WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Екологічний туризм - Реферат

Екологічний туризм - Реферат

- будь-яка подорож, протягом якої мандрівник вивчає навколишнє середовище, подорож у якій природа є головною цінністю Marcus L. Endicott, 1997 Екотуризм - подорожі з низьким антропогенним впливом на навколишнє середовище або тури до природи
М.Б. Біржаков, 1999 Екологічний туризм визначається як строго спеціалізований вид дозвілля з яскраво вираженими науково-пізнавальними цілями. Один з різновидів природного туризму, що об'єднує людей які подорожують з науково-пізнавальною метою.
Консультативна рада Канади з навколишнього середовища (Canadian Environ-mental Advisory Council), 1999 Екотуризм - вид туризму, пов'язаний із пізнанням природи та спрямований на зберігання екосистем при повазі інтересів місцевого населення Л.С. Слепокуров, .'000 Екологічний туризм - вихід в природу груп екологів з метою прибирання сміття, ліквідації руйнувань, відновлення підземних джерел В.Л.Ємельянов, .'001 Екологічний туризм - це будь-який вид прибуткової туристичної діяльності, що сприяє формуванню екологічного світосприйняття, приносить користь навколишньому природному середовищу, культурній, культурно-історичній і генетичній спадщині, з метою сталого розвитку туристичних регіонів, підвищення культурного рівні і достатку їх населення; в тому числі шляхом відрахування певної частини отриманого прибутку на фінансування проектів, які спрямовані на досягнення вказаних задач О.Ю. Дмитрук, 2001 Екотуризм - це інтегруючий напрямок у туристській діяльності. Екологічним туризмом може бути будь-який вид туризму, що реалізується в умовах активного перебування людини в природному середовищі з використанням його рекреаційних, пізнавальних та інших можливостей, а й з урахуванням можливості їх відновлення, зберігання і відтворення як на споглядальному, так і на практичному рівні
Кекушев В.П., Сергеев В.П., Степаницкий В.Б. 2001 Екотуризм - туризм з екологічно значимим наповненням, специфічна форма , діяльності людей, які у спілкуванні з природою вибудовують свої відносини з нею на основі взаємної вигоди, щоб людина отримала від такого спілкування певний фізичний, інтелектуальний та емоційний запас міцності і природа при цьому не постраждала Європейська підготовча конференція до 2002 р. -Міжнародного року екотуризму і Міжнародного року гір, Зальцбург, Австрія, 2001 р. Екотуризм - це концепція, метою якої є збереження природних пейзажів.
Міжнародне товариство за виживання, 2002 Екотуризм - визнає першість інтересів місцевих мешканців у туристському освоєнні території, захищає місцеву флору і фауну, забезпечує місцевих мешканців економічними стимулами зберігати навколишнє середовище
Я.Б.Олійник, В.І.Гетьман, 2002 Екологічний туризм включає всі види туризму, орієнтовані па збереження природного довкілля, зокрема заповідних ландшафтів, налагодження гуманних стосунків з місцевим населениям та органами самоврядування, поліпшення фіиансово-економічного благополуччя регіонів О.О.Любіцева, К. Стащук, 2002 Екологічний туризм - це напрямок туризму, оснований на максимізації використання природно-рекреаційних благ та ресурсів і спрямований на еколого-просвітницьку рекреаційну діяльність
В.В. Храбовченко 2003 , Екотуризм - вид туризму, що грунтується на туристському попиті, пов'язаний із туристськими потребами в пізнанні природи і внесенні внеску в збереження екосистем при повазі інтересів місцевого населення
Мають місце твердження, що вперше термін оув використаний Т. Міллсром у 1978 р. як позначення одного з варіантів життєздатного розвитку туризму.
За М.Б. Біржаковим першими науковими публікаціями з екологічного туризму були статті Р. Юнка "Скі-и.іси туристів на 1 гектар пляжу? Слова па захист o¦м'якого туризму" (1980 рік) та X. Вайса "Мирна руйнація ландшафту і заходи для його порятунку у Швейцарії (1981 рік)
