WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Конструктивно-географічні основи менеджменту екологічного туризму - Реферат

Конструктивно-географічні основи менеджменту екологічного туризму - Реферат


Реферат на тему
Конструктивно-географічні основи менеджменту екологічного туризму
Конструктивно-географічні та дидактичні основи фахової підготовки менеджера екологічного туризму
Одним з важливих аспектів становлення і розвитку екологічного туризму є підготовка висококваліфікованих фахівців - менеджерів екологічного туризму. На сьогодні в різних країнах світу і відповідно різних системах освіти накопичено певний досвід різних форм підготовки фахівців для туризму24. Серед провідних світових науково-освітніх шкіл з туризму можна назвати англо-амери-канську, західноєвропейську (франко-німецьку, що поширена також у багатьох центральноєвропейських країнах) та східноєвропейську (пострадянську), до якої відноситься й українська.
Провідні позиції в цій галузі у світі мають англо-америкаиська та франко-німецька науково-освітні школи, в яких напрямки фахової освіти в галузі екологічного туризму тісно пов'язані з науковим вивченням туризму як суспільно-економічного явища, що здійснюється за допомогою різноманітних підходів і методів. Відмінність між ними виявляється на організаційно-педагогічному рівні через особливості та традиції педагогічної діяльності викладачів та організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.
Найбільш цікавою є англо-американська науково-освітня школа, що інтегрує досягнення освітніх систем старого світу та модернізує їх на основі широкого запровадження інновацій. Серед базових теоретико-методо-логічних та дидактичних підходів в межах англо-амери-канської науково-освітньої школи поширені такі25:
¦:¦ Інституцій ний підхід до вивчення туризму охоплює вивчення різних туристичних інститутів та організаційних чинників туристичної діяльності - готелі, ресторани, туроператори, турагенти й ін. При цьому досліджуються організаційні форми, застосовуються операційні методи, оцінюється економічне середовища бізнесу тощо.
¦:¦ Підхід, заснований на вивченні продукту. Досліджуються різноманітні туристські продукти у взаємозв'язку з їх виробництвом, просуванням на ринку і реалізацією. Це ґрунтовний підхід, що потребує
25 Mcintosh R.W., Goeldner Ch. R., Ritchie J.R.B. Tourism: principles, practices, philosophies. - New York, 1995. певних матеріальних витрат та часу для наукового дослідження соціально-економічних основ туризму.
<¦ Історичний підхід передбачає аналіз діяльності туристичних інститутів в історичному ракурсі і вплив інновацій на їх розвиток. Одним з варіантів історичного підходу є еволюційний, що набув у наш час широкого розвитку.
¦ Управлінський (менеджментський) підхід є одним з найважливіших і найпсрспективніших. Він має мікроекономічний зміст і орієнтований на дослідження окремих туристичних фірм. Цей підхід сфокусовано на таких життєво важливих для функціонування туристичної фірми видах управлінської діяльності, як планування, контроль, ціноутворення, реклама тощо. Важливість і перспективність цього підходу обумовлено також і тим, що він орієнтується на сталий суспільпо-економічний розвиток країни та регулювання змін, що відбуваються в суспільному та природному середовищі.
¦:¦ Економічний підхід базується на розгляді туризму як важливого чинника внутрішньої та світової економіки. Туризм активно вивчається економістами щодо формування попиту і пропозиції, його впливу на платіжний баланс і обмінний курс, зайнятість населення, економічний розвиток регіону та країни тощо. За цим підходом розробляються схеми суспільно-економічного аналізу розвитку туризму та його впливу на економіку країни. Проте поза увагою залишаються екологічні, соціально-культурні та етнопсихологічні чинники впливу.
¦ Соціологічний підхід базується на розумінні туризму як специфічної соціальної діяльності. Увага соціологів спрямована на вивчення індивідуальної та групової поведінки туристів, виливу туризму на суспільство та природне середовище. За цим підходом досліджуються також різні соціальні групи, навички та звичаї гостей та місцевих мешканців, їх взаємодія тощо.
Соціальні аспекти туризму і відпочинку ще потребують ґрунтовного вивчення та більш широкого застосування соціологічного підходу.
¦ Географічний підхід орієнтований на вивчення просторових аспектів туризму та туристичної діяльності. Особливу вагу мають рекреаційно-географічні дослідження, вивчення місцевих туристично-рекреаційних ресурсів, ландшафтних особливостей території тощо. Географічний підхід у своїй основі є досить інтегральним і, окрім природничо-географічних аспектів, туризму охоплює також соціально-економіко-географічні (насамперед геомаркетингові), етпогеокультурні, інформаційно-географічні та інші аспекти.
¦ Міждисциплінарний підхід полягає в урахуванні багатоаспектиості туризму та туристичної діяльності, що охоплює всі сфери суспільно-економічного життя країни. Так, для маркетингового дослідження використовують психологічний підхід, оскільки туристи та відпочиваючі мають дуже різноманітні мотиви та цілі подорожі, це ж стосується і просування туристського продукту на ринку. При дослідженні культурологічних аспектів туризму застосовується антропологічний підхід. Залучення політичних інститутів та державних органів при перетинанні туристами державних кордонів (отримання закордонних паспортів, віз, страхування тощо), а також існування в багатьох державах урядових структур з розвитку туризму базуються на юридичних та політичних знаннях. Для того, щоб індустрія туризму функціонувала, необхідним є законодавче забезпечення та відповідна правова база (закони про туризм і відповідні нормативні акти). Характер міждисциплінарного напрямку англо-американської науково-освітньої школи видно з переліку міждисциплінарних навчальних курсів та наукових і практичних галузей, необхідних для вивчення туризму (табл. З.)26:
26 Jafari J. Anatomy of the travel industry /'/ Cornell Motel and Restaurant Administration Quarterly. - 1983. - Vol. 24 , ЛИ. - P. 71-77.
Таблиця 3.
Міждисциплінарні навчальні курси та науки і практичні галузі, необхідних для вивчення туризму
Міждисциплінарні навчальні дисципліни (курси): Науки і практичні галузі, необхідні при вивченні туризму (кафедри):
Світ без меж
Географія туризму
Архітектура і природа
Сільський туризм
Рекреаційний менеджмент
Планування і розвиток туризму
Маркетинг у туризмі
Туристичне право
Менеджмент туристичних організацій
Основи перевезень
Роль гостинності в туризмі
Туристична освіта
Соціологія туризму
Економіка туризму
Мотивація в туризмі
Взаємовідносини між місцевим населенням і гостями Політичні науки
Географія
Екологія
Сільське господарство
Парки і рекреація
Міське і регіональне
планування
Маркетинг
Право
Бізнес
Транспорт
Готельне і ресторанне
адміністрування
Освіта
Соціологія
Економіка
Психологія
Антропологія
Системний підхід до вивчення туризму інтегрує всі інші підходи в єдиний, задопомогою якого на мікрорівні досліджуються діяльність туристичних фірм у конкурентному

 
 

Цікаве

Загрузка...