WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Характеристика видатних пам'яток фортифікаційного зодчества України - Реферат

Характеристика видатних пам'яток фортифікаційного зодчества України - Реферат

збудована лицарями могутнього ордену тамплієрів (храмовників). У середньовіччі магістри ордену були впливовою силою міжнародної політики в Європі, союзу з ними шукали монархи найбільших європейських країн. Європейські правителі та феодали настільки побоювалися храмовників, що в 1312 р. з ініціативи французького імператора Філіпа Красивого об'єднаними зусиллями виступили зі своїми арміями проти тамплієрів, захопили їх неприступні замки, розграбували багатства ордену, а більшість його членів ув'язнили.Після цього орден розпався (один з магічних ка-менів-жертовників тамплієрів із загадковими рунами нині зберігається у дворі Золочівського замку на Львівщині). Середнянський замок тамплієрів здобули війська угорського короля, після цього укріплення було передано ним монахам ордену Святого Павла. Занепав Середнянський замок після буремних подій визвольної війни угорського народу у 1703-1711 pp.
На Виноградівщині збереглися атракційні руїни двох могутніх середньовічних замків "Канків" (заснований у 1307 р.) і "Нялаб" (заснований у 1315 p.). Заклав їх могутній угорський феодал Беке Боршо, якому відійшов цей край після угорського завоювання.
Замок "Канків" XI-XVI ст. знаходиться на скелястому виступі Чорної Гори над містом Виноградів. Під кам'яною кладкою замку археологи виявили сліди слов'янського городища початку X ст., яке існувало тут до захоплення краю угорцями. У 1399р. угорський король ЖігмундІ дарує фортецю барону П. Перені. Новий господар розбудовує кам'яну фортецю. У XV ст. рід Перені передає замок ченцям-францисканцям, які перетворюють його на монастир. Під час релігійних воєн у 1566 р. загін королівських військ Австрійської імперії під командуванням генерала Текелеші штурмом оволодів фортецею і зруйнував її. Після цих подій замок уже не відновлювали.
Замок "Нялаб" XII-XVII ст. знаходиться біля села Королево, де бурхлива Тиса спускається з гір на широкі простори Дунайської рівнини. З доби Хорватського союзу тут існувало слов'янське городище. Після завоювання краю угорцями король Іштван V наказав на місці старого дерев'яного укріплення збудувати королівський мисливський палац. А невдовзі, для зміцнення підкарпатського (руського) кордону Великої Угорщини у другій половині XIII ст., король Бейла IV закладає тут кам'яний замок. У 1405 р. замок було передано роду баронів Перені. Після антигабсбурзької змови, в якій брав участь рід Перені, за наказом імператора Леопольда І замок було зруйновано (рис. 5.10):
Рис. 5.10. Королевський замок
Рекомендована література
1. Вуйцик В. С. Львівський державний історико-архітектур-ний заповідник. - Л.: Каменяр, 1991.
2. Высоцкий И. Золотые ворота в Киеве. - К., 1982.
3. Горбик В. О., Денисенко Г. Г. Проблеми дослідження і збереження пам'яток історії та культури в Україні // Український історичний журнал. - 2003. - № 3. - С. 143-151.
4. Грушевский М. Южнорусские господарские замки в половине XVI в. // Университетские известия. - 1890. - Февраль. - С. 1-33.
5. Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 8.06.2000 р.
6. Замки Львівщини // Галицька брама. - 2003. - № 10-12. - С 106-108.
7. Игнаткин Й.А. Охрана памятников истории и культуры: Справ, пособ. - К.: Вища школа, 1990.
8. Іванов О. Замки і палаци Західної України: історія - культура - туризм (Історико-архітектурні пам'ятки замкового мистецтва). - К.: Наш світ; Укргеодезкартографія, 2004.
9. Історико-краєзнавча діяльність Українського товариства охорони пам'яток історії та культури / Історичне краєзнавство в Українській РСР. - К., 1989.
10. Історія Львова в документах і матеріалах. - К.: Наукова думка, 1986.
11. Крип'якевич І. Історичні проходи по Львові. - Л.: Каменяр, 1991.
12. Лесик О. В. Замки та монастирі України. - Л.: Світ, 1993.
13. Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. Мандрівки історичні. - Л.: Центр Європи, 1997.
14. Мацюк О. Оборонне зодчество України // Пам'ятки України. - 1990. - № 2.
15. Мацюк О. Фортеці і замки України // Пам'ятки України. - 1991. - №2.
16. Мацюк О., Штойко П. Картосхема оборонительных сооружений Западного Подолья / Тезисы докладов VI Подольской историко-краеведческой конференции. - Каменец-Подольский, 1985. - С. 84-85.
17. Наниев П. И. Белгород-Днестровская крепость: фотоочерк. - Одесса: Маяк, 1975. - 17 с.
18. Національна система туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича". - К., 1998. - 401 с.
19. Олеський замок: Путівник. - Л.: Каменяр, 1981.
20. Пам'ятки архітектури і містобудування України: Довід. Держреєстру національного культурного надбання / В. В. Вечер-ський, О. М. Годованюк, Є. В. Тиманович та ін.; за ред. А. П. Мардера, В. В. Вечерського. - К.: Техніка, 2000. - 664 с
21. Пам'ятки архітектури Тернопільської області: Фотопутівник. - Тернопіль, 1995.
22. Памятники градостроительства и архитектуры УССР: В 4 т. - К., 1983-1986.
23. Памятники истории и культуры Украинской ССР: Каталог-справочник. - К., 1987.
24. Пламенецька О., Вечерський В. Фортеці й замки в Україні // Пам'ятки України. - 1996. - № 2. - С 13-25.
25. Пламенецька О. Комплекс у Кам'янці-Подільському // Пам'ятки України. - 1998. - № 3-4. - С 88-95.
26. Пламенецька О. Фортеці й замки України // Пам'ятки України. - 1986. - № 3-4. - С 34-41.
27. Ричков П. Західноукраїнські міста-фортеці XVI-XVIII століть // Пам'ятки України. - 1990. - № 2. - С 20-22.
28. Рожко М.Ф. Карпатські фортеці доби Київської Русі / Київська Русь: культура, традиції. - К., 1982. - С. 14-19.
29. Рожко М.Ф. Тустань - давньоруська наскельна фортеця. - К.: Наукова думка, 1996.
30. Рутинсъкий М.Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 160 с
31. Симин О. Фортеці Києва VI-XIX століть. - К.: МП "Леся", 2003. - 144 с.
32. Сицинский Ю. Оборонительные замки Западного Подолья. - К., 1928.
33. Тимощук Б. Твердиня на Пруті. - Ужгород, 1978.
34. Тронъко П. Т. Охорона пам'яток історії і культури - справа всенародна // Український історичний журнал. - 1980. - №9. - С 118-124.
35. Троян М. В. Мукачевский замок: Историко-краеведчес-кий очерк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ужгород: Карпаты, 1982. - 56 с.
36. Фадеева Т.М. Тайны горного Крыма. - Симферополь: Бизнес-Информ, 2002. - 256 с.
37. Федак П. Пам'ятки Замкової гори. - Ужгород, 1999.
38. Фортификация Украины / Материалы Международной конференции с проблем охраны фортификационных сооружений в Украине. - Каменец-Подольский, 1993.
39. Шкрабюк П. Крехів: дороги земні і небесні. - Л.: Місіонер, 2002. - 413 с.
40. http://mycastles.narod.ru / Ірина Пустиннікова. Замки і монастирі України.

 
 

Цікаве

Загрузка...