WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

внутрішніх цілей - розміщення своїх співробітників та гостей. Укладені угоди з корпоративними клієнтами мають зиск, так як розміщення гостей має довгочасний характер. Готелем взято курс на розширення роботи з корпоративними клієнтами. У 2002 році укладено 20 нових договорів з корпорантами.
Готель "Сатурн" співробітничає також з туристичними фірмами, що також дозволяє готелю забезпечити деякий поток клієнтів, що концентруються коло туристичних фірм.
За роки незалежності Україна досягла певних успіхів в розвитку індустрії туризму та готельного господарства. За статистичними даними Всесвітньої туриської організації (ВТО)вона входить в першу двадцятку країн по кількості прийнятих туристів, а це означає, що вітчизняна галузь туризма та готельного господарства є невід"ємною частиною світовоготуристичного ринку.
На сьогодняшній день галузь туристичних послуг виробляє 8% валового внутрішнього продукту і дає 20% зовнішньоторгівельного обороту України.
Туристичною діяльністю в Україні займаються більш ніж 3 тисячі суб"єктів підприємницької діяльності. Для обслуговування туристів використовується близько 1400 готелів, мотелів такемпінгів. В Києві працює 23 крупних готелів з номерним фондом більше 100 номерів, 24 невеликих готелів, що мають від 20 до 100 номерів, які є потенційними конкурентами готелю "Сатурн". Розвиток туризму в Україні стримується низкою причин. Це і економічна нестабільність, й недоліки в роботі фінансово-банківської системи, й зниження платоспроможності наших громадян, й недосконала податкова система. Законодавчо-правова база також недосконала, відсутні інструкції та інші документи, що були б логічно взаємопов"язані та не протирічили один одному.
В Україні лише близько 10% готелів відповідають міжнародним стандартам, і серед них немає жодного п'ятизіркового. На дуже низькому рівні якість наших автошляхів та й усієї інфраструктури, щомає відношення до туристичного комплексу. Стан галузі на сьогодні не відповідає потенційним можливостям держави, що має все необхідне для розвитку туристичної індустрії - природні ресурси, історико-культурні, трудові та матеріальні ресурси.
Ретельне формування керівництвом готелю "Сатурн" стратегії і тактики діяльності за різними напрямками дозволяє підвищувати рівень конкурентоспроможності на ринку послуг в умовах конкурентного середовища.
В таблиці 2.6 наведені основні конкуренти готелю "Сатурн".
Таблиця 2.6. Основні конкуренти готелю "Сатурн"
Наймену-
вання продукцiї (виду продукцiї) Наймену-
вання конкурента Країна поход-
ження конкурента Ступiнь конкуренцiї*
незначний вплив середній вплив значний вплив
Готельні послуги Готель "Хрещатик" та інші готелі у центрі Києва Україна X
Послуги харчування Ресторан "Козак Мамай" Україна X
Готель "Сатурн" має не тільки удосконалену матеріально-технічну базу для розміщення та харчування гостей, але й розвинену сервісну інфраструктуру. Гості, які приїжджають з метою вирішення комерційних справ, можуть скористатись послугами ділового характеру.
Для зручності ділових осіб надаються й такі бізнес-послуги, як робота на комп'ютері, Доступ до мережі Інтернет, ксерокопіювання документів, відправлення і одержання факсів, користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, електронна пошта та цілодобова автостоянка під охороною. В "Сервісній агенції" можна замовити екскурсійне обслуговування з послугами перекладача, секретаря, прокат автотранспорту та мобільних телефонів.
Серед додаткових послуг - прання, прасування, персональний сейф, замовлення авіаквитків, салон зачісок, магазин з продажу сувенірів.
У Києві на цей час діють близько 80 готелiв Щоб привернути увагу потенцiйних клiєнтiв, готелю потрiбно мати відповідний рівень комфорту, мати цілу систему супутніх послуг для мешканців, а також застосовувати сучаснi маркетингові засоби, спрощувати систему бронювання мiсць, використовувати переваги сучасних комп'ютерних технологiй.
Готель "Сатурн" - один з 80 готелiв Києва, вiн має 1,6% загальної кiлькостi мiсць, наповненiсть номерiв вища середньої по мiсту. Щоб привернути увагу потенцiйних клiєнтiв, готелю потрiбно застосовувати сучаснi маркетингові засоби, спрощувати систему бронювання мiсць, використовувати переваги сучасних комп'ютерних технологiй.
Готель "Сатурн" розташований в живописній, екологічно чистій частині Києва з усiма перевагами, що звiдси випливають, номерний фонд готелю має широкий дiапазон -вiд дешевих номерiв з обмеженими зручностями до номерiв, що вiдповiдають сучасним вимогам. Останні користуються великим попитом та мають практично 100% заповнюванiсть.
Перспективи готелю - у реконструкцiї номерного фонду, пiдвищеннi комфортностi номерів.
Готельнi послуги та послуги харчування ВАТ "Готель "Сатурн" сертифiкованi УРЦСМ, готелю присвоєна категорiя "2 зiрки", ресторану присвоєний 1-й клас.
Готель забезпечує також комплекснi послуги для проведення конференцiй, семiнарiв, тощо.
"Сатурн" i надалi планує розвиватися як готель для дiлових людей, вiдкрито новий конференц-зал. Дiлова активнiсть має сезонний характер i впливає на діяльність готелю : найвища заповнюванiсть номерiв припадає на 4-й квартал (пiк ), а у 3-й квартал (пору вiдпусток) - найменше.
У 2001 р. після подій 11 вересня зменшився потік міжнародного туризму.
На дiяльнiсть готелю впливають ряд проблем, що чекають свого вирiшення (див. Таблицю 2.7).
Насамперед, це необхiднiсть у розумнiй диференцiйованiй податковiй політиці щодо готелiв. Так, у 2001 р. ВАТ "Готель "Сатурн" перерахувало значні суми у державний та мiсцевi бюджети, а для реконструкцiї номерного фонду не вистачає обiгових коштiв, ремонтнi роботи через це ведуться вкрай повiльно, а це вже не є суто внутрiшньою проблемою самого готелю. Це - справа створення конкурентоспроможного українського туристичного сервiсу, що окупиться сторицею. iнвестування тiльки 120 тис.грн (сума готельного збору) у реконструкцiю номерiв дозволить збiльшити доходи пiдприємства щорiчно на 250 тис. грн. У бiльшостi країн свiту готельний збiр, як централізований податок, вiдсутнiй.
Таблиця 2.7. Основні фактори, що впливають на діяльність готелю "Сатурн"
Група факторів Опис проблем Ступiнь впливу на дiяльнiсть емiтента Якi змiни, що прогнозуються, мають вплинути на пiдприємство
незначний вплив середній вплив значний вплив
Політичні Несприятлива законодавча політика для розвитку туризму в Україні. Низький туристичний імідж України за кордоном. X Вдосконалення системи законів, що регулюють діяльність найбільш прибуткових для держави галузей, у тому числі туризму. Встановлення податкових пільг, змешення ПДВ та готельного збору.
Фінансово-економічні Високі процентні ставки за кредит, відсутність ефективних інвесторів X Положення може покращити зменшенняінфляції, розвиток системи кредитування, вихід країни з економічної

 
 

Цікаве

Загрузка...