WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Братислава”) - Курсова робота

Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства (на прикладі готелю “Братислава”) - Курсова робота

13x100) 30,0 30,0 0,0 0,0
17
Податок, сплачений з прибутку у відсотках до виручки, %
(15: 1x100) 7,8 7,7 -0,2 -2,2
18 Чистий прибуток, тис. грн. (стр. 13-15) 1357,3 1401,7 44,4 3,3
19 Чистий прибуток у відсотках до виручки, % (стр 18 :1x100) 18,3 17,9 -0,4 -2,2
прибуток від основної діяльності зріс на 54,9 тис. грн. (з 1919,2 до 1874,1 тис. грн.), або на 3,0%;
балансовий прибуток збільшився на 63,5 тис. грн. (з 1939,0 до 2002,5 тис.грн.), або на 3,3%;
чистий прибуток також збільшився на 44,4 тис. грн. (з 1357,3 до 1401,7 тис. грн.), або на 3,3%.
Спостерігаєма зміна усіх трьох видів прибутку сталася за рахунок впливу наступних факторів:
Зростання виручки від реалізації послуг та товарів на 412,3 тис. грн. (з 7419,2 до 7831,5 тис. грн.), призвело до росту прибутку на 101,01 тис.грн. ?В*ПОДо / 100 = 412,3 * 24,5 /100 = 101,01 тис.грн.
Ріст рівня собівартості (поточних витрат) на 0,5% з (53,6 до 54,1%) призвів до росту суми поточних витрат на 39,2 тис. грн., що відповідно стало причиною до зменшення суми прибутку на 39,2 тис. грн.
?РПВ * В1/ 100 = 0,5 * 7831,5 / 100 = 39,2 тис.грн.
Зменшення рівня ПДВ на 0,01% (з 16,7 до 16,69 %) призвело до збільшення прибутку на 0,78 тис. грн.
?РПВ * В1 / 100 = 0,01 * 7831,5 / 100 = 0,78 тис.грн.
Збільшення рівня готельного збору та інших податків, які сплачуються з доходу, призвело до зменшення прибутку на 7,83 тис.грн. ?РГЗ * В1 / 100 = 0,1 * 7831,5 / 100 = 7,83 тис.грн.
Таким чином, прибуток від основної діяльності збільшився на 54,8 тис. грн. за рахунок вищеперерахованих факторів:
101,01-39,2 + 0,78 - 7,83 = 54,8 тис. грн.
Різниця в 0,1 тис. грн. (54,9 - 54,8 тис.грн.) з даними наведеними в таблиці 1 (54,9 тис. грн.), поясняються закругленням цифр при розрахунках.
Крім названих факторів, на балансовий прибуток впливала зміна позареалізаційних доходів та витрат. Доходи були більш ніж витрати. Так, вони склали 128,4 тис. грн. в звітному році, але в минулому році вони були в сумі 119,8 тис. грн. Тому прибуток збільшився на різницю (128,4 - 119,8 тис. грн.) тобто 8,6 тис.грн.
Внаслідок зростання обсягів реалізації і прибутку відповідно зріс і податок з прибутку, величина якого у відсотках (30 %) не зазнала змін - він зріс на 19,0 тис. грн. (з 581,7 до 600,7 тис. грн.).
Разом по балансовому прибутку вплив факторів:
101,01 - 39,2 +0,78 - 7,83 + 8,6 = 63,4 тис. грн.
Різниця в розрахунках з даними приведеними в таблиці 1 (63,5 тис. грн.) пояснюється закругленням цифр при розрахунках.
Чистий прибуток збільшився на 44,4 тис.грн. чи на 3,3 %. Це сталося за рахунок випереджаючого зростання балансового прибутку над збільшенням податку на прибуток на 19,0 тис.грн. (з 581,7 до 600,7 тис.грн.).
Разом на зміну чистого прибутку вплинуло шість факторів кількісне значення яких визначено:
101,01 - 39,2 +0,78 - 7,83 + 8,6 - 19,0 = 44,4 тис. грн.
Зростання розмірів одержання прибутку пов'язане також із збільшенням рівня цін надання послуг. Управління цінами реалізації залежить від обґрунтованості вибору цінової політики підприємства на споживчому ринку послуг, використання сприятливої готельної кон'юнктури в окремі періоди року (днів тижня).
Для здійснення послуг готель "Братислава" використовує трудові, матеріальні та фінансові ресурси. Вони находять відображення у витратах. Залежно від напрямків діяльності готелю "Братислава" в складі його поточних витрат виділяють:
