WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Сучасний стан туристичної картографії в Україні - Реферат

Сучасний стан туристичної картографії в Україні - Реферат

справі як основне джерело інформації про місцевість при управлінні військами;
- використовує як джерело наукових досліджень;
- використовує для забезпечення потреб туристично-екскурсійної справи (або інших галузевих потреб).
Карта - це побудоване в картографічній проекції зменшене зображення земної поверхні (або поверхні іншого небесного тіла чи позаземного простору) на площині у певному масштабі за допомогою умовних знаків.
Масштаб - це ступінь зменшення об'єктів при зображенні їх на площині. Розрізняють числовий, іменований і лінійний масштаби.
При проектуванні земної поверхні на площину потрібно виконати дві умови:
- кожній точці земної поверхні повинна відповідати тільки одна точка на карті;
- картографічне зображення не повинно мати розривів.
Щоб виконати ці вимоги, потрібно провести рівномірне розтягнення в місцях розривів, а в місцях перехресть - стиснення.
Картографічні проекції - це математичні способи перенесення меридіанів і паралелей градусної сітки з поверхні глобуса на площину (карту) я точною передачею географічного положення будь-якої точки земної поверхні.
Місцевість на карті навіть найбільшого масштабу в усіх деталях зобразити не можливо. Тож чим дрібніший масштаб карти, тим менше об'єктів на них показують. Виділення на карті головного й вилучення другорядного досягається шляхом картографічного узагальнення - генералізації.
Картографічною генералізацією називають відбір головного, істотного та його цілеспрямоване узагальнення з метою зображення на карті тієї чи іншої частини дійсності в її основних, типових рисах і характерних особливостях, відповідно до призначення, тематики і масштабу карти (за К. А. Саліщевим).
Особливу групу карт складають карти туристичні, що призначені для потреб туристів і відпочиваючих.
Карти туристичні - це карти, призначені для забезпечення потреб туристично-екскурсійної справи, один із видів карт тематичних.
Основні елементи туристичної карти зображено на рис. 3.3.
Рис. 3.3. Основні елементи наповнення туристичної карти
Крім названих, на туристичні карти часто наносять й інші об'єкти.
Туристичні карти відзначаються мальовничим оформленням, супроводжуються детальними показниками і довідковими відомостями. Вони можуть охоплювати значні райони, цікаві з точки зору туризму і відпочинку (наприклад, курортне узбережжя Іспанії), національні парки, міста, окремі пішохідні, лижні, автомобільні маршрути.
До цієї ж групи відносять карти для спортивного орієнтування, спеціально пристосовані для організації змагань з цього виду спорту.
Література
1. Алешин В. М., Серебреников А. В. Туристская топография. - М.: Профиздат, 1985. - 160 с.
2. Бардин Н. В. Азбука туризма (О технике пешеходных путешествий): Пособие для учителей, руководителей туристических походов со школьниками. - М.: Просвещение, 1981.
3. Берлянт А. М. Карта - второй язык географии: Очерки о картографии: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1985.
4. Борисовская Н. А. Старинное гравирование карт и панно. - М.: Галактика, 1992.
5. Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. Кінець XV - перша половина XVII ст. - К.: Картографія, 2004. - 208 с.
6. Воронкова Л. П. История туризма: Учеб. пособ. - Москва; Воронеж, 1999.
7. Воронов А. Справочник туриста по топографии. - Краснодар: Краснодар, кн. изд., 1973.
8. Вяткин Л. Туризм и спортивное ориентирование. - М.: Академия, 2001.
9. Географічна енциклопедія України: В 3 т. / Відп. ред. О. М. Маринич. - К.: Українська Радянська Енциклопедія імені М. П. Бажана, 1990. - Т. 2. - С. 126-127.
10. Доменко Г. П. История туризма в дореволюционной России и СССР. - Ростов-на-Дону: Изд. Ростов, ун-та, 1988.
11. Дрогушевсъка І. Л., Коляда О. І., Кучеренко Г. М. Туристичні картографічні твори // Вісник геодезії та картографії. - 2004. - № 2. - С 32-36.
