WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Братислава”) - Курсова робота

Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Братислава”) - Курсова робота

договорами 163,0 4,1 233,0 5,5 70,0 1,4
13
Послуги зв'язку
63,6 1,6 50,8 1,2 -12,8 -0,4
14
Інші витрати
59,7 1,5 67,8 1,6 8,1 0,1
15
Податок
на транспорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16
Податок на воду
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17
Дорожні роботи
71,6 1,8 72,0 1,7 0,4 -0,1
18
Інноваційний фонд 63,6 1,6 63,6 1,5 -0,1 -0,1
19
Комунальний податок 4,0 0,1 4,2 0,1 0,3 0,0
20
Податок на землю 135,2 3,4 148,3 3,5 13,1 0,1
21 Всього витрат 3976,7 100,0 4236,8 100,0 260,1 0,0
22
Комерційні витрати 490,1
546,2
56,1
-
Усі інші витрати не перевищували 5,5 % від загальної суми, їх можна згрупувати у такі послідовності:
Обслуговування за договорами (5,5 %);
Опалення і гаряча вода та знос склали по (4,9 %);
Утримання приміщень (3,7 %);
Прання білизни (3,6 %);
Податок на землю (3,5 %);
Електроенергія (3,2 %);
Перераховані види витрат потребують більш детального дослідження з метою знаходження резервів їх зменшення, як по готельному комплексу в цілому так і по підрозділам.
Для виконання аналізу змін в обсязі та рівні змінних та умовно-постійних витрат готелю проводиться групування витрат залежно від їх еластичності до виручки від реалізації послуг. Отримана інформація надає можливість визначити зміни в обсязі га рівні змінних та умовно-постійних витрат, знання яких необхідне для управління не тільки витратами, а й обсягом виручки від реалізації послуг та товарів у ресторані та готелі.
На рівень собівартості послуг та товарів великий вплив має виручка від реалізації послуг. Усі витрати по відношенню до обсягу виручки можна поділяти на дві групи: умовно-постійні га змінні.
Умовно-постійними називаються витрати, сума яких не змінюється при зміні виручки від реалізації послуг. Це орендна плата, амортизаційні відрахування, знос нематеріальних активів, знос малоцінних та швидкозношуваних предметів, утримання приміщень, послуги сторонніх підприємств та організацій, витрати на перекваліфікацію робітників та затрати некапітального характеру, поточний ремонт, відрахування на обов'язкове страхування майна та інші види витрат. Умовно-постійні витрати аналізуються по абсолютній сумі.
Змінні - це виграти, сума яких змінюється пропорційно зміні виручки від реалізації послуг та товарів. Ця група включає: витрати на сировину, транспортні витрати, заробітну плату, паливо, газ, електроенергію, відрахування на соціальне страхування, у пенсійний фонд та інші.
Заробітна плата у кожному підприємстві повинна розподілятися на змінні та умовно-постійні виграти. Тому що заробітна плата працівників, які отримують оклад (директора, бухгалтера, прибиральниці, вахтера) є незмінною в основній своїй частині.
Оплата праці (поварів, офіціантів) тісно пов'язана з виробництвом та реалізацією товарів та послуг, ці витрати треба вважати змінними.
Змінні витрати аналізуються шляхом співставлення рівня витрат у відсотках до обсягу виручки.
Поділ витрат на умовно-постійні та змінні дозволяє показати залежність між виручкою від реалізації послуг, собівартістю та розміром прибутку від реалізації послуг.
Аналіз ступеню впливу виручки від реалізації послуг та товарів та рівня собівартості приведені у таблиці 2.6.
На основі даних первинного обліку вибрані умовно-постійні витрати, сума яких склала 2025,4 тис. грн.
Визначимо суму змінних витрат (3976,7 - 1802,9), яка складає 1951,3 тис. грн. Розрахуємо рівень умовно-постійних та змінних витрат.
Умовно-постійні.
2025,4 * 100 / 7419,2 = 27,3 %
Змінні:
1951,3 * 100 / 7419,2= 26,3 %.
Таблиця 2.6
Визначення ступеню впливу виручки на рівень собівартості готелю "Братислава" за минулий та звітний роки

