WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

амортизацiї основних засобiв у 2000 році проводилась за методом зменшення залишкової вартості у вiдповiдностi з українським податковим за єдиними встановленими державою нормами згідно ст.8.6 Закону України "Про оподаткування підприємств".
Доходи та витрати відображені у фінансовій звітності Товариства по методу нарахувань.
Резерв сумнівних боргів у звітному періоді не встановлювався.
Резервування коштів назабезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення та забезпечення гарантійних зобов'язань не проводилось.
Суми в iноземних валютах перерахованi по курсу НБУ на момент складання звiту.
Система оплати працi проводиться згiдно з колективним договором пiдприємства від 23.06.2000 року, крім того, застосовувалась система преміювання.
Політика щодо фінансування діяльності
Товариство відчуває нестачу обігових коштів для повної реконструкції основних засобів. ВАТ "Готель "Сатурн" не має нерухомого майна у своїй власності (будiвлi наданi емiтенту на правах платного користування) для застави пiд банкiвський кредит, тому змушене у своїй дiяльностi розраховувати тiльки на власнi кошти, хоча i веде пошук iнвестицiй на прийнятних взаємовигiдних умовах.
Планується продовження реконструкції номерного фонду готелю під сучасні стандарти, в тому числі у 2003 році ввести в експлуатацію 5 комфортних номерів, відкрити та обладнати необхідною оргтехнікою новий конференц-зал, змінити інтер'єр ресторанів та переспеціалізувати кафе. На це планується спрямувати 700 тис. грн власних коштів Товариства. У 2002 році також буде замінене технологічне обладнання та меблі ресторану(50 тис. грн), придбано 2 комп'ютерні системи (15,0 тис. грн).
Крім цього на поточний рік буде здійснений профілактичний ремонт 2 бойлерів, часткові ремонти фасадів та інші роботи на суму 100,0 тис. грн.
У майбутньому, при наявностi вiдповiдних можливостей, буде пропонуватися бронювання місць через систему Інтернет та широке використання інших сучасних технологій маркетингу та бізнесу.
Прогнози та плани
Головною метою готельного комплексу є залучення клієнтів, надання повного спектру послуг іноземним та вітчизняним туристам, бізнесменам, учасникам конференцій та інших політичних, громадських, культурних заходів. В умовах, коли пропозиція готельних послуг значно перевищує попит, коли клієнти дуже чутливі до ціни, особливого значення набуває якість послуг, що надаються відвідувачу у період його перебування у готелі.
Виходячи з головної цілі особливу увагу буде приділено модернізації та технічному переобладнанню номерного фонду, триватимуть роботи з монтажу системи кондиціювання в 60-тиномерах готелю, буде замінено меблі в 16-ти номерах "люкс", закінчено реконструкцію приміщень холодильних камер ресторанів, заміну застарілого торгівельно-технологічного обладнання.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
В результаті проведеного дослідження автором були зроблені деякі висновки та пропозиції.
1. Ціна є інструментом господарського механізму і комерційної політики суб'єкта, що хазяює, і має дві межі: нижню і верхню. Нижньою межею ціни виступає собівартість виробленого товару або наданої послуги; верхня межа визначається попитом на даний товар. Отже, величина ціни на туристський продукт визначається собівартістю туристського продукту і попитом на цей продукт.
2. Ціноутворення в сфері послуг (у тому числі в туризмі) має ряд особливостей. До них варто віднести наступні: послуги туризму, як і послуги взагалі, являють собою кінцевий продукт, призначений безпосередньо для споживання, тому ціни на послуги - це роздрібні ціни; сфера послуг безпосередньо зв'язана зі споживачем у процесі надання послуг, тому вона має стійкий попит на цілий ряд послуг, у тому числі і на послуги туризму. Однак при встановленні цін на послуги необхідно враховувати такий психологічний нюанс - ціна не повинна викликати в покупців негативних емоцій; в сфері послуг застосовується сезонна диференціація цін і тарифів. Попит на багато видів послуг, у тому числі на послуги туризму, носить яскраво виражений сезонний характер.
3. На ціну туристського продукту впливає цілий ряд факторів: клас обслуговування (ступінь комфортності); форми обслуговування; кон'юнктура ринку на послуги туризму; сезонний характер надання послуг; географія розміщення туристських фірм готелів і ін.
4. Ціна на послуги туризму включає наступні елементи: вартість сировини (наприклад, продуктів для готування їжі й ін.); поточні витрати на виробництво, реалізацію й організацію споживання послуг; прибуток; непрямі податки по окремих видах послуг (наприклад, податок на додану вартість, акцизи, мита й ін.).
5. Рівень цін значно впливає на обсяг реалізації туристського продукту. Однак цей вплив має свою специфіку, що обумовлений наступними моментами: споживання туристського продукту відбувається у вільний час, що має для туриста (для споживача турпродукта) самостійну цінність і якого у нього не так вже й багато. Звідси особлива вибірковість, підвищені вимоги і чутливість до якості і ціни туристського продукту. На туристському ринку виникають ситуації, коли турист в окремі місця туристського відпочинку не поїде через низьку якість послуг і високу ціну на туристський продукт; між моментом продажу туристського продукту й актом його споживання мається значний розрив у часі. Тури складаються і продаються звичайно за кілька місяців до початку відпочинку. Це знаходить своє відображення в політику цін на туристський продукт. Наприклад, вводиться спеціальне додаткове страхування туристів, що купили турпакет, від інфляції, поганої погоди й ін. Ця система застосовується тільки до визначеного часу. Широко застосовуються сезонні знижки;
6. При розробці цін на готельний продукт враховуються комісійні винагороди посередникам. Практика туристського бізнесу розрізняє наступні види комісійних винагород посередникам: комісія для туроператорів, що розробляють програми і реалізують їх самостійно або через посередника (комісія для оптовиків); роздрібна комісія виплачується турагентам, що перепродують програми туроператорам або самі бронюють готельні номери; комісія для інших організацій, що виступають в якості посередників між турагентом, туристом (клієнтом) і готелем. У залежності від виду комісії розрізняють ціни "брутто" і "нетто": ціна "брутто" - ціна до відрахування комісії; ціна "нетто" - ціна "брутто" за винятком роздрібної комісії; ціна "нетто" - ціна "нетто" за винятком "оптової" комісії; ціна "нетто" - ціна "нетто" за винятком "іншої" комісії.
7. При визначенні ціни на послуги готелю варто виходити з наступних принципів: ціна повинна відшкодувати готелю витрати на виробництво, реалізацію, організацію споживання послуг і забезпечити такий розмір прибутку,що дозволив би йому функціонувати на принципах самофінансування; ціна повинна відповідати попиту на дані послуги, що багато в чому визначається сезонністю туризму; ціна повинна бути гнучкою, тобто мати

 
 

Цікаве

Загрузка...