WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Урок – основна форма фізичного виховання дітей - Курсова робота

Урок – основна форма фізичного виховання дітей - Курсова робота

помилки, їхні причини і способи усунення.
Для окремих учнів інструктування проводять після уроків у формі індивідуальних консультацій.
У ході засвоєння вправи кращим учням доручають інструктувати своїх товаришів.
Для частини підлітків завдання фізичного виховання на заключному, третьому етапі, будуть розв'язуватися в умовах спеціальних середніх навчальних закладів. Це висуває додатковівимоги до їх підготовки. Перед-усім йдеться про забезпечення учнів знаннями про роль тих або інших фізичних вправ залежно від обраної професії, рухового арсеналу учнів, що прискорить процес опанування професійними руховими діями. Мають зна-чення також знання про використання вправ для зниження негативного впливу професійної діяльності на організм учнів, спрямована підготовка функціональних систем і органів для забезпечення високої продуктивності професійної діяльності. Отже, все це вимагає значного посилення професій-но-прикладної підготовки учнів ССНЗ та СПТУ порівняно з їхніми однолітками - учнями загальноосвітньої школи. Особливістю методики фі-зичного виховання учнів ССНЗ і СПТУ є широке впровадження в цей процес різноманітних тренажерів, що дають змогу відбити специфіку професій, здій-снити програмований контроль за ходом процесу фізичного вдосконалення.
Отже, специфіка фізичного виховання учнів ССНЗ та СПТУ, з одного боку, дає змогу краще і швидше опанувати відповідну професію, а з іншого, - озброює цю категорію молоді такими знаннями, вміннями і навичками, які в майбутньому вони використовуватимуть у професійній діяльності. Це легко побачити, порівнюючи особливості фізичного виховання учнів педагогічних і медичних училищ. Для одних фізичні вправи є, перш за все, засобом виховання, для інших - засобом лікування.
Розглядаючи особливості фізичного виховання залежно від віку підлітків, ще раз наголошуємо на необхідності пам'ятати: загострення уваги вчителя на тих чи інших завданнях на певному віковому етапі підготовки не означає, що інші завдання в цей період не розв'язуються. Тим більше, що вчитель повинен забезпечити наступність у вирішенні освітніх, оздоровчих та виховних завдань від І до XII класу. Кожен урок - лише крок на довгому шляху, що веде до мети - впровадження фізичної культури в побут нації.
Великої уваги потребують учні спеціальної медичної групи. Розпові-даючи їм про користь фізичних вправ для організму здорової людини, на переконливих прикладах показуйте роль фізичної культури у боротьбі з хво-робами (недугами). Такі знання допоможуть дітям усвідомити, що заняття фізичними вправами спроможні відновити їхнє здоров'я і працездатність, що, у свою чергу, сприятиме піднесенню ефективності занять.
Оцінюючи засоби фізичного виховання названої категорії дітей, треба, передусім, усунути ті вправи, які протипоказані за тих чи інших захворювань. Зазвичай, важливого значення набувають навчання раціонального дихання і корекція постави (відповідні вправи). Обов'язковою умовою є індивідуальний підхід і систематичний контроль стану організму.
За зорових та слухових дефектів і враженої нервової системи організм дитини розвивається у несприятливих умовах не тільки через порушення цих функцій, а й унаслідок вимушеної гіпокінезії. Це особливо помітно у сліпих і хворих церебральним паралічем. Гіпокінезія погіршує стан організму і сприяє прогресуванню захворювання. Утворюється замкнуте коло: хвороба призводить до обмеження рухливості, а це, відповідно, погіршує перебіг хво-роби. Патологічний стан може бути розімкнутий лише своєчасним і систематичним застосуванням обгрунтованих навантажень.
Закономірності навчання і виховання дітей із відхиленнями в розвитку вивчає спеціальна наука - дефектологія. З її основами повинен бути добре ознайомлений кожен, хто працює з названою категорією дітей. На факультеті фізичного виховання Одеського університету готують фахівців із цього профілю. Для підготовки студентів до проведення занять з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальних медичних груп, на старших курсах факультетів фізичного виховання інших вищих педагогічних закладів освіти України вивчається предмет "Методика фізичного виховання учнів спеціальних медичних груп".
Як розвинути фізичні якості
Кожного з вас від народження природа наділила фізичними якостями - силою, швидкістю, спритністю, гнучкістю і витривалістю. Проте ці якості розвинені нерівномірно.
Фізичні вправи допомагають розвивати їх. Гімнастичні, легкоатлетичні, Ігрові та інші вправи, які ви виконуєте на уроках фізичної культури, на тренуваннях, повторюєте, виконуючи домашні завдання з фізичної культури, сприяють розвиткові фізичних якостей, вправи по-різному впливають на розвиток кожної з них. Отже, для гармонійного вдосконалення всіх фізичних якостей необхідно вести систематичну цілеспрямовану роботу. Пам'ятайте, що будь-яка фізична вправа впливає на організм комплексно, розвиваючи одразу кілька фізичних якостей. Тому для самостійних занять добирайте такі вправи, які б мали переважний вплив на виховання необхідної фізичної якості. Звичайно, під час виконання домашніх завдань з гімнастики або лег-кої атлетики для розвитку якостей краще використовувати гімнастичні або легкоатлетичні вправи. Проте, повторюючи ігрові та лижні вправи для розвитку сили чи спритності, доцільно виконувати гімнастичні або легкоатлетичні вправи.
Перш ніж розвивати фізичні якості або самостійно повторювати задані додому вправи обов'язково зробіть розминку.
М'язи схожі на мотор - поки не розігріті, вони працюють на невеликій потужності, температура верхніх і нижніх кінцівок дещо нижча за температуру тулуба. Тому їх слід розігріти за допомогою підготовчих вправ, які збільшують приплив поживних речовин і кисню до працюючих м'язів і пристосовують організм до підвищених навантажень.
Наводимо орієнтовні комплекси розминочних вправ.
Розвивай швидкість
Швидкість - це здатність виконувати різні дії за найменший для наявних умов відрізок часу, її можна розвинути за рахунок уміння максимально мобілізувати свої сили, використовувати найзручнішу частоту й амплітуду рухів, виходячи з фізичних можливостей і будови вашого тіла.
Вправи повторюйте серіями, збільшуючи інтервал для відпочинку після двох або трьох повторень. Комбінуйте активний і пасивний відпочинок. Комплекс вправ з максимальним навантаженням в одному занятті повторюйте 5-6 разів. Протягом тижня тренування з проявом максимальної швидкості проводять 2-3 рази.
Розвиваючи швидкість, чергуйте виконання вправ у підвищеному темпі з виконанням у звичайних і полегшених умовах. Не забувайте й про розвиток рухомості в суглобах й уміння розслабляти м'язи (з цією метою застосовуйте вправи в положеннях стоячи, сидячи та лежачи з розслаб-ленням кінцівок). Це створює кращі можливості для розвитку швидкості.
Запам'ятайте правило: щоб викопати вправу або дію з великою швидкістю, слід опановувати й закріпляти їхню

 
 

Цікаве

Загрузка...