WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Братислава”) - Курсова робота

Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Братислава”) - Курсова робота

РО1 =21,79-21,6= 0,19%;
3) підвищення фондовіддачі основних фондів збільшило рівень рентабельності капіталу на 1,48 %: РО3 - РО2 = 23,27-21,79 = 1,48 %;
4) зменшення фондовіддачі нематеріальних активів знизило рівень рентабельності капіталу на 0,02 %:?1-РО3 = 23,2-23,27=-0,07 %.
Разом: - 3,9 + 0,19 + 1,48 -0,07 = - 2,3 %.
Таким чином, ефективність використання капіталу, тобто доцільність вкладення інвестиційних коштів підприємства, знизилася у звітному році на 2,3 відсотка.
Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства
3.1. Зміна структури надання послуг
Для виробітку рекомендацій щодо підвищення доходів готельного комплексу "Братислава" розглянемо таблицю 3.1.
Таблиця 3.1
Аналіз доходів по готелю "Братислава" у 2001 - 2002 роках, тис. грн.
п/п

Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення (-;+)
абс.
(4-3) %
(5*3
/100)
1 2 3 4 5 6
ДОХОДИ без ПДВ, всього:
5 795,9 6 110,9 315,0 5,4
1
Експлуатація готелю: у тому числі
4 371,2 4 591,0 219,8 5,0
Вільне поселення в т.ч.
986,1 1 062,3 76,2 7,7
Іноземних громадян
483,0 612,8 129,8 26,9
2
Офіси
116,2 131,7 15,5 13,3
3
Оренда нежитлових приміщень
101,3 120,6 19,3 19,1
4 Оренда актового залу 39,4 28,5 -10,9 -27,7
5 Додаткові послуги 99,2 94,1 -5,1 -5,1
6
Ресторан
1 068,6 1 145,0 95,2 8,9
У таблиці 3.1 наведено результати аналізу доходів готелю "Братислава". Результати таблиці свідчать про те, що доходи готелю "Братислава" збільшились за два роки на 315,0 тис. грн. (З 5795,9 тис. грн. до 6110,9 тис. грн.), або на 5,4%.
За рахунок експлуатації готелю доходи збільшились на 219,8 тис. грн., або на 5,0%. По ресторану вони зросли на 95,2 тис. грн. (з 1068,6 тис. грн. до 1145,0 тис. грн.), або на 8,9 %. По оренді нежитлових приміщень на 19,3 тис. грн. (з 101,3 тис. грн. до 120,6 тис. грн.), або на 19,1 %. За рахунок експлуатації офісів - на 15,5 тис. грн. (з 116,2 тис. грн. до 131,7 тис. грн.), або 13,3 %.
Зниження доходів сталося за рахунок оренди актового залу. У минулому році сума доходів склала 39,4 тис. грн., а в звітному році тільки 28,5 тис. грн., тобто сума доходів зменшилась на 10,9 тис. грн.
Також зменшилися доходи з додаткових послуг на 5,1 тис. грн. (з 99,2 тис. грн. до 94,1 тис. грн.), або на 5,1 %.
Дані таблиці 3.2 свідчать про те, що найбільшу частину доходів готель "Братислава" одержує від експлуатації готелю.
Таблиця 3.2
Аналіз структури формування доходів по готелю "Братислава" у 2001 - 2002 роках, %

