WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Характеристика ставлення школярів до уроків фізичної культури та різних розділів навчальної програми - Реферат

Характеристика ставлення школярів до уроків фізичної культури та різних розділів навчальної програми - Реферат

Немає єдиної думки серед респондентів щодо класу, в якому доцільно було б вивчати матеріал з баскетболу (табл. 4). Значний відсоток (36%) опитаних дітей контрольного класу стверджують, що це необхідно робити з 6-го класу, решта респондентів пропонують навчати баскетболу з 2-го (8%), 3-го (13%), 4-го (12%), 5-го (24%), 7-го (4%) та 8-го (2%) класів. Більшість учнів (52%) експериментального класу вивчивши баскетбол за один рік у 6-ому класі рекомендують його і надалі вивчати у цьому ж класі, тим самим підтверджуючи доцільність реалізації технології концентрованого навчання баскетболу.

Таблиця 5.

Результати опитування учнів, щодо окремих питань методики навчання баскетболу

Запитання

КГ, n-85

ЕГ, n-27

КГ і ЕГ, n-112

Краще за один рік у 6-ому класі вивчити весь матеріал з баскетболу, а в наступних класах лише повторювати його.

67

81

74

Краще вивчати баскетбол з 2-го класу потім продовжувати навчання в 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му, 8-му і 9-му класах.

33

19

26

Краще вивчати по частинах всі ігри

24

11

17

Краще навчитись грати одну гру, а потім вчити іншу

76

89

83

Чи потрібно проводити контрольні тести щоб оцінити твоє вміння виконувати технічні прийоми з баскетболу та грати в баскетбол?

Так

84

96

90

НІ

16

4

10

Матеріал з баскетболу краще вивчати на окремих уроках

34

26

30

Матеріал з баскетболу краще вивчати в поєднанні з іншими розділами навчальної програми

26

22

24

Частину матеріалу вивчати на предметних уроках, а частину на комплексних

40

52

46

На питання, як краще вивчати матеріал з баскетболу, більшість (74%) опитаних нами учнів відповіли, що краще за один рік (у 6-ому класі) вивчити весь матеріал з баскетболу, а в наступних класах лише повторювати його (табл. 5). При цьому більшість учнів (81%) експериментального класу, які концентровано вивчали баскетбол протягом навчання у 6-ому класі дають позитивні відгуки. Лише незначна частина школярів (17%) стверджує, що краще було б вивчати по частинах всі ігри, проте більшість (83%) стверджує, що краще навчитися і вміти грати одну гру, а потім вивчати іншу.

На питання, чи потрібно проводити контрольні тести, щоб оцінити вміння учнів виконувати прийоми з баскетболу та грати в баскетбол, більшість (90%) опитаних шестикласників дали позитивні відповіді, хоча 10% учнів стверджують протилежне.

Відносна більшість (46%) опитаних дітей вважає, що матеріал з баскетболу найкраще вивчати на предметних та комплексних уроках. Понад 30% респондентів, стверджують, що краще матеріал з баскетболу вивчати на предметних уроках. Менша частина (24%) - рекомендує вивчати матеріал з баскетболу у поєднанні з іншими розділами навчального матеріалу з фізичної культури.

Таблиця 6.

Вміння шестикласників грати в баскетбол

Запитання

Експерименталь-на група, %

Контрольна група, %

дівч. n -15

юнаки n-12

дівч. та юнаки, n-27

дівч., n -45

юнаки, n-45

дівч. та юнаки n-85

Як ти думаєш хлопці експериментального класу краще грають в баскетбол ніж хлопці контрольної групи?

Так

60

67

63

30

25

28

НІ

0

8

4

24

35

29

Частково

40

25

33

46

40

43

Як ти думаєш дівчата експериментального класу краще грають баскетбол ніж дівчата контрольної групи?

Так

60

58

59

26

28

26

НІ

0

25

11

29

28

28

Частково

40

17

30

46

45

45

Провівши декілька двохсторонніх ігор в баскетбол між школярами контрольної і експериментальної груп, ми опитали їх - хто, на їх думку, краще грає в баскетбол, і виявили, що 60% дівчат експериментального класу вважають, що хлопці і дівчата експериментального класу краще грають, ніж діти контрольної групи (табл. 6). Також більшість хлопців експериментального класу вважають, що вони (67%) краще грають, ніж хлопці із контрольної групи, та 58 % з них те ж саме стверджують про дівчат. Проте 28 та 26% опитаних дітей контрольної групи стверджують про кращу гру відповідно хлопців та дівчат контрольного класу, тоді як більшість 63 і 59% опитаних шестикласників експериментального класу доказують протилежне. Проведене спостереження за активністю учнів під час ігор виявило, що діти експериментального класу володіють баскетболом приблизно всі на одному рівні і лише декілька з них грають краще або гірше за інших, а в контрольних класах серед хлопців є лише 5-6 учнів, які можуть грати в двосторонню гру, а решта не беруть участі у іграх через брак умінь і навичок, та сформованість у класі вже сталої команди, тих 5 - 6 школярів, які не залучають у свою команду слабше підготовлених дітей для участі у змаганнях. Ігри між командами хлопців контрольного і експериментального класів частіше закінчувалися перемогою школярів експериментального класу, проте відзначалися напруженістю через приблизно рівний рахунок, то дівчата контрольних класів не виявили належної активності під час ігор, і значно поступалися одноліткам експериментального класу за рівнем техніко-тактичної підготовленості.

Висновки. 1. Більшість опитаних учнів своїм улюбленим предметом називає фізичну культуру; 95% опитаним школярам подобаються уроки фізичної культури, при цьому більшість опитаних дівчат та хлопців надають перевагу вивченню навчальному матеріалу із спортивних ігор;

2. Більше дітей експериментального класу після концентрованого вивчення навчального матеріалу з баскетболу надають перевагу спортивним іграм та, зокрема, баскетболу, порівняно із дітьми контрольної групи;

3. Більшість опитаних учнів контрольної групи не може навчити інших дітей грати в баскетбол, діти експериментального класу стверджують протилежне;

4. Більшість учнів експериментального класу, вивчивши баскетбол за один рік у 6-ому класі, рекомендують надалі починати його вивчати у цьому ж класі;

5. Більшість опитаних шестикласників стверджують про необхідність проведення контрольних тестів з баскетболу;

6. Більшість дітей експериментального класу вважають, що вони краще грають в баскетбол, ніж діти контрольної групи, а проведене опитування є опосередкованим підтвердженням ефективності експериментальної технології навчання учнів гри в баскетбол.

Список джерел:

  1. Бех І.Д.Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання// Педагогіка і психологія. – 2004. - №4. - С. 4-15

  2. Колос В.М. Баскетбол:теория, практика. – Мн.: Полымя, 1988. – 167 с.

  3. Максимів Г. Результати опитування вчителів фізичної культури з питань навчання і викладання баскетболу у загальноосвітній школі// Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць в галузі фізичної культури та спорту. Вип. 9: У 4-х т. Львів: НФВ „Українські технології", 2005. – Т. 4. – С.205-209

  4. Поляковський В. І. Баскетбол у школі: навчальний посібник. – Луцьк: Настир'я, 1998. – 168с;

  5. Пронін Л.П. Баскетбол у школі (IV – VIII кл). – К.: Радянська школа, 1964. - 120с.;

  6. Спортивные игры: техника, тактика обучения: Учеб. Для студ. высш.. пед. учеб. заведений/Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин, А.В.Лексаков/ Под ред. Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова. – М.: Академия, 2001. – 520 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...