WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Визначні музеї України - Реферат

Визначні музеї України - Реферат

Карпатського біосферного заповідника. Музей знаходиться у Рахові. Експозиція музею складається з двох відділів: "Природа Карпат" та "Природокористування в Українських Карпатах".
У першому відділі гості біосферного заповідника мають можливість ознайомитися з походженням Карпат, їх геологією, геоморфологією, основними типами ландшафтів, рослинним і тваринним світом. Окрасою відділу є дві діорами - "Карстова печера" та "Буковий ліс". Перша діорама у найменших деталях (із сталактитами й сталагмітами) відтворює інтер'єр однієї з карстових печер Угольсько-Широколужанського масиву Карпатського біосферного заповідника. А діорама "Буковий ліс" репрезентує фрагмент незайманого букового пралісу на скелях Угольсько-Широколужанського масиву, де деревам 300-500 років, при цьому вони досягають велетенських розмірів.
Наступний відділ експозиції - "Природокористування в Українських Карпатах" - знайомить з історією освоєння людиною Карпатських гір від епохи палеоліту до сьогодення.
Доволі багата музеями Буковина - самобутній історико-етнографічний край у південно-східній околиці Українських Карпат. Тут, передусім, варто згадати головні музеї області:
Чернівецький краєзнавчий музей знаходиться у витонченій кам'яниці XIX ст. Цей музей має давню історію. Першу спробу відкриття краєзнавчого музею на Буковині було зроблено ще в 1863 р. У 1877 р. колекції цього музею були передані Чернівецькому університету. І лише у 1893 р. зусиллями видатного буковинського краєзнавця професора К. А. Ромшторфера було відкрито Крайовий музей, що діяв до Першої світової війни. У 1935 р. Крайовий музей було об'єднано з Промисловим під назвою Музей Короля Кароля II. А після приєднання Буковини до складу Української РСР у 1940 р. шляхом об'єднанння експозицій музею Короля Кароля II і Музею церковного мистецтва було започатковано Обласний краєзнавчий музей.
Нині колекції Чернівецького краєзнавчого музею нараховують понад 82 тис. експонатів, аналогів яким (з огляду на багатовікову ізоляцію Буковини від решти території України) не існує. Це оригінальна нумізматична колекція, що нараховує більше 3 тис. монет, збірка стародруків, колекція холодної та вогнепальної зброї, археологічні знахідки з теренів Буковини й Північної Бессарабії. Справжньою окрасою музею є багата колекція буковинських ікон XVI-XVIII ст.
Чернівецький краєзнавчий музей має два міські філіали та два крайові відділи, а саме: Чернівецький літературно-меморіальний музей Ю. Федьковича, Чернівецький літературно-меморіальний музей О. Кобилянської, Хотинський історичний музей та Кіцманський історичний музей.
Чернівецький обласний художній музей знаходиться в аристократичній кам'яниці, збудованій у 1901 р. за проектом Г. Гесснера за взірцем сецесійних віденських палаців. У інтер'єрах та зовнішньому обрамленні цієї пам'ятки архітектури поєднано майолікове панно, художнє кування й скульптуру, настельні барельєфи та мозаїчні підлоги й вітражі.
В експозиції художнього музею представлено роботи відомих буковинських майстрів образотворчого мистецтва кінця XIX - першої половини XX ст.: Є. Максимовича, М. Івасюка, Є. Ліпецького, Е. Бучевського, А. Кохановської тощо. Також цей музей експонує колекції буковинських вишиваних сорочок і писанок, народних килимів, буковинських мальованих "хатніх" образів.
