WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні - Курсова робота

Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні - Курсова робота

державних природних заповідниках. Екскурсійно-туристична діяльність заповідників має винятково пізнавальну спрямованість, відвідування територій заповідників у спортивній і іншій розважальній цілях (включаючи "пригодницький" туризм) не здійснюється. У необхідних випадках виключення з цього правила встановлюються з дозволу Госкомекології України.
Забезпечення регульованого туризму на територіях національних парків здійснюється відповідно до затверджених проектів на підставі ліцензій на здійснення діяльності по забезпеченню регульованого туризму наданих дирекціями національних парків, якщо пропоновані послуги по організації обслуговування відвідувачів не суперечать цілям діяльності національних парків і не заподіюють збитку природним комплексам і об'єктам історико-культурної спадщини.
При наявностівідповідних ліцензій її власникам можуть бути надані в оренду земельні ділянки, природні об'єкти, будинки і спорудження на умовах, визначених відповідними договорами, що укладаються з дирекціями національних парків. Зазначені договори підлягають реєстрації в державних органах, у веденні яких знаходяться національні парки.
Власник ліцензії подає на затвердження дирекції національного парку і державного органу, у веденні якого знаходиться національний парк, проектну документацію на усі види робіт, здійснюваних їм відповідно до ліцензії і договором про оренду.
Ліцензія на здійснення згаданих видів діяльності видається дирекцією національного парку і дійсна тільки на його території.
Ліцензія є офіційним документом, що дозволяє здійснення зазначеного в ньому виду діяльності протягом установленого терміну, а також визначає умови його здійснення.
Для одержання ліцензії заявник представляє в дирекцію національного парку:
а) заяву про видачу ліцензії з указівкою:
для юридичних осіб - найменування й організаційно-правову форму, юридичної адреси, номера розрахункового рахунка, найменування обслуговуючого банку;
для фізичних осіб - прізвища, ім'я, по батькові, паспортних даних (серія, номер, коли і ким виданий, місце проживання);
вид діяльності;
терміну дії ліцензії;
б) копії установчих документів (якщо вони не завірені з пред'явленням оригіналів);
в) копію свідчення про державну реєстрацію юридичної особи;
г) документ, що підтверджує оплату розгляду заяви;
д) довідку податкового органа про постановку на облік або свідчення про державну реєстрацію фізичної особи як підприємця зі штампом податкового органа;
е) зведення про професійну підготовку фахівців і робітників;
ж) дані про нормативно-методичне забезпечення, організаційно-технічні можливості й оснащення для виконання відповідних видів діяльності.
Розгляд заяви про видачу ліцензії і видача ліцензії здійснюються на платній основі.
Форма ліцензії затверджується державним органом, у веденні якого знаходяться національні парки.
Повідомлення про відмовлення у видачі ліцензії представляється заявникові в письмовому виді в 3-денний термін із дня ухвалення відповідного рішення з указівкою причин відмовлення.
Підставою для відмовлення у видачі ліцензії є:
наявність у документах, представлених заявником, недостовірної або неповної інформації;
негативний експертний висновок, що установив невідповідність умовам, необхідним для здійснення відповідного виду діяльності.
Ліцензія видається окремо на кожен вид діяльності. Передача ліцензії іншій юридичній або фізичній особі забороняється.
Переоформлення ліцензії провидиться в порядку, встановленому для її одержання.
Надання земельних ділянок, природних об'єктів в оренду для цілей, зв'язаних із забезпеченням регульованого туризму і відпочинку, може здійснюватися на термін до 50 років.
Земельні ділянки, природні об'єкти можуть надаватися в оренду за результатами конкурсу або аукціону.
Суборенда (піднаймання) земельних ділянок, природних об'єктів, будинків і споруджень на території національного парку і передача орендарем своїх прав і обов'язків за договором оренди іншій особі (перенаймання), надання орендованого майна в безплатне користування, а також передача орендних прав у заставу і внесення їх як внесок у статутний капітал господарських товариств і суспільств або пайового внеску у виробничий кооператив не допускаються.
Доходи, одержувані від орендної плати за користування земельною ділянкою, природним об'єктом, у повному обсязі залишаються в розпорядженні національних парків і витрачаються ними на природоохоронні цілі. При цьому національний парк сплачує земельний податок із площі земельних ділянок, переданих в оренду у встановленому порядку.
2.2. Екотуризм та національні парки України
Лісові рекреаційно-туристичні ресурси
Широкий розвиток відпочинку і туризму, пов'язаний з використанням лісів, привів до того, що останні, зберігаючи властивості продуцентів деревної сировини і побічних продуктів, набувають нових властивостей - джерела рекреаційних послуг. Рекреаційні ліси повинні забезпечити потреби населення у відпочинку і оздоровленні, задоволенні фізичних, естетичних і пізнавальних потреб людини і також відносяться до екологічного туризму.
Україна є однією з найбільш лісистих країн Європи. У 1989 р. ліси займали 8,6 млн; га, що на 1,4 млн. га більше, ніж у 1965 р. Площа лісів державного значення дорівнює 6,2 млн. га (у 1961 р. - 5,4 млн. га).
Лісистість у різних частинах і регіонах країни нерівномірна. Вона значно вища від середнього по країні показника на заході і півночі, особливо в Карпатах, а також у Кримських горах. З просуванням на південь і південний схід лісистість поступово зменшується. У західній та північній частинах країни вкрита лісом площа становить 20-40 %, в Карпатах - понад 60 %, на Поліссі - 25,7 %. Незважаючи нате, що лісові масиви та лісосмуги виконують тут важливі, в т.ч. рекреаційні, функції, вони часто створюються безсистемно: за ними немає належного догляду.
В Україні зосереджено значні запаси цінних в рекреаційному відношенні порід: дубові насадження становили 15 %, букові - 20 %,ясеневі - 10 % відповідних насаджень колишнього Радянського Союзу. Площа, де ростуть цінні породи, зростає швидкими темпами, що має важливе значення для організації санаторно-курортного лікування, екотуризму та відпочинку.
У лісах країни ростуть 80 видів дерев і 280 - чагарників.
Особливе значення для розвитку рекреаційно-туристичного господарства мають деякі зони міст і селища міського типу, створені в усіх областях України (табл. 1). При такій організації території для рекреації населення відпочиває без втомливих переїздів (при цьому зменшується негативний вплив на природні комплекси). За цим принципом короткочасний відпочинок організований в приміських лісах Києва (210,2 тис. га), Харкова (190,9 тис. га), Львова (76,0тис. га) та інших великих міст. Див. табл.

 
 

Цікаве

Загрузка...