o виграти обігу;
o собівартість послуг;
o собівартість продукції власного виробництва у ресторані;
o витрати на проведення позареалізаційних операцій (здача частини майна в оренду, здійснення претензійної діяльності абощо).
На прибуток підприємства впливає багато факторів. До тих факторів, що залежать від підприємницької активності та рівня керування, найбільше належать поточні витрати. Тому аналізу поточних витрат, виявленню тенденцій та закономірностей їх змін потрібно приділяти найбільшу увагу.
Дані таблиці 2.4 свідчать про те, що збільшилась не тільки сума собівартості (з 3976,7 тис.грн. до 4236,8 тис.грн.), а також збільшився рівень собівартості і в звітному році склав 54,1 % до виручки від реалізації послуг та товарів.
Збільшення рівня собівартості здійснилося за рахунок збільшення собівартості послуг у готелі, а у ресторані рівень собівартості власної продукції та реалізації покупних товарів був майже не змінний. Тому у подальшому дослідженні більша увага буде приділятися затратам у готелі.
Таблиця 2.4
Загальний аналіз собівартості готелю "Братислава" за минулий та звітний роки.
п/н № Показники
Минулий рік
Звітний рік
відхилення
(+,-)
Сума,
тис. грн.
рівень
витрат, % Сума.
тис. грн.
рівень
витрат, % Абс.
%
1
2
3
4
5
6
7=5-3
8-6-4
1
Собівартість всього по комплексу у тому числі 3976,7
53,6
4236,8
54,1
260,1 0,5
2
Готель
3546,4
47,8
3774,7
48,2
228,3
0,4
3
Ресторан
430,3
5,8
462,1
5,9
31,8
0,1
Проведення аналізу дозволяє виявити зміни в розмірі витрат за окремими статтями витрат, а також зміни в структурі витрат. Дослідження структури витрат (питомої ваги окремих статей витрат в їх загальному обсязі) дає змогу визначити найвагоміші та критичні статті, зміни в яких визначають тенденцію в розвитку вцілому по готелю.
У таблиці 2.5 наведені дані по двадцять одному виду витрат, двадцять з яких входять до складу собівартості. Комерційні витрати не включаються до собівартості, а здійснюються за рахунок чистого прибутку.
Найбільшу частку витрат складає заробітна плата, питома вага якої у загальній собівартості склала 29,2 % у звітному році. Ці витрати збільшились не тільки у сумі (+139,6 тис.грн ) в порівнянні з минулим роком, а й збільшилась їх питома вага (+1,6 %).
Друге місце у складі витрат займають амортизаційні відрахування, їх частка збільшилась на 2,3 % і склала 11,5 % у звітному році.
Третє місце складають нарахування на зарплату. В звітному році їх доля склала 11,4 % у загальній сумі витрат, але ця доля зменшилась на 2,5 % в порівнянні з минулим роком.
Майже 9,7 % склали у звітному році витрати на поточний ремонт, хоча їх частка й зменшилась на 1,0 % у порівнянні з минулим роком (10,7 %).
Таблиця 2.5
Аналіз витрат по готелю "Братислава" за минулий та звітний роки (тис.грн.)

Показники
Минулий рік
Питома вага, %
Звітний рік
Питома вага, %
Відхилення (-,+)
г*~~
Абс. %
1
2
3
4
5
6
7 (5-3)
8 (6-4)
1
Зарплата
1097,6 27,6 1237,1 29,2 139,6 1,6
2
Нарахув. на з/пл
552,8 13,9 483,0 11,4 -69,8 -2,5
3
Опалення і гаряча вода 190,9 4,8 207,6 4,9 16,7 0,1
4
Електроенергія
119,3 3,0 135,6 3,2 16,3 0,2
5
Холодна вода 115,3 2,9 105,9 2,5 -9,4 -0,4
6
Поточний ремонт 425,5 10,7 411,0 9,7 -14,5 -1,0
7
Аморт. відрахування 365,9 9,2 487,2 11,5 121,4 2,3
8
Утримання приміщень 115,3 2,9 156,8 3,7 41,4 0,8
9
Прання білизни
147,1 3,7 152,5 3,6 5,4 -0,1
10
Автотранспорт
27,8 0,7 12,7 0,3 -15,1 -0,4
11
Знос
258,5 6,5 207,6 4,9 -50,9 -1,6
12
Обслуговування за

 
 

Цікаве

Загрузка...