WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Стан краєзнавчої вивченості замків і фортець України - Реферат

Стан краєзнавчої вивченості замків і фортець України - Реферат

рококо у Львові.
Дослідженням замкових та монастирських комплексів України у радянський період історії присвячені роботи Ю. Асеева, С. Безсонова, С. Висоцького, Б. Возницького, Г. Логвина, Б. Ти-мощука, К. Терещука, В. Вуйцика, М. Говденко, Є. Лопушин-ської, Г. Мезенцевої, І. Могитича, Ю. Нильговського, В. Ок-сійчука, О. Пламеницької, В. Савченка, Т. Товстенка, М. Холо-стенка, П. Юрченка. У повоєнні роки дослідження пам'яток ведуться широким колом спеціалістів, включаючи архітекторів, істориків, мистецтвознавців, археологів, краєзнавців, етнографів, художників, інженерів.
Фундаментальні дослідження пам'яток архітектури України, включаючи чимало замкових і монастирських комплексів, провів професор Ю. Асеев. У численних монографіях та наукових статтях автор дослідив архітектуру Київської Русі, стольного Києва, Лівобережжя, Придніпров'я, Криму.
Численні наукові праці видатного українського професора Г. Логвина присвячені дослідженню пам'яток архітектури України в усіх реґіонах. Ним неодноразово обґрунтовувалася пріоритетність використання оборонних пам'яток нашої землі для цілей туризму й екскурсійно-музейного краєзнавства.
Замкові комплекси Галичини і Поділля досліджували П. Раппопорт, М. Каргер, Ю. Нельговський, М. Рожко, О. Мацюк, які вивчення архітектурної цінності пам'яток поєднували з аналізом різноманітного історичного архівного матеріалу, фактичного сучасного стану фортифікацій.
Змістовні та науково обґрунтовані дослідження архітектурної та художньої цінності монастирів Львова, замків Галичини та Закарпаття ведуть Б. Возницький, В. Вуйцик, В. Овсійчук, І. Могитич. Особливістю робіт цих авторів є прикладний характер дослідження. Значна за обсягом та змістом наукова робота дала позитивні результати. На початку 1960-х pp. усі пам'ятки архітектури (в тому числі оборонні споруди України) мали обмірні креслення, на багато з них складено короткі історичні довідки.
Протягом останніх років проводиться інтенсивна робота над складанням каталога оборонних споруд України, які існували від найдавніших часів до кінця XVIII ст. Це давньоруські укріплені городи, пізніші (XIV-XVIII ст.) міста-фортеці, замки, оборонні монастирі, церкви, костели, синагоги, військові укріплення (табори), сторожеві вежі, оборонні дзвіниці тощо. На території України взято на облік близько 5 тис. таких об'єктів [6].
Замкові та монастирські комплекси України, що збереглися до наших днів, розташовані в реґіонах Волині, Галичини, Поділля, Карпат, Буковини, Лівобережжя, Придніпров'я та Криму. В силу історичних причин багато замків і монастирів XI-XVIII ст. краще збереглися у Західній Україні. О. Мацюк у своїй праці "Замки і фортеці Західної України. Мандрівки історичні" (1997 р.) розробив туристично-краєзнавчі маршрути до пам'яток оборонного будівництва Західної України.
Література
1. Вуйцик В. С. Львівський державний історико-архітектур-ний заповідник. - Л.: Каменяр, 1991.
2. Высоцкий И. Золотые ворота в Киеве. - К., 1982.
3. Горбик В. О., Денисенко Г. Г. Проблеми дослідження і збереження пам'яток історії та культури в Україні // Український історичний журнал. - 2003. - № 3. - С. 143-151.
4. Грушевский М. Южнорусские господарские замки в половине XVI в. // Университетские известия. - 1890. - Февраль. - С. 1-33.
5. Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 8.06.2000 р.