В.В. Храбовченко вважає, що першість у запровадженні терміну "екологічний туризм" належить Бюро міжнародного молодіжного туризму (БММТ) "Супутник" Іркутського обкому ВЛКСМ коли його фахівцями н середині 80-х років були розроблені та запроваджені такі маршрути, як "Екотур по Кругобайкальській залізниці", "Екотур по долині ріки Голоустній" та in. Ці маршрути були першими офіційно названі "маршрутами екологічного туризму" та під такою назвою увійшли до каталогу БММТ "Супутник" ЦК ВЛКСМ.
За даними О.О. Любіцсвої та К. Сташука термін "екотуризм" ввів мексиканський екоиоміст-сколог Г.Це-баллос-Ласкурья у 1991 році.
Проте в одних випадках маються на увазі подорожі, що здійснюються в незаймані цивілізацією куточки природи. У інших - це зусилля з підтримки екологічної рівноваги в природі. Існують також і певні геопросто-рові відмінності у визначеннях, що пов'язані з розходженнями в поглядах на екотуризм. Експерти з розвинутих країн - постачальників екотуристів, розуміють екотуризм з позицій споживачів (гостей), грунтуючись па відповідних сподіванням, бажаннях і рекреаційних потребах. Туроператорів країни, що приймає міжнародних екотуристів (господарів) хвилює прибуток і внесок туризму в соціально-економічний розвиток своєї країни.
Узагальнюючи всі вище наведені визначення, можна виділити три основних складових екотуризму - еко-(ісвітню, природоохоронну, етнотолерантпу.
Екоосвітия складова передбачає наявність в екотурі елементів екологічної освіти та просвіти (пізнання природи, отримання туристами нових знань, навичок та вмінь не просто поведінки у природі, а спілкування з нею);
Природоохоронна складова реалізується у відповідній природозберігаючій поведінку групи на маршруті, застосування спеціальних еколого-туристських технологій мінімізації впливу на природне середовище, а також участь туристів й туроператорів у програмах та заходах з захисту навколишнього середовища.
Етнотолерантна (її ще можна назвати етпоеко-логічною) виявляється у повазі інтересів місцевих жителів. Це перш за все шанобливе ставлення до місцевого населення, збереження традиційних систем природокористування, повага та дотримання місцевих законів і звичаїв, а також внесоктуризму в соціально-економічний розвиток даної території.
При відсутності хоча б однієї з цих складових екоту-ризм неможливий у принципі. У таблиці 2 згруповано основні недоліки визначень поняття "екологічний туризм". Таблиця 2. Недоліки деяких визначень екотуризму (за В. В. Храбовченко, 2003 із доповненнями)
Визначення Недоліки
Відвідання національних парків і інших природних об'єктів з метою спостереження і отримання насолоди від видів рослин, тварин, а також місцевої культури Не враховуються інтереси місцевих мешканців, не зберігаються екосистеми.
Пізнавальна подорож, що збагачує знаннями про природу, допомагає зберегти екосистему, залишаючи при цьому недоторканими мешканців природного середовища Вияв неповаги до інтересів місцевих мешканців
Відповідальний туризм, що зберігає природні об'єкти та покращує добробут місцевого населення Виключає пізнання природи туристами
1 vpiiiM, що включає подорожі до відпоєно недоторканих (неспотво-1 їси і їх або незабруднених) місцевості, з місцевостей, з метою дослідження та милування пейзажем, дикими інаринами і рослинами, а також пам'ятниками культурними Не враховуються інтереси місцевих мешканців, не зберігаються гаються екосистеми Туризм, який грунтується на порівняно недоторканому природному середовищі, не є руйнівним, здійснюється н режимі адекватного менеджменту, сприяє тривалому захисту і управлінню охоронними територіями Вияв неповаги до інтересів місцевих мешканців
Туризм, чутливий до навколишнього середовища Вияв неповаги до інтересів місцевих мешканців, не зберігаються екосистеми
Подорож з метою розуміння культури і історії природи, отримання економічної вигоди, що в той же час не зачіпає екосистему Вияв неповаги до інтересів місцевих мешканців
Стан із змістовним наповненням терміну "Екологічний туризм" ускладнюється використанням великої кількості споріднених та схожих за змістом термінів: o¦природний туризм", "м'який туризм", "зелений туризм", "відповідальний туризм", агротуризм тощо.

 
 

Цікаве

Загрузка...