WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

маневреність і динамічністю.
8. Статті калькуляції в залежності від способу їхнього визначення поділяються на прямі витрати, які відносяться на одиницю товару або послуги на підставі норм і прямого обліку, і непрямі, що враховуються і плануються в цілому по виробництву і розподіляються по видах виробів на підставі тієї або іншої ознаки.
9. На практиці, зокрема в готелі "Сатурн" застосовують кілька способів розподілу витрат: пропорційно ваги сировини або виробленої продукції (послуги); шляхом виключення з загальної суми витрат вартості окремих продуктів (послуг) по твердій оцінці; на основі коефіцієнта, пропорційно встановленим нормам витрат і ін. Прибуток, що закладається у вартість готельної послуги, встановлюється готелем у відсотках до собівартості витрат. Розмір відсотка залежить від попиту на даний туристський продукт і може коливатися від 5 до 100% і більше.
10. Політика цін у туризмі випливає зі стратегії збуту туристського продукту. Виходячи зі стратегії принципи діяльності готелю по встановленню цін можуть бути різними. Наприклад, не знижувати ціни на які-небудь компоненти туристського продукту нижче загальної суми витрат на їхнє виробництво; прагнути до стримування цін нижче рівня конкурентів; "йти" за риночною ціною, орієнтуючись на ціни конкурентів; установлювати більш високі ціни, ніж у конкурентів, для встановлення і збереження престижної ціни; збільшувати обсяг надання послуг за рахунок низьких цін; орієнтуватися на ціни якого-небудь одного конкурента; встановлювати ціни, що забезпечують одержання визначеного відсотка доходу від обсягу інвестицій; використовувати ціни для збільшення маси прибутку від усього туристського продукту, а не від окремих видів послуг туризму; забезпечувати стабільність і стійкість ринку збуту туристського продукту і т.д. Політика цін може розроблятися як на тривалий термін, так і пристосовуватися до мінливих умов ринку.
11. В роботі проведений аналіз цінової політики готелю Сатурн. При наданні готельних послуг використовується гнучка цінова політика. Ціна готельного номеру залежить від таких чинників: класифікації номерів, тривалості проживання (базова ціна - до 7 днів, нижча - на строк більше 8 днів безперервного помешкання). Певні пільги існують при розміщенні гостей у вихідні та святкові дні. Практикується програма "частий гість", яка передбачає надання цінової знижки при тривалому перебуванні на протязі року. Розроблено привабливі, діференційовані ціни на проживання у готелі, що використовуються прикомплексному обслуговуванні клієнтів та стимулюють проведення семінарів, конференцій, круглих столів та інших громадських заходів у конференц-залі готелю. Всього за звітний період у конференц-залі було проведено 210 заходів. З урахуванням їх тривалості та вихідних днів коефіціент використання залу склав 78%.
12. Основними покупцями готельних послуг є туроператори та корпоративні клієнти, з якими готель укладає угоди. Найбільш вигідними є туроператори - крупні туркомпанії, що мають власну туристичну мережуи мають більш ніж готель можливостей для організації продажу готельних послуг. Це вважається найбільш перспективним ринком збуту послуг готелю. Корпоративні клієнти - різноманітні господарюючі суб"єкти, що використовують придбані у готеля за прямими угодами послуги для своїх внутрішніх цілей - розміщення своїх співробітників та гостей. Укладені угоди з корпоративними клієнтами мають зиск, так як розміщення гостей має довгочасний характер. Готелем взято курс на розширення роботи з корпоративними клієнтами. У 2002 році укладено 20 нових договорів з корпорантами. Готель "Сатурн" співробітничає також з туристичними фірмами, що також дозволяє готелю забезпечити деякий поток клієнтів, що концентруються коло туристичних фірм.
13. На дiяльнiсть готелю впливають ряд проблем, що чекають свого вирiшення. Насамперед, це необхiднiсть у розумнiй диференцiйованiй податковiй політиці щодо готелiв. Так, у 2001 р. ВАТ "Готель "Сатурн" перерахувало значні суми у державний та мiсцевi бюджети, а для реконструкцiї номерного фонду не вистачає обiгових коштiв, ремонтнi роботи через це ведуться вкрай повiльно, а це вже не є суто внутрiшньою проблемою самого готелю. Це - справа створення конкурентоспроможного українського туристичного сервiсу, що окупиться сторицею. iнвестування тiльки 120 тис.грн (сума готельного збору) у реконструкцiю номерiв дозволить збiльшити доходи пiдприємства щорiчно на 250 тис. грн. У бiльшостi країн свiту готельний збiр, як централізований податок, вiдсутнiй.
14. Головною метою готельного комплексу є залучення клієнтів, надання повного спектру послуг іноземним та вітчизняним туристам, бізнесменам, учасникам конференцій та інших політичних, громадських, культурних заходів. В умовах, коли пропозиція готельних послуг значно перевищує попит, коли клієнти дуже чутливі до ціни, особливого значення набуває якість послуг, що надаються відвідувачу у період його перебування у готелі.
15. Виходячи з головної цілі особливу увагу буде приділено модернізації та технічному переобладнанню номерного фонду, триватимуть роботи з монтажу системи кондиціювання в 60-тиномерах готелю, буде замінено меблі в 16-ти номерах "люкс", закінчено реконструкцію приміщень холодильних камер ресторанів, заміну застарілого торгівельно-технологічного обладнання.
16. В діяльності готелю "Сатурн" доцільно використовувати гнучкий підхід до ціноутворення, тому що це дозволяє більш ефективно домагатися поставлених цілей довгострокової стратегії розвитку. Розробку політики цін потрібно здійснювати з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку готелю.
Серед зовнішніх факторів потрібно насамперед виділити: стан купівельного попиту; платоспроможність покупців, їхні інтереси, звички, смаки, поводження конкурентів, економічну політику держави, політичну ситуацію й ін.
Внутрішні фактори включають: збільшення прибутку від виробництва і реалізації готельного продукту; бажання готелю ухилятися від обвинувачення в монополізації; заінтересованість готелю в збільшенні своєї частки на ринку або темпів зростання виробництва і реалізації туристського продукту, навіть за рахунок зниження доходів; прагнення уникнути банкрутства; бажання підняти свій імідж (престиж), а не збільшити доход і ін.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Мельниченко С. Управління якістю послуг підприємств готельного господарства // вісник Київського національного торгово-економічного університету, № 4. - 2001.
2. Мельниченко С. Управління персоналом у сфері готельного господарства // вісник Київського національного торгово-економічного університету, № 3. - 2002.
3. Безносюк В.А. Організаційно-економічне та інформаційне забезпечення розвитку туристично-оздоровчого комплексу в регіонах України: Автореф. дис. канд.екон. наук: 08.10.01. - НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2001. - 19 с.
4. Кияниця А.В., Виноградська А.М. Стратегія готельного бізнесу в Україні // Діловий

 
 

Цікаве

Загрузка...