6. Замки Львівщини // Галицька брама. - 2003. - № 10-12. - С 106-108.
7. Игнаткин Й.А. Охрана памятников истории и культуры: Справ, пособ. - К.: Вища школа, 1990.
8. Іванов О. Замки і палаци Західної України: історія - культура - туризм (Історико-архітектурні пам'ятки замкового мистецтва). - К.: Наш світ; Укргеодезкартографія, 2004.
9. Історико-краєзнавча діяльність Українського товариства охорони пам'яток історії та культури / Історичне краєзнавство в Українській РСР. - К., 1989.
10. Історія Львова в документах і матеріалах. - К.: Наукова думка, 1986.
11. Крип'якевич І. Історичні проходи по Львові. - Л.: Каменяр, 1991.
12. Лесик О. В. Замки та монастирі України. - Л.: Світ, 1993.
13. Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. Мандрівки історичні. - Л.: Центр Європи, 1997.
14. Мацюк О. Оборонне зодчество України // Пам'ятки України. - 1990. - № 2.
15. Мацюк О. Фортеці і замки України // Пам'ятки України. - 1991. - №2.
16. Мацюк О., Штойко П. Картосхема оборонительных сооружений Западного Подолья / Тезисы докладов VI Подольской историко-краеведческой конференции. - Каменец-Подольский, 1985. - С. 84-85.
17. Наниев П. И. Белгород-Днестровская крепость: фотоочерк. - Одесса: Маяк, 1975. - 17 с.
18. Національна система туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича". - К., 1998. - 401 с.
19. Олеський замок: Путівник. - Л.: Каменяр, 1981.
20. Пам'ятки архітектури і містобудування України: Довід. Держреєстру національного культурного надбання / В. В. Вечер-ський, О. М. Годованюк, Є. В. Тиманович та ін.; за ред. А. П. Мардера, В. В. Вечерського. - К.: Техніка, 2000. - 664 с
21. Пам'ятки архітектури Тернопільської області: Фотопутівник. - Тернопіль, 1995.
22. Памятники градостроительства и архитектуры УССР: В 4 т. - К., 1983-1986.
23. Памятники истории и культуры Украинской ССР: Каталог-справочник. - К., 1987.
24. Пламенецька О., Вечерський В. Фортеці й замки в Україні // Пам'ятки України. - 1996. - № 2. - С 13-25.
25. Пламенецька О. Комплекс у Кам'янці-Подільському // Пам'ятки України. - 1998. - № 3-4. - С 88-95.
26. Пламенецька О. Фортеці й замки України // Пам'ятки України. - 1986. - № 3-4. - С 34-41.
27. Ричков П. Західноукраїнські міста-фортеці XVI-XVIII століть // Пам'ятки України. - 1990. - № 2. - С 20-22.
28. Рожко М.Ф. Карпатські фортеці доби Київської Русі / Київська Русь: культура, традиції. - К., 1982. - С. 14-19.
29. Рожко М.Ф. Тустань - давньоруська наскельна фортеця. - К.: Наукова думка, 1996.
30. Рутинсъкий М.Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 160 с
31. Симин О. Фортеці Києва VI-XIX століть. - К.: МП "Леся", 2003. - 144 с.
32. Сицинский Ю. Оборонительные замки Западного Подолья. - К., 1928.
33. Тимощук Б. Твердиня на Пруті. - Ужгород, 1978.
34. Тронъко П. Т. Охорона пам'яток історії і культури - справа всенародна // Український історичний журнал. - 1980. - №9. - С 118-124.
35. Троян М. В. Мукачевский замок: Историко-краеведчес-кий очерк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ужгород: Карпаты, 1982. - 56 с.
36. Фадеева Т.М. Тайны горного Крыма. - Симферополь: Бизнес-Информ, 2002. - 256 с.
37. Федак П. Пам'ятки Замкової гори. - Ужгород, 1999.
38. Фортификация Украины / Материалы Международной конференции с проблем охраны фортификационных сооружений в Украине. - Каменец-Подольский, 1993.
39. Шкрабюк П. Крехів: дороги земні і небесні. - Л.:Місіонер, 2002. - 413 с.
40. http://mycastles.narod.ru / Ірина Пустиннікова. Замки і монастирі України.

 
 

Цікаве

Загрузка...