WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Проблеми формування інвестиційної політики в галузі туризму - Реферат

Проблеми формування інвестиційної політики в галузі туризму - Реферат

Реферат на тему:

Проблеми формування інвестиційної політики в галузі туризму

Доля туризму в національній економіці та міжнародній торгівлі перетворила його в важливий показник світового розвитку. На його долю приходиться 10% всього ВНП, доходи від туризму збільшаться до 1,1 трлн. дол.США [3]. За прогнозами ВТО, в ХХІ столітті очікується туристичний бум: кількість подорожуючих в світі до 2020р. зросте до 1,6 млрд. чоловік в рік, що означає збільшення туристичних прибуттів в 2,4 рази порівняно з 2000р. При цьому доходи від туризму, за прогнозами ВТО, у 2010 році складуть 1550 млрд. дол. США, тобто у 3,3 рази перевищать рівень 2000р., а до 2020р. прогнозується збільшення доходів до 2000 млрд. дол. США [6, c.236].

Україна, перебудовуючи свою економіку на ринкових засадах також включається у світовий туристичний процес. У 2000р. нашу країну відвідали 4,4 млн. туристів з 168 країн світу, 8,7 млн. наших громадян виїхали з туристською метою за межі країни. Прибуток від туристичних послуг становив 18,5 млрд. грн. або 3,4 млрд. дол. США, а до 2010р. його планується подвоїти [2]. За підрахунками ВТО, у 2001 році за кількістю прибутків іноземних туристів Україна займала 22 місце у світі (1% від світових туристичних прибутків) [4; 5].

Туризм має знаходити своє відображення в планах розвитку галузей народного господарства, включатися до загального плану соціально-економічного розвитку України. Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у створенні продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного максимально задовольнити туристські потреби людей, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів при забезпеченні збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини [4].

Проблеми, які можна спостерігати сьогодні в галузі туризму України, є наслідком того економічного минулого, яке залишилось в нашій державі після розпаду СРСР. Тому ці явища є досить глибинними, а їх розв'язання потребує комплексного та продуманого підходу. Відсутність скоординованої висококваліфікованої та грамотної с-ми дій з проведення тур.продукту України на св.ринок, яка б давала відчутні результати. Проблеми виникають насамперед з рекламою вітчизняних курортів. Так, в 2004р в Нац.Бюджеті на це було передбачено 1.7 млн.грн, отримано ж лише 40тис. Тому абсолютно зрозуміло, що за кордоном дуже важко отримати інформацію як про саму Україну, та і про тур.послуги, що в ній надаються.

Актуальність всебічного дослідження туризму обумовлена його багатогранністю та суспільною значущістю. Основна увага в дослідженнях явищ, пов'язаних з туризмом, приділяється питанням економіки та організації.

Закон України "Про туризм" визначає туристську галузь як одну з пріоритетних галузей національної економіки і культури [1, cт.3].

Туристична індустрія безпосередньо охоплює більшість інших галузей економіки, в тому числі промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, страхування, зв'язок, торгівлю, харчування, культуру, мистецтво, експорт і стимулює їх розвиток. А нові економічні відносини потребують освоєння нових ринків, таких як, ринок капіталу, робочої сили, послуг...

Іноземні інвестиції, які надходять в Україну, йдуть переважно в промисловість та агропромисловий комплекс. Проте як готельний та рекреаційно-туристський бізнес також потребують інвестиційних ресурсів, і зокрема прямих іноземних інвестицій, що дасть можливість підвищити прибутковість цієї галузі та збільшити надходження до бюджету. Але несприятливість бізнесового клімату спричинила той факт, що з майже 3000 українських туристичних п-в, які мають дійсні ліцензії на надання тур.послуг, фактично на ринку працюють лише близько третини. [7].

Активний ріст туристичного підприємництва залежить від реалізації прийнятих державних програм розвитку туризму; наявності законодавчої бази, яка стимулює та підтримує механізми фінансування і інвестування в галузь туризму; розвиток економічної діяльності підприємств курортно-рекреаційного господарства; активізації інвестиційної політики в галузь туризму. Для успішного розвитку туризму необхідно забезпечити його раціональне планування і ефективне управління. Перевагами розвитку туризму мають стати нові робочі місця, додаткові прибутки і інвестиційні надходження, модернізація комунальних підприємств, нові технології і ноу-хау.

Стратегічними цілями інвестиційної політики в галузі туризму повинні бути: 1.Створення законодавчої бази регіонів в області забезпечення гарантій на іноземні інвестиції в туристичний бізнес; 2.Формування сприятливого іміджу регіонів в області надання рекреаційно-туристичних послуг; 3.Створення сприятливого інвестиційного клімату; 4.Стимулювання приливу капітальних вкладень у реконструкцію і будівництво сучасних туристичних комплексів, санаторіїв, готелей, відповідних до міжнародних вимог і стандартів; 5.Розробка нових турів, які повинні ураховувати етнокультурні, геополітичні, екологічні чинники туристичних регіонів.

Туристична галузь, хоч і дуже повільними кроками, починає збільшувати свої показники. Але не можна зупинятися на досягнутому. Саме від того, яким шляхом піде зараз розвиток галузі, залежить все її майбутнє, майбутнє економіки, а , отже, і життя України в цілому.

Література:

  1. Закон України "Про туризм" від 15 вересня 1995 р. № 324/95-ВР.

  2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). - К.: Альтер-Прес, 2003.

  3. Биржаков В.В. Введение в туризм.- М.: "Издательский дом Герда", 2004.

  4. Державна програма розвитку туризму в Україні до 2010 року, Київ,2002.

  5. Ананьев М.А. Экономика и география международного туризма. - М.,1975.

  6. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Зелена Буковина, 2003.

  7. Прейтер Д., Малярчук І. Розв. іноз. туризму в Укр. в кронтексті розбудови міжнар. трансп. коридорів//Е-ка Укр. - 2001.-№6(червень)-с.20-28.


 
 

Цікаве

Загрузка...