WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю - Дипломна робота

проживання в курортних установах, а також оздоровчих установах і установах відпочинку повинний бути організований облік аналогічно такому який здійснюється в готелях.
На підставі представленої класифікації далі по тексту всі перераховані підприємства з метою обліку послуг по наданню місця для короткострокового проживання будемо називати готелем. Визначені особливості в галузі можуть бути зв'язані зі спеціалізацією готелів (туристичні, курортні, лікувальні і т.п.).
Структура витрат, пов'язаних з виробництвом готельних послуг, і поняття собівартості на сьогоднішній день регулюються двома нормативними актами: інструкцією № 24 і ПБУ 16. Важливим є законодавче закріплення положення про те, що перелік і склад статей калькуляції виробничої собівартості послуг визначаються підприємством самостійно (п. 11 ПБУ 16). Оскільки собівартість послуг є вартісним вираженням витрат підприємства, приведемо класифікацію витрат основної діяльності готелю "Сатурн", розроблену на основі положень Інструкції № 24 і ПБО 16.
У структурі загально виробничих витрат готелю з метою аналізу і управління можна виділити перемінні і постійні загально виробничі витрати (див. Таблицю 2.8).
Таблиця 2.8. Класифікація витрат основної діяльності готелю
Вид витрат Складені елементи витрат Сума на 1 ліжко-добу, грн.
1. Виробничі витрати -складають виробничу собівартість готельних послуг 58,40
1.1. Прямі виробничі витрати - з'являються в процесі надання готельних послуг і можуть бути безпосередньо на них віднесені в момент появи прямі матеріальні витрати, що безпосередньо використовуються для оснащення номерного фонду й обслуговування клієнтів у номері 8,00
прямі витрати на оплату праці, у тому числі заробітна плата та інші виплати робітником, зайнятим обслуговуванням номерного фонду, забезпеченням його роботи (по нормах витрати часу на чи обслуговування в повному розмірі) 22,00
інші прямі витрати (зокрема, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних засобів і інших необоротних активів, оренда майна, послуги сторонніх організацій і т.п.) 13,00
1.2. Загально виробничі витрати - спрямовані на обслуговування і зміст виробництва готелю витрати на керування виробництвом (оплата праці адміністративного персоналу, що здійснює керівництво роботою усього чи частини номерного фонду, наприклад на чи поверсі в корпусі; відрахування на соціальні заходи і медичне страхування, витрати на службові відрядження цього персоналу і т.п.) 5,46
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів загально виробничого призначення 2,08
витрати на зміст, експлуатацію і ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів і інших необоротних активів загально виробничого призначення 0,88
витрати на удосконалення технології й організації виробництва (у тому числі комп'ютеризацію виробничого процесу, підвищення кваліфікації і навчання персоналу і т.п.); 0,92
витрати на опалення, висвітлення, водопостачання, водовідвід та інше зміст номерного фонду по показниках чи лічильників представленим рахункам комунальних підприємств 2,75
витрати на обслуговування (оплата праці персоналу, що забезпечує роботу готельного комплексу, відрахування на соціальні заходи і медичне страхування цього персоналу, витрати на здійснення технологічного контролю виробничого процесу і якості послуг і т.п.) 2,98
витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону навколишнього середовища 0,33
2. Адміністративні витрати
- загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування і зміст готелю витрати на зміст і експлуатацію основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, висвітлення, водопостачання, водовідвід, охорона) 2,45
витрати на зміст апарата керування готелем (оплата праці адміністративного персоналу, відрахування на соціальні заходи і медичне страхування, витрати на службові відрядження цього персоналу і т.п.) 2,06
винагорода за професійні послуги (юридичні, аудиторські, по оцінці майна, сертифікації послуг) 1,78
витрати на зв'язок (поштовий, телеграфний, телефонну, телекс, факс і т.п.) 2,02
податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків і зборів, що включаються у виробничу собівартість послуг) 0,88
амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання 1,04
плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків 0,85
інші витрати загальногосподарського призначення 3,22
3. Витрати на збут - зв'язані з реалізацією послуг оплата праці і комісійних працівників, що забезпечують збут 0,43
витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг) 0,54
витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; ---
витрати на зміст основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, зв'язаних зі збутом послуг (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, висвітлення, охорона) 0,12
інші витрати, зв'язані зі збутом послуг ---
4. Інші операційні витрати витрати на дослідження і розробки відповідно до ПБУ 8 "Нематеріальні активи" 0,16
сума безнадійної дебіторської заборгованості і відрахування в резерв сумнівних боргів 0,17
витрати від операційної курсової різниці 0,56
утрати від знецінювання запасів (витрати по номерному фонді, що простоює,) 6,73
нестачі і утрати від псування цінностей 0,03
визнані штрафи, пеня, неустойка 0,23
витрати на зміст об'єктів соціально-культурного призначення 1,45
інші витрати операційної діяльності ---
Сума: 81,36
До перемінних загально виробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і керування виробничим процесом, що змінюються прямо (чи майже прямо) пропорційно зміні обсягу наданих послуг (наприклад, витрат на оплату праці обслуговуючого персоналу, споживання електроенергії і т.п.). Перемінні загально виробничі витрати можуть розподілятися на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, кількості наданих послуг, ліжко-доби, корисної площі, прямих витрат і т.п.) виходячи з фактичної кількості наданих послуг.
До постійних загально виробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і керування виробничим процесом, що залишаються незмінними (чи майже незмінними) при зміні обсягів наданих послуг (наприклад, амортизація будинку готелю, комп'ютеризація виробничого процесу і т.п.).
Відповідно до ПБУ 16 постійні загально виробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загально виробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованих послуг у періоді їхнього виникнення.
Усі загально виробничі витрати (перемінні і постійні) розподіляються по об'єктах обліку звикористанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат і т.п.). При цьому

 
 

Цікаве

Загрузка...