Показники
Минулий рік
Повинно бути з урахуванням суми виручки звітного року Відхилення
(+,-)
тис. грн.
% до виручки тис. грн.
% до виручки тис. грн.
% до виручки
1
2
3
4
5
6
7-5-3
8 = 6-4
1
Виручка
7419,2
-
7831,5
-
412,3
-
2
Собівартість,
у тому числі: 3976,7
53,6
4085,1
52,2
81,4
-1,4
3 Умовно-постійні 2025,4 27,3 2025,4 25,9 - -1,4
4 Змінні витрати 1951,3 26,3 2059,7 26,3 260,2 -
Розрахуємо якою повинна була бути собівартість у минулому році при рості виручки на 412,3 тис. грн.
Умовно-постійні витрати повинні зберігатися в сумі на рівні минулого року (2025,4 тис. грн.). Рівень змінних витрат складав у минулому році (26,3 %), тому і в розрахунку він повинен зберегтися на тому ж рівні (26,3 % до виручки від послуг).
Розрахуємо суму змінних витрат, якою вона може бути при збільшенні виручки до 7831,5 тис. грн.:
26,3х 7831,5 = 2059,7 тис. грн.
100
Розрахуємо загальну суму собівартості при збільшенні виручки на 412,3тис.грн.:
2025,4 + 2059,7 = 4085,1 тис. грн.
Розрахуємо рівень собівартості у відсотках до виручки:
4085,1 x 100 = 52,2 %
7831,5
Або 25,9 % + 26,3 % = 54,1 %
Таким чином дані таблиці 6 дозволили нам розрахувати вплив на зміну собівартості фактора - виручки від реалізації послуг. Виручка збільшилась на 412,3 тис. грн., за рахунок цього фактору сума собівартості збільшилась на 81,4 тис. грн. , а її рівень зменшився на 1,4 % до виручки.
За даними попередніх таблиць ми бачимо, що собівартість у звітному році склала 4236,8 тис. грн., тобто збільшилась на 260,2 тис. грн. в порівнянні з минулим роком. Цей приріст на 81,4 тис. грн. обумовлено ростом виручки, а на 178,8 тис. грн. (260,2 - 81,4) є результатом впливу інших факторів, насамперед зниженням собівартості послуг.
2.3. Управління оборотними коштами та аналіз рентабельності
Вкладення капіталу повинно бути ефективним. Під ефективністю використання капіталу слід розуміти розмір прибутку, що припадає на одну грошову одиницю вкладеного капіталу.
Капітал - комплексне поняття, що включає в себе рух оборотних коштів, основних фондів, нематеріальних активів. Тому аналіз використання капіталу проводиться по окремим його частинам, потім робиться зведений аналіз. [10]
Ефективність використання оборотних коштів характеризується, насамперед, їх обертанням. Під оборотністю коштів розуміється тривалість проходження коштами окремих стадій виробництва й обертання. Час, на протязі якого оборотні кошти знаходяться в обороті, тобто послідовно переходять з однієї стадії в іншу, складає період оборотності оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів обчислюється тривалістю одного обороту в днях або кількістю оборотів за звітний період (коефіцієнтом обертання). Тривалість одного обороту в днях - це відношення суми середнього залишку оборотних коштів до суми одноденної виручки за період, що аналізується:
? - оборотність оборотних коштів у днях;
О - середній залишок оборотних коштів, грош. од.;
t - кількість днів періоду, що аналізується;
? - виручка від реалізації продукції і послуг за період, що аналізується, грош. од.
Середній залишок оборотних коштів визначається як середня хронологічна моментного ряду, що обчислюється за сукупністю значення показника в різні моменти часу:
О1, О2, On - залишок оборотних коштів на 1-е число кожного місяця, грош. од.;
n - кількість місяців.
Коефіцієнт оборотності коштів характеризує розмір обсягу виручки від

 
 

Цікаве

Загрузка...