WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Ритми фізичної працездатності у дітей шестирічного віку - Дипломна робота

Ритми фізичної працездатності у дітей шестирічного віку - Дипломна робота

дозволяють оцінювати їх спортивну діяльність як з кількісного (метри, секунди, кілограми, очки і т.д.), так і з якісного (надійність та точність виконання конкретних фізичних вправ) боку. З цієї точки зору всі методикидослідження прямих показників працездатності поділяються на кількісні, якісні та комбіновані. З допомогою комбінованих методик дослідження можна оцінювати як продуктивність, так і надійність та точність спортивної діяльності. [32]
До непрямих критеріїв працездатності відносять різні клініко-фізіологічні, біохімічні та психо-фізіологічні показники, які характеризують зміни функцій організму в процесі роботи. Іншими словами, непрямі критерії працездатності являють собою реакції організму на певне навантаження і вказують на те, якою фізіологічною ціною для людини обходиться ця робота, тобто чим, наприклад, організм спортсмена розплачується за досягнені секунди, метри, кілограми і т.д. Крім цього, встановлено, що непрямі показники працездатності в процесі праці погіршуються значно раніше, ніж її прямі критерії. Це дозволяє використовувати різноманітні фізіологічні методики для прогнозування працездатності людини, а також для вияснення механізмів адаптації до конкретної професійної діяльності, оцінки розвитку втоми та аналізу інших функціональних станів організму. [85]
При оцінці працездатності та функціонального стану людини необхідно також враховувати її суб'єктивний стан (втома), який є доволі інформативним показником. Відчуваючи втому людина знижує темп роботи або й зовсім припиняє її. Цим самим запобігаючи функціональному виснаженню різних органів і систем, і забезпечується можливість швидкого відновлення працездатності людини. А.А. Ухтомський вважав, що відчуття втоми є одним з найбільш чутливих показників зниження працездатності і розвитку втоми. Він писав: "Так звані суб'єктивні показники теж є об'єктивними, як і всякі інші для того, хто вміє їх розуміти і розшифрувати. Фізіолог більше ніж будь-хто знає, що за кожним суб'єктивним переживанням криється фізико-хімічна подія в .організмі. [40]
Узагальнені дані по оцінці працездатності людини з врахуванням його суб'єктивного і функціонального станів, прямих і непрямих показників працездатності представлені в таблиці 6, складеній І.А. Саповим, А.С. Солодковим, B.C. Щеголевим і В. І. Кулєшовим (1986). Володіючи такими данними і співставляючи їх з фактично спостережуваними зсувами у людини в період будь-якої його діяльності можна з достатньою достовірністю судити про динаміку працездатності, втоми і перевтоми і, при необхідності рекомендувати проведення відповідних оздоровчих заходів.
Визначення рівня фізичної працездатності у людини здійснюється шляхом застосування тестів з максимальними і субмаксимальними потужностями фізичних навантажень. Всі тести, про які далі піде розмова, детально викладені у спеціальних підручниках В.Л. Карпмана зі співавторами, 1988; І.А. Ауліка, 1990 та ін., і в даному розділі вони не будуть детально розглядатися, а будуть викладені лише загальні принципи тестування та їх фізіологічні характеристики. [33]
Таблиця 8
Періоди працездатності Суб'єктивний стан Клініко-фізіологічні показники Психофізіологічні показники Професійна працездатність Функціональний стан організму Степінь зниження працездатності за інтегральним критерієм
Розпрацьовування Покращується Покращуються Покращуються Покращується Нормальний стан втоми До 16%
Стабільна працездатність Хороший Стійкість показників Стійкість показників Зберігається на стабільному рівні
Нестійка працездатніссть Постійне відчуття втоми, яке не проходить після додаткового відпочинку Однонаправлене погіршення всіх показників, величини яких можуть виходити за межі фізіологічних коливань. При функціональних пробах -значне зниження показників, а також поява атипічних реакцій Однонаправлене погіршення всіх показників. Ознаки неврастенічних станів Виражене зниження, поява грубих помилок в роботі Патологічний стан перевтоми Більше 19%
Погіршується Різнонаправле ні зсуви вегетативних функцій. Погіршення показників функціональн их проб Різнонаправле ні зсуви показників; деякі константи не змінюються Незначне зниження Перехідний стан 16-19%
В тестах з максимальними потужностями фізичних навантажень піддослідний виконує роботу з прогресивним збільшенням її потужності до виснаження (до відмови). До числа таких проб відносять тест Vita Maxima, тест Новаккі та ін. Застосування цих тестів має певні недоліки: по-перше, випробування небезпечні для учасників і тому повинні виконуватися при обов'язковій присутності лікаря, і по-друге, момент відмови - критерій дуже суб'єктивний і залежить від мотивації випробовування та інших факторів.
Тести з субмаксимальною потужністю навантажень здійснюються з реєстрацією фізіологічних показників під час роботи або після її завершення. Тести даної групи технічно простіші, але їх показники залежать на тільки від виконаної роботи, але й від особливостей відновлюючих процесів. До їх числа відносяться досить відомі випробовування С.П. Лєтунова, Гарвардський степ-тест, тест Мастера та ін. Принципова особливість цих тестів полягає в тому, що між потужністю м'язової роботи і тривалістю її виконання є обернено пропорційна залежність, і з метою визначення фізичної працездатності для таких випадків побудовані спеціальні номограми. [7]
В практиці фізіології праці, спорту і фізичної медицини найбільш широкого поширення набуло тестування фізичної працездатності по ЧСС. Це пояснюється в першу чергу тим, що ЧСС є легко-реєстрованим фізичним параметром. Не менш важливим є те, що ЧСС лінійно пов'язана з потужністю зовнішньої механічної роботи, з одного боку, і кількістю спожитого кисню - з іншого.[64]
Аналіз літератури, присвяченої проблемі визначення фізичної працездатності по ЧСС, дозволяє говорити про наступні підходи. Перший, найбільш простий, полягає у вимірюванні ЧСС при виконанні фізичної роботи якоюсь певною потужністю (наприклад, 1000 кГм*хв.-1). Ідея тестування фізичної працездатності в даному випадку полягає в тому, що вираження збільшення частоти серцебиття обернено пропорційна фізичній підготовці людини, тобто чим частіший ритм при навантаженні такої потужності, тим нижча працездатність людини, і навпаки.
Другий підхід полягає у визначенні тої потужності м'язової роботи, яка необхідна для підвищення ЧСС до визначеного рівня. Такий підхід є найбільш перспективним. Разом з тим він і технічно більш складний і потребує серйозного фізіологічного обґрунтування. [69]
Як відомо, величина кисню, яка споживається м'язами, еквівалентна роботі, яку вони виконують. Отже, споживання організмом кисню зростає
пропорційно потужності роботи, яка виконується. МПК характеризує собою граничну кількість кисню, яка може бути використана
організмом за одиницю часу.
Таблиця 9. Оцінка фізичної працездатності по індексу Гарвардського степ-тесту (по: Аулік І.В.,

 
 

Цікаве

Загрузка...