WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні - Курсова робота

Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні - Курсова робота

само як і практичну демонстрацію методів і інструментів, уже здатних підтримувати стійкість туризму. Також ми тепер представляємо, у яких областях необхідно далі поліпшувати і підтримувати стійку практику туризму.
Тепер прийшов час усвідомити ті уроки, що вже були отримані, і підтримати переміщення убік стійкого туризму у всіх областях туристичної індустрії і у всіх областях туризму. UNEP переконаний, що головне- підтримати конкретні дії, що виробляються для стійкості туризму урядами, туристичною промисловістю, і міжнародними й іншимиорганізаціями, пропагуючи найкращі досягнення і підтримуючи практичну взаємодію,
Пропоновані Принципи UNEP мають на меті впровадження стійкого туризму; вони розроблені так, щоб каталізувати спільні ефективні практичні дії всіх учасників.
Метою пропонованих Принципів UNEP є:
- Допомогти державній і приватній організаціям у практичному застосуванні концепції стійкого туризму й у мінімізації шкідливого впливу туризму на навколишнє середовище.
- Допомогти в розробці конкретних рекомендацій на регіональному рівні або у відповідності зі специфічними умовами (коралові рифи, біорозмаїття і т.д.).
- Задати напрямок робочих програм у рамках Конвенції по біорозмаїттю, Framework Convention on Climate Change? Regional Seas Action Plans і інших міжнародних угод, що мають відношення до туризму.
Пропоновані принципи містять у собі:
- Інтеграцію туризму в загальну політику стійкого розвитку
- Розвиток стійкого туризму
- Організацію туризму
- Умови для досягнення успіху
Консультаційний процес
Метою подібних консультацій є залучення всіх сторін, що беруть участь, у всіх регіонах і на всіх рівнях, до впровадження принципів ЦМЕР по стійкому туризмі.
Керівна Рада на 20-м засіданні (лютий 2000) призвала виконавчого директора "розвивати через консультаційний процес з урядами й іншими учасниками основні принципи стійкого туризму відповідно до мандата програми ООН по охороні навколишнього середовища".
Комісія зі стійкого розвитку на своїй 7 сесії призвала "уряди, основних учасників, ООН, у тісній взаємодії з Всесвітньої організації туризму співробітничати з даною програмою ООН для подальшого розвитку цих принципів.
(www.uneptie.org)
2. Формування системи екотуризму в Україні
В Україні існують об'єктивні обставини у формуванні системи екотуризму, з котрими не можна не рахуватися:
- Україна має у своєму розпорядженні унікальний природний потенціал, що в деяких випадках набагато перевершує збережені у світі кутки природи, що подають інтерес для туристів;
- Україна зберегла самобутність природних комплексів, що сполучать у собі красоту недоторканої природи зі звичаями і традиціями народів, що населяють природні території, що подає не тільки екологічний, але й етнографічний інтерес для мандрівників;
- Україна зарекомендувала себе у світі з боку схильності до зберігання і збільшення природозначущих цінностей загальносвітового значення, про що говорить розвинута мережа природоохоронних територій, що знаходяться під егідою міжнародних організацій;
- Україна має багаті традиції в області гармонізації стосунків людини з природою, що знайшли своє вираження в теорії і практиці заповідної справи і створенні науково обґрунтованої концепції екологічної безпеки країни. У цьому зв'язку варто взяти до уваги і те, що незважаючи на величезні фінансові труднощі, в Україні і сьогодні знаходяться можливості для подальшого розвитку заповідної справи в інтересах зберігання природи в якості загальнонаціонального надбання.
Не заперечуючи і погоджуючись з метою екологічного туризму- прагненням до пізнання природних і культурних ландшафтів та формування екологічного світосприйняття, хотілося б підкреслити, що в усьому світі туризм називається екологічним, коли він здійснюється на певних територіях природно-охоронного призначення, а найчастіше - в національних природних парках. Екотуризм визначається як різновид природного науково-пізнавального туризму, що здійснюється в екологічно чисті куточки планети. Сферою інтересів екотуристів є навколишнє природне середовище, ознайомлення з ландшафтним та біологічним його різноманіттям.
В Україні створені досить розгалужена мережа природно-заповідного фонду, що становить біля 6,7 тис. територій та об'єктів загальною площею понад 2,5 млн. га, що становить біля 4% всієї площі України.
Надзвичайно важливу роль в ній відіграють 12 національних природних парків, загальною площею біля 530 тис. га. Це становить понад 20% всієї площі природно-заповідного фонду України і значно більше ніж передбачалося ВНДІ природи та схемою розміщення НП на території колишнього СРСР, а якщо врахувати можливості існуючих 26 регіональних ландшафтних парків загальною площею понад 400 тис. га, то передумови щодо розвитку екологічного туризму в нашій країні досить вагомі. Але поки що цей напрямок туристичної діяльності не знайшов своїх споживачів, особливо серед 6,2 млн. іноземних туристів. Можливо це пояснюється перш за все науково-дослідною та природоохоронною діяльністю, як ,першочерговим завданням, що ставлять собі на меті новостворені національні парки. В той час такі "старожили" даної справи, як Карпатський та Шацький національні парки, що функціонують понад 15 років досить вдало поєднують наукові, природоохоронні та рекреаційно-туристичні види діяльності. І хоча кількість їх відвідувань значно скоротилася (адже тільки Карпатський НП в 1985р. відвідало 1,2 млн. чол., а у 1998 р. - всього 0,2 млн. чол.), вони знайшли дуже вдалі форми залучення туристів та рекреантів. Це і проведення національного пісенного фестивалю "На крилах Світязя", розширення наукового та конгресного туризму на базі існуючого фонду розміщення, а також використання як природних так і матеріальних ресурсів для освітнього туризму.
Поділ території кожного з НПП на різні функціональні зони:
заповідну, регульованої реакції, стаціонарної рекреації та господарську, - дозволяє організувати різноманітні види туризму у різних формах, як регламентованого організованого або екскурсійного, так і оздоровчого тривалого, використовуючи готельний та інший фонд розміщення. Головною особливістю українських НПП є використання та пристосування існуючого рекреаційно-туристичного фонду та інфраструктури в рамках нового за функціями об'єкту без конструктивних змін і врахування економічних механізмів. На даний час НПП поки що обмежуються популяризацією еталонів природи шляхом екскурсійної діяльності, просвітницько-краєзнавчої роботи та деякими іншими туристськими функціями.
Успішний розвиток системи екотуризму України стримується наступними чинниками:
o відсутність соціально-політичних та економічних умов, сприятливих для інвестицій у розвиток екотуризму (дещо полегшує таку ситуацію згадувана вище постанова КМУ "Про затвердження

 
 

Цікаве

Загрузка...