Показники 2001 рік 2002 рік Відхилення
(-+)
Абс. %
1
2
3
4
5
6
1
Експлуатація готелю
75,42 75,13 -0,29 -0,39
2
Офіси
2,00 2,16 0,15 7,50
3
Оренда нежитлових приміщень
1,75 1,97 0,23 12,92
4
Оренда актового залу
0,68 0,47 -0,21 -31,39
5
Додаткові послуги, всього
1,71 1,54 -0,17 -10,03
6
Ресторан
18,44 18,74 0,30 1,63
ВСЬОГО ДОХОДІВ (БЕЗ ПДВ) 100
100
-
-
Доля експлуатації готелю в звітному році зменшилась у порівнянні з минулим роком на 0,39 % і склала 75,13 % у загальній сумі доходів. Друге місце в одержаних доходах займає ресторан, його частка в звітному році складає 18,74 %, яка збільшилась в порівнянні з минулим роком на 1,63 %. Невелику частку займає оренда нежитлових приміщень, її частка в звітному році складає 1,97 % загальних доходів. В порівнянні з минулим роком вона зросла на 12,92 %.
Доходи від офісів майже складають 2 відсотка (2,16 %) від загальної суми доходів. Трохи менше від офісів займають додаткові послуги, їх частка в загальній сумі доходів склала 1,54 %. Вона у звітному році в порівнянні з минулим роком зменшилась майже на 10,03 %. Найменшу долю в загальних доходах складає частка доходів відоренди актового залу, її доля зменшилась майже на дві третини в порівнянні з попереднім роком.
Розглянуті фактори прямо впливають на величину доходів, а відповідно, і на прибуток готелю "Братислава".
Адміністрація повинна враховувати всі фактори, які не залежать від діяльності підприємства. До них відносяться рівень податків з доходу та рівень податків з прибутку. Але особливо слід враховувати ті фактори, які залежать від підприємницької активності робітників комплексу. До них слід відносити збільшення доходу за рахунок росту виручки від реалізації товарів та надання послуг, зменшення собівартості продукції та послуг, та збільшення сальдо позареалізаційних доходів та витрат.
Збільшенню ціни реалізації по наданню послуг сприяє залучення нових та постійних клієнтів перед початком сезону (коли ціни найвищі).
Маса одержання прибутку залежить від обсягу діяльності готелю (виручки від реалізації послуг), кількості наданих послуг. Збільшенню обсягу наданих послуг сприяє здійснення ефективної маркетингової політики шляхом включення в перелік взаємодоповнюючих послуг, надання споживчого кредиту при реалізації послуг, розширення системи додаткових готельних послуг, пов'язаних із реалізацією та наданням послуг, здійснення ефективних рекламних заходів.
Так як доходи від готелю в минулому році дещо знизилися, було б доцільним продовжити переобладнання деяких недорогих категорій номерів у більш комфортні та дорогі, що б сприяло зростанню виручки від реалізації та збільшенні завантаженості готелю.
3.2. Підвищення продуктивності праці працівників та її вплив на результати діяльності готельного комплексу "Братислава"
Найбільш розповсюдженим показником продуктивності праці працюючих підприємства є виробіток, що визначається середнім розміром виручки на одного працівника підприємства:
,
де П - середня виручка на одного працівника, тис. грн.;
Т - розмір обороту за період, тис. грн.;
n - чисельність працівників підприємства.
Цей показник характеризує обсяг послуг, реалізованих одним працюючим за визначений проміжок часу (у нашому випадку - за рік).
Таблиця 3.3
Аналіз продуктивності праці персоналу готелю "Братислава"
у 2000-2002 р.
№ п/п Показник Роки Відхилення, тис. грн. Відхилення, %
2000 2001 2002 2001 р. від 2000 р. 2002 р. від 2001 р. 2002 р. від 2000 р. 2001 р. від 2000 р. 2002 р. від 2001 р. 2002 р. від 2000 р.
1 Чиста виручка від реалізації, тис. грн. 5140,0 5795,9 6110,9 655,9 315,0 970,9 12,8 5,4 18,9
2 Середньорічна
чисельність персоналу, чол. 183,0 207,0 226,0 24,0 19,0 43,0 13,1 9,2 23,5
3 Виручка на одного працівника,
тис. грн. (продуктивність праці) 28,09 28,00 27,04 -0,09 -0,96 -1,05 -0,3 -3,4 -3,7
Аналізуючи дані таблиці 3.3, можна сказати про зниження продуктивності праці персоналу готелю "Братислава": якщо в 2001 році вона знизилася на 0,3%, те в 2002 році - на 3,4%, що в порівнянні з 2000 роком дало зниження цього показника на 3,7%.
Таким чином, можна зробити висновок про загальне погіршення використання трудових ресурсів на аналізованому підприємстві.
Так як за аналізуємий період виручка від реалізації зростала з кожним роком, то це можна пояснити випереджаючим зростанням середньорічної чисельності персоналу над виручкою від реалізації.
Будь-яке підприємство зацікавлене в росту продуктивності й ефективності праці працюючих, оскільки це дозволяє скорочувати витрати живої праці

 
 

Цікаве

Загрузка...