WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Тематичне планування з фізичної культури у 6 класі - Реферат

Тематичне планування з фізичної культури у 6 класі - Реферат

русі;
в). Гімнастика: комбінації акробатичних елементів; лазіння по канату у 2 чи 3 прийоми; виконувати опорні стрибки: хлопці - через низького коня способами "зігнувши ноги" І "ноги нарізно", дівчата - через низького козла з настрибуванням в упор присівши і зіскоком вигнувшись та способом "ноги нарізно"; вправи на рівновагу.
г ). Баскетбол: способи пересування, передачі м'яча двома руками від грудей; однією рукою від плеча; на відстань 12-15 м двома та однією рукою від плеча, серійні передачі м'яча на точність попадання у квадрат на відстані 2,5- 3 м, кидки однією рукою зверху в русі (з двох та одного кроків) після ведення з лівого та правого боку; двома руками від голови; однією рукою з місця з відскоком від щита га в кошик, штрафний кидок.
3. Сприяти розвитку: швидкості, витривалості, сили та гнучкості, морально-вольових якостей; дисциплінованості, рішучості, сили волі; засвоєнню знань та умінь з розділів програми
Вимоги:
Знати та вміти: методи розвитку швидкості, витривалості, гнучкості, сили та вправи на координацію рухів; руховий режим підлітка; правила безпеки на уроках, виконувати контрольні навчальні нормативи та вимоги, тестові вправи рівня фізичної підготовленості.
Контрольні навчальні нормативи і вимоги
1. Біг 60 м:
хл. - більше як 11,1 - 11,1 - 10,4 - 9,8 с;
дів. - більше як 11,5 - 11,5- 10,7 - 10,5 с.
2. Метання малого м'яча (150 г) на дальність:
хл. - менше як 22 - 22 - 27 - 32 м;
дів. - менше як 14 - 14 - 17- 20 м.
3. Стрибок у довжину з розбігу способом "зігнувши ноги":
хл. - менше як 260 - 260 - 290 - 310 см;
дів. - менше як 230 - 230 - 250 - 280 см.
4. Стрибок у висоту способом "переступання":
хл. - менше як 85 - 85- 90 - 95 см;
дів. - менше як 75 - 75 - 80 - 85 см.
5. Біг на витривалість без урахування часу, м:
хл. - 900 - 1100 - 1300 - 1600 м;
дів. - 700 - 1000 - 1200 - 1500 м.
6. Удари по нерухомому м'ячу (4) на точність в гандбольні ворота з відстані 7 м:
хл. - 1 або жодного влучення - 2 -3 - 4;
дів. - жодного влучення - 1 -2 - 3-5.
7. Кидки м'яча в кошик (5) однією рукою від плеча, стоячи збоку на відстані 2 м. від щита, кількість влучень:
хл. - 1 або жодного влучення - 2 -3 - 4;
дів. - жодного влучення - 1 -2 - 3.
9. Комбінація елементів вправ на вибір: а) у висах та упорах; б) акробатики; в) у рівновазі:
хл. (дів.) - 1- 2- 3 - 4.
10. Підтягування у висі (хл.), у висі лежачи (дів.):
хл. менше як 3 - 3 -4 - 6 р;
дів. менше як 5 - 5 - 10 - 15 р.
№ з/п Тема та її зміст К-ть год Дата Примітка
1. 1. Ознайомити із завданням на І чверть
2. Правила безпеки на уроках легкої атлетики і футболу
3. Повторити організуючі вправи: шикування й перешикування; повороти в русі
4. Загальнорозвивальні та спеціальні вправи для розвитку швидкості, спритності: біг з високим підніманням колін; поєднання "біг-ходьба-прискорення";
біг стрибками
5. Гра "Виклик номерів"
6. Домашнє завдання: біг з високим підніманням колін
2. 1. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для розвитку швидкості і витри-валості: біг на передній частиш стопи в спокійному темпі; біг із прискоренням по прямій лінії; дріботливий біг; біг стрибками
2. Біг 30 м (2 рази), 60 м з середньою швидкістю
3. Повторити стрибок у довжину з розбігу способом "зігнувши ноги"
4. Розвиток витривалості в бігу на 1 000 м (дівч.); 1 500 м (хл.)
5. Домашнє завдання: біг стрибками