Чернівецький музей народної архітектури та побуту - це другий за величиною (після Шевченківського гаю у Львові) скансен Західної України, що знаходиться на околиці Чернівців. Уперше ідею створення на Буковині музею такого типу було висунуто ще в 1906 р. на засіданні наукового товариства у Зальцбурзі (Австрія). Але сучасний музей постав щойно з 1977 р. Нині Чернівецький скансен - просторий архітектурно-ландшафтний комплекс пам'яток народного будівництва Буковини й Північної Бессарабії кінця XVIII - початку XX ст. Загалом, тут зосереджено 35 дерев'яних будівель житлового, господарського й сакрального призначення. Серед них є селянські садиби, кузня, корчма, сільська управа, церкви, дзвіниці. Окрасою експозиції є стрункі млини-вітряки початку XIX ст.
Фонди музею налічують понад 8 тис. етнографічних експонатів (з них більше 1,5 тис. виставлені в експозиції). Окрасою є колекції святкового одягу мешканців Буковини й Бессарабії, налавників, обрядових вишиваних рушників, барвистих килимів, гуцульських кожухів і яскраво декорованих чересів, а також збірка різьблених, кованих й мальованих хатніх скринь.
Рекомендована література
1. Арсенич П. З історії музеїв Галичини // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. - 1993. - Вип. 1.
2. Василенко А. О. Літопис історії становлення і розвитку народних музеїв України. - К.: Наукова думка, 1974.
3. Гавдяк М. Із наших обласних музеїв // Наша Батьківщина. - 1938. - № 4.
4.Географічна енциклопедія України: У 3 т. - К.: Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 1993.
5. Грабовецький В. Народні музеї Львівщини. - Л.: Книжно-журнальне видавництво, 1962.
6. Данилюк А. Г. Народна архітектура Бойківщини. Житлове будівництво. - Л.: Українські технології, 2004. - 168 с.
7. Данилюк А. Г., Рибак Б. Я. Музей народної архітектури та побуту у Львові. - Л.: Каменяр, 1988.
8. Данилюк А. З глини, дерева і соломи. Пам'ятки народної архітектури Західного Поділля. - Тернопіль: Навчальна книга "Богдан", 2003. - 96 с
9. Данилюк А. Скарби народної архітектури Гуцулыцини: Етнографічний нарис. - Л.: Логос, 2000. - 135 с
10. Данилюк А. Традиційна архітектура реґіонів України: Полісся: Монографія. - Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. - 147 с
11. Дем'ян Г. Історико-етнографічна діяльність першого бойківського музею // Архіви України. - 1970. - № 5.
12. Закон України "Про музеї і музейну справу" від 29.06.1995 р. №249/95.
13. Игнаткин И.А. Охрана памятников истории и культуры: Справ, пособ. - К.: Вища школа, 1990.
14. Козицъкий А. Українські краєзнавчі музеї Галичини в міжвоєнний період // Вісник Львівського університету. - Серія історична. - 1999. - Вип. 34. - С 467-477.
15. Мезенцева Г. Г. Музеєзнавство (на матеріалах музеїв УРСР) / За ред. С. М. Чайковського. - К.: Вища школа, 1990.
16. Музеї Карпатського регіону. - Л.: Центр Європи, 2004. - 63 с
17. Музеї України: Довідник / Міністерство культури і мистецтв України. - К.: Задруга, 1999. - 130 с.
18. Музейний фонд України // Урядовий кур'єр. - 1992. - 7 серпня.
19. Папкова Є. В. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. - К., 2003.
20. Погорелова А. Музейна справа: орієнтири розвитку // Українська культура. - 1996. - № 2. - С. 2-3.
21. Скрипник Г. Етнографічні музеї України. - К.: Наукова думка, 1989.
22. Скрипник Г. Українське етнографічне музейництво: становлення та розвиток: Автореф. дис. ...д-раістор. наук: НАНУ, Інститут мистецтва, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського. - К., 1998. - 40 с
23. Теодорович А. Ю. Основні напрямки діяльності музеїв істо-рико-краєзнавчого профілю // Трибуна. - 1999. - № 9-10.
24. Україна: Путівник / Підг. і упоряд. О. Зінкевич і В. Гула. - К.: Смолоскип, 1993.
25. Филипчак І. Про музейництво і наші музеї // Життя і знання. - 1935. - № 6.
26. Хведась А. О. Розвиток краєзнавчих музеїв в західній Україні в кінці XIX - І пол. 40-х pp. XX століття. Джерела і література (на матеріалах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей): Автореф. дис. ...канд. істор. наук. - Дніпропетровськ, 1997. - 19 с.
27. Шмелев В.Г. Музей под откытым небом. - К.: Наукова думка, 1983.

 
 

Цікаве

Загрузка...