WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Навчальна програма з фізкультури для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) 5-12 класи - Реферат

Навчальна програма з фізкультури для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) 5-12 класи - Реферат

виконують загальнорозвивальні й коригувальні вправи з різним фізичним навантаженням та ті, які їм не протипоказані. Крім цього, для учнів спеціальної медичної групи організуються 2 обов'язкових додаткових заняття за спеціальною програмою, які проводить відповідно підготовлений учитель. Оцінювання навчальних досягнень цих учнів здійснюється у відповідності до вимог навчальної програми з фізичної культури для учнів спеціальної медичної групи.
У 10-12 класах уроки фізичної культури проводяться для юнаків і дівчат окремо. При наявності можливостей доцільно уроки фізичної культури в 5 -9 класах проводити для дівчат і хлопців окремо.
З метою визначення динаміки фізичної підготовленості учнів двічі на семестр (вересень, грудень, лютий, травень) школярі виконують вправи орієнтовних та обов'язкових комплексних тестів. Вони складаються з вправ, які визначають рівень розвитку основних фізичних якостей:
швидкості - біг на 30 м;
витривалості - біг від 800 до 3000 м (залежно від віку і статі);
гнучкості - нахил тулуба вперед з положення сидячи ;
сили - підтягування у висі на високій перекладині (хлопці); підтягування у висі лежачи на низькій перекладині (дівчата);
спритності - "човниковий" біг 4 х 9 м з перенесенням предмета;
швидкісно-силових якостей - стрибок у довжину з місця.
У перевідних класах оцінка, отримана учнем за виконання орієнтовних комплексних тестів оцінювання стану фізичної підготовленості у травні місяці, є вирішальною при виставленні оцінок за другий семестр. У випускних класах (4, 9, 12) оцінка, отримана учнем за виконання обов'язкових комплексних тестів оцінювання стану фізичної підготовленості, зараховується до Державної підсумкової атестації і виставляється після річної оцінки, яка впливає на підсумкову.
Оцінювання 6 вправ комплексних орієнтовних і обов'язкових тестів відбувається за сумою балів. За кращий показник учень отримує 2 бали, за гірший - 1 бал. Ще нижчий показник не враховується. Отже, максимально учень набирає 12 балів. Після визначення певної кількості балів установлюється рівень навчальних досягнень учня (від початкового до високого) в його фізичній підготовленості. Таким чином, у класний журнал виставляється єдина оцінка, яка складається із суми балів, набраних учнем за виконання 6 вправ.
Головними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів є комплексне оцінювання знань, техніки виконання (за сприятливих для учня умов) та нормативного показника, яке здійснюється відповідно критеріїв (додаток 1).. Специфікою у виставленні оцінки за 12-бальною системою є те, що за показником навчального нормативу визначають рівень навчальних досягнень, а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють остаточну оцінку в балах. Якщо рухова дія не має нормативного показника, рівень навчальних досягнень визначається за структурою техніки її виконання, а остаточне оцінювання в балах здійснюється за показниками теоретичних знань.
При оцінюванні навчальних досягнень учнів в освоєнні матеріалу для обов'язкового повторення вчитель самостійно визначає кількість нормативів із числа, приведених у даній програмі.
Програма передбачає реалізацію змісту в обсязі трьох годин на тиждень. Вона не встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи інших розділів, але під час планування зобов'язує вчителя більшу частину часу приділяти навчанню і засвоєнню пріоритетного матеріалу.
Виходячи з регіональних особливостей і умов навчання, в реалізації змісту базової програми на місцях допускається внесення змін і доповнень до її змісту, в обсязі не більше 10% від загальної кількості годин. Регіональні програми з доповненнями та змінами узгоджуються з Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями освіти і науки державних адміністрацій і надсилаються для затвердження до Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України.
Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами
програмового матеріалу
№ Теми Класи
5 6 7 8 9 10 11 12
1 Теоретико-методичні знання На всіх уроках
2 Гімнастика 12 8* 8* 8* 8* 10 10* 10*
3 Спортивні ігри (баскетбол, гандбол, волейбол, інші на вибір) 29*
34
36
27*
24*
15*
15*
15*
4 Футбол 34 34 34 34 34 34 34 34
5 Легка атлетика 8 7* 7* 16 16 16 12* 12*
6 Плавання**
7 Кросова, лижна, або ковзанярська підготовка 6 6 4* 4* 5 4* 4* 4*
8 Туризм 4 4 4 4 6
9 Атлетизм, загальна і спеціальна фізична підготовка
10 12 12
10 Професійно-прикладна фізична підготовка
4 6 6
12 Вправи комплексних тестів оцінювання стану фізичної підготовленості 12 12 12 12 12 12 12 12
Примітка: * Теми та елементи вправ підлягають обов'язковому повторенню.
** При наявності в навчальному закладі умов, тема "Плавання" вивчається в 5-12 класах..
При наявності в навчальному закладі умов для плавання, доцільно виділити 12 годин для продовження навчання цьому важливому засобу загартування, зміцнення здоров'я та збереження життя.
Типові навчальні плани містять інваріантну частину, сформовану на державному рівні, спільну для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.
У сучасних умовах взаємовідносини між учасниками навчально-виховного процесу будуються на принципах педагогіки співробітництва, яка передбачає взаємодовіру, взаємоповагу, що сприяють вирішенню проблем фізичного виховання учнів сучасної школи.
Основною метою вчителя фізичної культури в роботі з учнями є виховання бажання систематично займатися фізичними вправами й навчання їх самостійно виконувати найпростіші рухові дії з дотриманням при цьому основних правил безпеки. Вчитель фізичної культури також методично забезпечує, організовує і проводить з учнями класів, у яких викладає, позакласну оздоровчу та фізкультурно-спортивну роботу.
Основними документами планування навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:
- навчальна програма;
- навчальний план загальноосвітнього навчального закладу;
- графік розподілу і проходження навчального матеріалу;
- робочий план реалізації навчальної програми, який складається на рік або півріччя;
- план-конспект уроку або системи уроків.
Комплексне вирішення завдань фізичного виховання школярів передбачає проведення як урочних, так і позаурочних форм занять.
5 клас
І. Навчальний пріоритетний матеріал
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1. Теоретичні знання
Передумови виникнення фізичних вправ. Поняття про фізичний розвиток і фізичну підготовку. Здоровий спосіб життя. Роль народних і рухливих ігор у керуванні емоціями. Шкідливістьпаління для здоров'я школяра. Правила загартування. Значення стану шкіряного покрову для здоров'я людини. Найпростіші прийоми самоконтролю. Гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами. Руховий режим

 
 

Цікаве

Загрузка...