. Результати констатуючого педагогічного експерименту свідчать, що впродовж 15-17 років динаміка основних фізичних якостей представників різних типів соматичної конституції характеризується досить суттєвими внутрішьотипологічними особливостями. Вони полягають в неоднаковій спрямованості змін переважної більшості фізичних якостей, кількості таких, що виявляють вірогідні зміни та особливостях динаміки впродовж року на етапі 15-16 та 16-17 років.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на систематизацію результатів з урахуванням даних, отриманих в інші вікові періоди та встановити щорічні темпи приросту результатів кожної фізичної якості в хлопців різної соматичної конституції впродовж 7-17 років.

Список джерел:

 1. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. – М.: Теория и практика физической культуры, 2000. – 275 с.

 2. 2. Губа В.П. Морфобиомеханический подход как основа возрастного физического воспитания и спорта // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 1999. – № 3/4. – С. 21-26.

 3. 3. Гужаловский А.А. Этапность развития физических (двигательных) качеств и проблема оптимизации физической подготовки детей школьного возраста: Автореф. дис...д-ра п.н.: 13.00.04. – Минск-Челябинск, 1979. – 46 с.

 4. 4. Дарская С.С. Понятие "нормы" при индивидуальной оценке соматических признаков // Индивидуальность человека: условия проявлення и развития: Тезисы докл. науч. сессии посв. 90-летию со дня рожд. В.С.Мерлина (5-7.02. 1988). – Пермь, 1988. – С. 31-33.

 5. 5. Единак Г.А. Индивидуализация процесса развития двигательных способностей юношей 15-17 лет разных соматических типов на уроках физической культуры: Автореф. дис...к. п. н.: 13.00.04. – М., 1992. – 23 с.

 6. Зубаль М.В. Типологічний підхід у вивченні сенситивних періодів розвитку моторики хлопців-підлітків // Наук. пр. Кам'янець-Подільського держу-ту: 36. наук. пр. ф-ту фізвих. „Проблеми теорії і методики виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, олімпійського та професійного спорту." – Кам'янець-Подільський, 2004. – С.34-39.

 7. Клиорин А.И., Чтецов В.П. Биологичесике основы учення о конституциях человека. – Л.: Наука, 1979. – 210 с.

 8. Коваленко Т.Г. Социально-биологические основи физической культуры: Уч. пособие / Волгоград, гос. ун-т. – Волгоград, 2000. – 224 с.

 9. Любомирский Л.Е. Закономерности развития сенсомоторных функций детей школьного возраста: Автореф. дис...д-ра биол. н. - М: НИИФДиП АПН СССР, 1989.-39с.

 10. 10. Лях В.Й. Сенситивные периоды развития координационных способностей детей в школьном возрасте // Теория и практика физической культуры. – 1990. – № 3. – С. 15-19.

 11. Никитюк Б.А. Интеграция знаний в науках о человеке. – М.: СпортАкадемПресс, 2000. – 440 с.

 12. Тимофеев-Ресовский Н.В. О биологических естественно-научных принципах // Воспоминания / Сост. Н.И.Дубровина. - М.: Издательская группа "Прогресс", "Пангея", 1995. – С. 363-372.

 13. Фильченков Д.А. Методика реализации индивидуального подхода в физическом воспитании старшеклассников: Автореф. дис...к. п. н.: 13.00.04. – М., 1994. – 21 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...