3. 1. Ознайомити учнів з дозуванням фізичних вправ
2. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для розвитку швидкості і стрибу-чості: біг на передній частині стопи; дрі-ботливий біг; біг з високим підніманням колін
3. Повторний біг 4x30 м з інтервалом відпочинку 40 с.
4. Підготовка до складання навчального нормативу з стрибків у довжину з розбігу
5. Розвиток витривалості в бігу на 1 000 м (дівч.), 1 500 м (хл.)
6. Домашнє завдання: стрибки через скакалку на одній нозі (30)
4. 1. Ознайомити учнів із профілактикою травматизму під час занять з легкої атлетики
2. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для розвитку швидкості: дрібот-ливий біг; біг стрибками; повторний біг 60 м - 2 рази, з інтервалом відпочинку 1, 5-2 хв
3. Складання навчального нормативу із стрибків у довжину з розбігу: менше 260-260-290-310 см (хл.); менше 230-230-250 -280 см (дівч.)
5 1. Закріпити знання учнів з правил розвитку витривалості
2. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості і швидкісно-силових якостей
3. Повторити високий старт, прискорення 4x15 м
4. Стрибок у висоту способом "переступання" з прямого розбігу складання навчального нормативу
6. Домашнє завдання: імітація метання з 5 кроків
6 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості і спритності
2. Метання м'ячика на оцінку: хл. - менше як 22 - 22 - 27 - 32 м; дів. - менше як 14 - 14 - 17- 20 м 3.
Повторний біг для розвитку швидкості 3x30 м, 2x60 м
4. Стрибок у висоту з розбігу, з косого розбігу
5. Домашнє завдання: біг стрибками 5x20 м
7 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості і витривалості
2. Біг 60 м на оцінку: хл. - більше як 11,1 - 11,1 - 10,4 - 9,8 с; дів. - більше як 11,5 - 11,5- 10,7 - 10,5 с.
3. Закріпити стрибок у висоту, косого розбігу "переступанням"
4. Ігри за вибором дітей
4. Домашнє завдання: підготуватись до складання комплексного тесту з бігу 30м
8 1. ЗРВ і спеціальні вправи для бігу на довгі дистанції
2. Виконання комплексного тесту з бігу на 30м: 5,6 і менше- 5,7-6,7- 6,0 і менше -6,1-6,7 с.
Ігри за вибором дітей
4. Домашнє завдання:підтягування
9
№ з/п Тема та її зміст К-ть год Дата Примітка
11. 1. Теоретичні відомості з футболу: правила змагань, основні тактичні дії
2. Загальнорозвивальш і спеціальні
вправи для закріплення техніки пересувань: поєднання "біг-ходьба-біг"; дріботливий біг з переходом на звичай-ний; ривки 4x10-15 м
3. Розучити удар внутрішньою стороною стопи по м'ячу, що летить, та зупинку стегном
4. Повторити удар внутрішньою частиною підйому по нерухомому м'ячу
5. Домашнє завдання: зупинка м'яча стегном
12. 1. Ознайомити з гігієнічними вимогами до раціонального харчування
2. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для закріплення техніки пересувань: біг з раптовою зупинкою і поворотами різними способами; біг змійкою між предметами; пересування приставними і схресними кроками лівим і правим боком
3. Повторити удар внутрішньою стороною стопи м'яча, що летить, та зупинку стегном
4. Розучити удар по м'ячу зовнішньою частиною підйому і зупинку внутрішньою частиною стопи
5. Домашнє завдання: удар зовнішньою стороною підйому
13 1. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для закріплення способів пересувань: дріботливий біг з переходом на звичайний; ривки 10-15 м; біг спиною, за сигналом з поворотом на прискорення
2. Розучити ведення м'яча внутрішньою частиною підйому
3. Повторити удар зовнішньою стороною підйому по м'ячу, що

 
 

Цікаве

Загрузка...