WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

продукції виходять у цих умовах з факту конкуренції, установлюючи ціну на товар ледве чи вище трохи нижче рівня ціни конкурентів. Якщо ж товар дійсно володіє якимись новими якостями, відмінними від товарів конкурентів, чи сприймається покупцями як володіє новими якостями, то виробник вільний у визначенні рівня ціни і не бере до уваги вже існуючі ціни. На ринку однорідних товарів підприємство змушене стежити цінами конкурентів (у той час як ринки неоднорідних товарів надають велику гнучкість на цінову політику конкурентів). У будь-якому випадку підприємець при виборі ціновий стратегії повинний відповісти на наступні питання:
З якою ціллю конкурент зменшив ціну?
На який час?
Як це вплине на місткість ринку?
Якщо підприємець прийшов до висновку, що конкурент знизив ! ціну, бажаючи сприяти зниженню цін і загальному збільшенню попиту на тривалий період, і припускає, що інші підприємства підуть цьому прикладу, а тому місткість ринку зросте, йому також прийдеться знижувати ціну.
Якщо ж він зможе протиставити діям конкурента могутню маркетингову підтримку свого товару, то ціну можна не знижувати. Однак у будь-якому випадку необхідно проаналізувати усі варіанти.
Встановлення остаточної ціни. Це заключний етап ціноутворення. Зупинивши свій вибір на одній з перерахованих методик, фірма може приступити до розрахунку ціни, що ' повинна враховувати психологічне сприйняття покупцем товару фірми. Наприклад, для багатьох споживачів єдина інформація про якість товару укладена в ціні, і вона служить показником якості. Призначувана ціна повинна відповідати ціновому образу фірми і її ціновій політиці. Необхідно також враховувати реакцію конкурентів на передбачувану ціну.
Останнім часом усі частіше перед підприємцем устає задача страхування ринкової ціни. Це підказує необхідність уведення ще одного етапу коректування ціни, що полягає в страхуванні остаточної ціни. З цією метою в договори купівлі - чи продажу в договори постачання вводиться ряд застережень. Необхідність цього викликана тим, що на ринок і рівень збуту товарів впливають постійно мінливі фактори (політична нестабільність, загальноекономічні фактори, виснаження природних ресурсів, зміна екологічної обстановки, демографічна ситуація і т.д.).
Постійною турботою керівництва фірми є керування цінами на свою продукцію. Воно здійснюється внесенням відповідних змін у прейскуранти, застережень - у контракти, а також компенсацій.
РОЗДІЛ 2. Аналіз об'єкту дослідження (готель "Сатурн") та галузі, в якій він здійснює свою діяльність
2.1 Загальна характеристика об'єкту дослідження
Готель "Сатурн" знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Космосу, 2б.
Сьогоднi Готель "Сатурн" являє собою готельний комплекс, до складу якого входять : готель на 213 мiсць, ресторан на 174 мiсця, кафе на 34 мiсця, 2 конференц-зали, тренажерний зал та перукарня. У готелi також дiють магазин, пункти прийому хiмчистки, валютнi обмiннi пункти, є банкомати, мобiльний зв'язок та iншi послуги, що надаються мешканцям готелю стороннiми фiрмами та банками. Планується розширення кола послуг для мешканцiв готелю.
Статутом передбаченi такi види діяльності готелю "Сатурн":
готельнi послуги, послуги громадського харчування (ресторан та кафе),
побутовi послуги, роздрiбна торгiвля, туристичне обслуговування та iнше.
У загальному обсязi реалiзацiї цi види складають:
готельнi послуги - 2658,8 тис. грн.(74,2%),
послуги громадського харчування - 880,6 тис. грн (24,6%),
побутовi послуги - 44,0 тис. грн (1.2%).
Інформація про основну продукцію і послуги готелю "Сатурн" наведена в таблиці 2.1.
Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів наведена в таблиці 2.2
Таблиця 2.1. Інформація про основну продукцію і послуги готелю "Сатурн"
Наймену-
вання продукцiї (виду продукцiї) Торговi марки, пiд якими здiй-
снюється збут продукцiї Патентний та iнший правовий захист продукцiї (винаходи та лiцензiї, якi викорис-
товуються в продукцiї) Одиниця вимiру Обсяг виробництва в нату-
ральних одиницях Обсяг вироб-
ництва у грошовому виразi (у дiючих цiнах) (тис.грн.) Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї за звiтний перiод (тис.грн.)
Готельні послуги Готель "Сатурн" Ліцензійна угода № 14-6 на право застосування сертифікату відповідності ліжко-діб 57,886 2658,8 2215,7
Послуги харчування Ресторан "Сатурн" Ліцензійна угода № 14-72 на право застосування сертифікату відповідності тис.умовнихстрав 0,028 880,6 733,8
Усього: 3539,4 2949,5
Таблиця 2.2. Сировинна база та основні характеристики споживачів
Наймену-
вання продукцiї (виду продукцiї) Сировинна база для вироб-
ництва (Україна, країни СНД, зарубiжжя) Доля в загальному обсязі реалізації (регiон реалiзацiї) (%)
Україна країни СНД та Балтiї країни дальнього зарубiжжя
Готельні послуги 85.50
Послуги харчування 90.00
Усього: 100.00 0.00 0.00
Інформація про основні види діяльності готелю "Сатурн", чисельність працівників та оплату їх праці, основні фінансові показники підприємства наведена в таблицях 2.3-2.5
Таблиця 2.3. Основні види діяльності
Код за ЗКГНГ Вид дiяльностi
90220 Готельне господарство
91620 Туризм
71330 Громадське харчування недержавних організацій, крім споживчої кооперації
71250 Роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації
90310 Послуги підприємств і організацій, що займаються невиробничими видами побутового обслуговування насе
Таблиця 2.4. Чисельність працівників та оплата їх праці
Показники Фактично за період (2001 рік)
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 138
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсників (осiб) 2
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)
Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) 777,5
Таблиця 2.5. Основні фінансові показники діяльності готелю в 1999-2001 рр.
фінансові показники, тис. грн.
2001 2000 1999 1998
за рік за рік за рік за рік
Виручка від реалізації 3 583 3 173 2 207
Чистий доход 2 986 2 644 1 839
Чистий прибуток 307 159 111
Дебіторська заборгованість 9 14 7
Кредиторська заборгованість 148 164 38
Дивіденди на просту акцію, грн.
2.2 Особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність готель
Основними покупцями готельних послуг є туроператори та корпоративні клієнти, з якими готель укладає угоди. Найбільш вигідними є туроператори - крупні туркомпанії, що мають власну туристичну мережуи мають більш ніж готель можливостей для організації продажу готельних послуг. Це вважається найбільш перспективним ринком збуту послуг готелю.
Корпоративні клієнти - різноманітні господарюючі суб"єкти, щовикористовують придбані у готеля за прямими угодами послуги для своїх

 
 

Цікаве

Загрузка...