WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Співробітництво України з Європейським Союзом в галузі туризму - Реферат

Співробітництво України з Європейським Союзом в галузі туризму - Реферат

Реферат на тему:

Співробітництво України з Європейським Союзом в галузі туризму

Державна служба туризму і курортів приділяє велику увагу розвитку співробітництва з Європейським Союзом (ЄС) з огляду на можливості просування національного туристичного продукту на європейському ринку, залучення до інформаційного простору, передового досвіду організації туристичної діяльності, посилення євроінтеграційних процесів у нашій державі. Адже за своїм туристично-рекреаційним потенціалом Україна має всі можливості стати одним з провідних європейських туристичних центрів.

Розвиток співпраці з ЄС відбувається згідно з програмою імплементації Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС, Указом Президента України від 11.06.1999 р. № 615/98 "Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу" та від 14.09.2000 р. № 1072/2000 "Про Програму інтеграції України до Європейського союзу", рішеннями Саммітів Україна-ЄС, Державною програмою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 – 2007 роки та Державною програмою інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004 – 2007 роки, затвердженими Указом Президента України від 13.12.2003 р. № 1433/2003, постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. № 417 "Про додаткові заходи щодо посилення роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", дорученням Прем'єр-міністра України від 29.01.2002 р. № 956/3 до Постанови Верховної Ради України від 17.01.2002 р. № 2999-ІІІ "Про рекомендації за підсумками парламентських слухань з питань реалізації державної політики інтеграції України до Європейського Союзу", розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 28.06.2003 р. № 382-р "Про першочергові заходи з виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і удосконалення інституційного забезпечення діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції" та від 4.03.2004 р. № 111-р "Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році", іншими дорученнями Глави української держави, розпорядженнями та дорученнями Уряду України, що стосуються співробітництва України з ЄС, рекомендаціями міністерства закордонних справ України, актами міжнародного права.

Членство в ЄС відкриває великі можливості використання організаційно-фінансових механізмів цього органу для підвищення економічної ефективності національної туристичної галузі. Зважаючи на це, через Спеціальне представництво України при ЄС туристичним відомством України подано заявку щодо включення України у перспективні програми співробітництва у сфері туризму, зокрема фінансової та технічної допомоги, а також інвестиційні проекти ЄС. Це якісно вплинуло б на розбудову туристичної галузі України, сприяло б соціально-економічному та культурному розвитку нашої держави.

Відбувається гармонізація законодавства України в галузі туризму з директивами та іншими актами ЄС. З урахуванням євроінтеграційних завдань видано Указ Президента України від 11 березня 2003 р. № 207 "Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер України" та прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 390-р "Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного та внутрішнього туризму". Це відповідає світовому досвіду та надає додаткового імпульсу розвитку потужного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу України, збільшенню обсягів надання туристичних послуг. Рішенням Верховної Ради України з 1 січня 2004 р. скасовано готельний збір, що підвищить конкурентоспроможність готельних послуг.

З метою розвитку ринку послуг, дотримання рівних прав і свобод громадян прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1136 "Про забезпечення дотримання законодавства під час надання послуг іноземцям та особам без громадянства" щодо встановлення рівних цін і тарифів на послуги, що надаються як українцям, так і іноземцям і особам без громадянства.

На Держтуризмкурортів покладено функції технічного регулювання в туристичній галузі. Це зумовлює розробку технічних регламентів підтвердження відповідності послуг у сфері туризму.

На даний час в Україні відсутні обмеження щодо доступу до ринку послуг, пов'язаних з туризмом (згідно з графіком специфічних зобов'язань України в секторі послуг); в туристичній галузі не існує перешкод для вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ).

З жовтня 1999 року в Україні запроваджена обов`язкова сертифікація готельних послуг та послуг харчування суб`єктів туристичної діяльності, які ці послуги надають, щодо забезпечення безпеки життя та здоров`я людини, захисту навколишнього середовища.

Стратегія регуляторної діяльності Державної служби туризму і курортів визначена Указом Президента України від 20.04.2005 р. № 680 "Про Міністерство культури і туризму України" та постановами Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 564 "Про утворення Державної служби туризму і курортів" та від 13.01.2006 р. № 132 "Про затвердження Положення про Державну службу туризму і курортів", а також Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (1775-ІІІ від 01.06.2000 р.), "Про туризм" (в редакції Закону від 18.11.2003 р. № 1282-ІV).

З метою забезпечення рівності прав і законних інтересів суб'єктів господарювання в галузі туризму Законом України від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ встановлено, що туроператорська та турагентська діяльність підлягає ліцензуванню.

Постановами Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 267), Державна служба туризму і курортів визначена органом ліцензування туроператорської та турагентської діяльності, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації - органами ліцензування турагентської діяльності, а також визначено перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії на вищевказані види господарської діяльності.

З огляду на те, що ліцензія на туристичну діяльність носить заявочний характер, будь-який суб'єкт господарювання може здійснювати діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг, при дотриманні відповідних Ліцензійних умов.

Туристичний сектор характеризується активними приватизаційними процесами: приватизовані практично всі державні підприємства шляхом корпоратизації та створення акціонерних товариств як в готельному господарстві, так і підприємствах харчування. Спостерігається тенденція досягнення 100 % рівня приватизації. Це, в свою чергу, створює передумови для розвитку малого та середнього підприємництва в галузі туризму, враховуючи зростання кількості малих готелів, фермерських господарств, що займаються сільським туризмом, тощо.

Зазначені заходи сприяють розвитку та диверсифікації ринку послуг в Україні, максимальному задоволенню потреб споживачів щодо туристичного обслуговування.

Туристичні послуги, що надаються в Україні, визначені Державним класифікатором продукції та послуг ДК-16, розробленим у відповідності до класифікації, діючої в Європейському Союзі.

Туристичним відомством України спільно з Державним науково-дослідним інститутом "Система" у 2003 р. були розроблені та наказом Держспоживстандарту України від 08.12.2003 р. № 225 затвердженні національні стандарти України:

ДСТУ 4268 : 2003 "Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги".

ДСТУ 4269 : 2003 "Послуги туристичні. Класифікація готелів".

Стандарти набули чинності з 01.07.2004 р.

Наказом Держспоживстандарту України від 28 лютого 2006 року № 54 затверджено новий національний стандарт ДСТУ 4527:2006 "Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення". Стандарт набрав чинності з жовтня 2006 року.

Стандарт максимально погоджений з Європейським стандартом EN №18513:2003 "Готелі й інші типи розміщення туристів. Термінологія". Новий стандарт дає визначення для всіх основних типів засобів розміщення, що можуть бути використані для розміщення туристів. У ньому надані визначення типам номерів, типи тарифів і типи ліжок.

Термінологія встановлена цим стандартом обов'язкова для використання у всіх ділових, нормативних документах, науковій, довідковій і учбово-методичній літературі.

За умови поновлення фінансування з державного бюджету науково-дослідних розробок буде продовжено розробку проектів національних стандартів:

ДСТУ "Послуги туристичні. Туризм сільський. Загальні вимоги";

ДСТУ "Послуги туристичні. Знакування туристичних шляхів активних видів туризму";

ДСТУ "Послуги туристичні. Туристичні агентства та туристичні оператори. Терміни та визначення".


 
 

Цікаве

Загрузка...