WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Основи здоров'я і фізична культура(пояснююча записка) - Реферат

Основи здоров'я і фізична культура(пояснююча записка) - Реферат

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
"Основи здоров'я і фізична культура" вивчаються у загальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет. Основна його мета - збереження і зміцнення здоров'я, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів.
У процесі вивчення предмета "Основи здоров'я і фізична культура" враховуються найсприятливіші вікові та анатомо-фізіологічні періоди розвитку та оздоровлення організму школярів; розкривається значення занять фізичними вправами для здоров'я учнів; розвиваються основні фізичні якості та рухові здібності; формуються знання, вміння і навички до-тримання особистої гігієни; загартування організму, профілактики захворювань, дотримання правил техніки безпеки; розвиваються уміння і навички використання фізичних вправ для запобігання порушення постави, зняття втоми учнів.
Під час вивчення предмета "Основи здоров'я і фізична культура" реалізуються навчальні, розвивальні, пізнавальні та виховні цілі.
Навчальні цілі полягають у вивченні учнями рухливих і народних ігор; елементів спортивних ігор, окремих видів спорту, основ техніки виконання загальнорозвивальних, стройових, гімнастичних, акробатичних, легкоатлетичних, ігрових і танцювальних вправ, вправ художньої і ритмічної гімнастики, вправ ковзаняра, лижника та плавця; в отриманні елементарних знань, умінь і навичок дотримання режиму дня, особистої гігієни, загартування організму, ведення здорового способу життя та підвищення працездатності.
Розвивальні цілі полягають у розвитку в учнів основних фізичних якостей і рухових здібностей; умінь і навичок використання фізичних вправ для запобігання порушення постави, зняття втоми та розвантаження; в отриманні основ знань про фізичну культуру, власне здоров'я як важливі компоненти загальнолюдської культури і формування особистості; в розвитку рухової активності, яка є основою розвитку людського організму, його органів і систем; в отриманні елементарних знань про рухливі, народні і спортивні ігри, гімнастику, акробатику, легку атлетику, художню і ритмічну гімнастику, плавання, ковзанярський і лижний спорт.
Пізнавальні цілі полягають у розвитку і розширенні кругозору, елементарних уявлень учнів про фізичну культуру, спорт, туризм, основи здоров, здорового способу життя; в знайомстві з українською народною фізичною культурою, спортивними традиціями, національними іграми, забавами, визначними спортивними діячами, вченими, тренерами, спортсменами, командами, їх виступами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях.
Виховні цілі полягають у вихованні в учнів: інтересу і звички до занять фізичними вправами; цікавості до українських народних ігор, національних, народних і олімпійських видів спорту, бережливого ставлення до власного здоров'я; формуванні стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя як одну з основних умов зміцнення власного здоров'я; формуванні усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності; вихованні морально-вольових і психологічних якостей особистості.
Завданнями предмета "Основи здоров'я і фізична культура" є:
- розвиток в учнів основних фізичних якостей та рухових здібностей;
- формування життєво важливих рухових навичок та вмінь;
- набуття елементарних знань в галузі фізичної культури, гігієни, здорового способу життя;
- виховання інтересу і звички до занять фізичними вправами;
- формування здорового способу життя;
- формування усвідомленої індивідуально) установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності;
- виховання морально-вольових і психологічних якостей особистості.
Зміст предмета "Основи здоров'я і фізична культура" інтегрований з хореографією та іншими предметами. У процесі його вивчення програми здійснюються міжпредметні зв'язки з анатомією і фізіологією людини, гігієною, біологією, теорією і методикою фізичного виховання, історією фізичної культури і спорту, музикою та ін.
У старших класах поглиблюється інтеграція курсу та міжпредметні зв'язки, але головні функції покладаються на практичне виконання фізичних вправ.
Відповідно до цього і дещо змінюється назва предмета: у 5 - 9 класах "Фізична культура і здоров'я", а у 10 - 11 класах "Фізична культурах.
Основним організаційно-педагогічним принципом програми є диференційоване використання засобів фізичної культури на заняттях зі школярами різної статі та віку з урахуванням стану їхнього здоров'я, ступеня фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості.
Програма складається з таких розділів:
І. Навчальний пріоритетний матеріал.
ІІ. Матеріал для обов'язкового повторення і домашніх завдань.
ІІІ. Контрольні навчальні нормативи і вимоги.
ІV. Орієнтовний комплексний тест оцінки фізичної підготовленості (далі - орієнтований комплексний тест).
Матеріал програми розрахований на три і більше обов'язкових занять на тиждень.
Основними темами для учнів початкової школи є рухливі та народні ігри, гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри, плавання, орієнтовний комплексний тест, теоретичні знання та основи здорового способу життя.
Головними вимогами до сучасних уроків фізичної культури мають бути: вироблення інструктивних навичок та умінь самостійних занять фізичними вправами, розвиток пізнавальних інтересів, здійснення міжпредметних зв'язків, використання системи домашніх завдань. Уроки фізичної культури проводяться як на свіжому повітрі з використанням необхідного обладнання, так і в спортивних приміщеннях з обов'язковим дотриманням установлених санітарно-гігієнічних норм і вимог та заходів до попередження спортивного травматизму. Спортивний одяг і взуття мають відповідати вимогам і правилам видів спорту, елементи яких вивчаються на уроках (з дозволу вчителя у вимоги до одягу і взуття можуть вноситися зміни).
За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичну групи. Усі вони відвідують обов'язкові уроки, але виконують вправи з різним фізичним навантаженням, ті, які їм не протипоказані, загальнорозвивальні та коригувальні вправи. Крім цього, для учнів, віднесених до спеціальної медичної групи, організуються додаткові заняття за спеціальною програмою, які проводить відповідно підготовлений учитель.
Протягом навчального року школярі виконують вправи орієнтовного комплексного тесту оцінки стану фізичної підготовленості (6

 
 

Цікаве

Загрузка...