12. Загородній В. В., Матусєвич К. М. Основи топографії і картографії: Посіб. для вчителів. - К.: Радянська школа, 1977.
13. Заник В. Картографія Карпат на фоні великої політики // Карпати. Туризм. Відпочинок. - 2004. - № 1. - С. 14-15.
14. Інструкція зі знакування туристичних шляхів. Розроблено Ініціативною групою при Управлінні курортів і туризму Львівської обласної державної адміністрації. - Л., 2004. - 23 с
15. Калацюк Ю. Я. Державне науково-виробниче підприємство "Картографія" (1944-2004): Історичний нарис / Ю. Я. Калацюк, Р. І. Сосса, І. С. Руденко. - К.: Картографія, 2004. - 84 с.
16. Картография с основами топографии. Часть 1 и 2 / Под ред. А. В. Гедимина. - М.: Просвещение, 1973.
17. Короткий В., Попович С. Слідами великого пішохідця // Міжнародний туризм. - 1997. - № 3.
18. КострицяМ. Ю. Практикум з географічного краєзнавства: Посіб. для вчителя. - К.: Радянська школа, 1979.
19. Куприн А. М. На местности и по карте. - М.: Недра, 1992.
20. Куприн А. М. Умей ориентироваться на местности. - М.: ДОСААФ, 1969.
21. Курилова В. И., Сермеев Б. В. Справочник для начинающего туриста. - Одесса: Маяк, 1990.
22. Леонардо да Вінчі - географ і картограф // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2002. - № 5.
23. Маркировка туристических маршрутов: Метод, рекомендации. - М.: ЦРИБ Турист, 1975.
24. Матусєвич К. М. Польова практика з основами топографії. - К.: Вища школа, 1970.
25. Матусєвич К. М., Семенів В. Є. Найпростіші вимірювання на місцевості. - К.: Радянська школа, 1981.
26. Меньчуков А. Е. В мире ориентиров. - М.: Недра, 1986.
27. Подорожі Марко Поло // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2002. - № 1. - С 4-7.
28. Прасул Ю. І. Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прикладі Харківської області): Автореф. дис. ...канд. геогр. наук: 11.00.12. - К., 2004. - 20 с.
29. Прасул Ю. І. Системне туристичне картографування регіонів України: наукові засади, цілі, перспективи // Український географічний журнал. - 2002. - № 4. - С. 68-73.
30. РошинА. М. Ориентирование на местности. - М.: Недра, 1966.
31. Рошин О. М. Без компаса і карти. - К.: Радянська школа, 1971.
32.Салищев К.А. Картография: Учеб. для географ, специальностей ун-тов. - М.: Высшая школа, 1982.
33. Северинов В. Картографія туризму: 500 років на службі мандрівників // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2000. - № 34. - С 7-8.
34. Славетний мандрівник (до 300-річчя від дня народження Василя Григоровича Барського) // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2001. - № 14.
35. Собашко В. Дорогами і стежками Карпат: Туристичний путівник. - Л.: Центр Європи, 2003. - 328 с.
36. Сосса Р. І. Документи про зародження державної картографічної служби в Україні // Вісник географії та картографії. - 2003. - № 1. - С 53-58.
37. Сосса Р. І. Картографічні твори, видані ДНВП "Картографія" (1945-2003): Бібліографічний покажчик. - К.: Картографія, 2004. - 248 с.
38. Сосса Р. І. Становлення картографо-геодезичної служби в Українській Народній Руспубліці // Вісник географії та картографії. - 2003. - № 2. - С 10-16.
39. Спутник туриста / А. В. Бирвков, И. Я. Брауде, Б. Е. Владимирский и др; сост. К. И. Вахлис. - К.: Здоровье, 1991.
40. Федорченко В. К.,Дъорова Т. А. Історія туризму в Україні: Навч. посіб. / Перед. В. А. Смолія. - К.: Вища школа, 2002.
41. Шаблій О. Володимир Кубійович як картограф // Пам'ятки України. - 1996. - № 2. - С. 117-126.
42. Швець О. Історія географічної карти в стародавньому світі // Чумацький шлях. - 2001. - № 1. - С 21 - 24.
43. Штюрмер Ю. А. Краткий справочник туриста. - М.: Профиздат, 1985.
44. Шувалов Я. Я. Основы топографии. - М.: Профиздат, 1968.
45. Энциклопедический словарь географа-краеведа. - М.: Просвещение, 1981.
46. Юньев И. С. Краеведение и туризм. - М: Знание, 1974.

 
 

Цікаве

Загрузка...