WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту загальноосвітніх навчальних закладах - Реферат

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту загальноосвітніх навчальних закладах - Реферат


Реферат на тему:
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту загальноосвітніх навчальних закладах
І. Галузь застосування
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту (далі-Правила) поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації та проведення занять з фізичної культури і спорту (на уроках, у гуртках фізичної культури, спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки загальноосвітніх навчальних закладах системи освіти України (далі - навчальних закладах) незалежно від форм власності. Нормативний акт установлює вимоги безпеки, які є обов'язковими для виконання керівними, медичними працівника вчителями фізичної культури та особами, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу під час навчай відпочинку в навчальних та позашкільних закладах, установах освіти, в оздоровчих таборах тощо.
З уведенням у дію цих Правила вважати такими, що не застосовуються на території України НАОП 9.2.30-1.08-72 "Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах системы Министерства просвещения СССР", затверджені Міністерством освіти СРСР у 1972 р.
III. Загальні положення
3.1. Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах проводяться відповідно до програм з фізичної культури, затверджених Міністерством освіти України.
Уроки, заняття в гуртках, секціях повинні проводитися тільки вчителем фізичної культури або особами, які мають належну освіту та кваліфікацію.
3.2. Дозвіл на введення в експлуатацію спортивних споруд та проведення занять з фізкультури і спорту під час прийому навчального закладу до нового навчального року дає комісія, створена відповідно до рішення виконкому рай(міськ)ради, у складі представників виконкому рай(міськ)ради (голова), районного (міського) відділу освіти, місцевих (районних) органів Держнаглядохоронпраці, пожежного нагляду, районної (міської) санепідемслужби та представника профспілки галузі.
3.3. Переобладнання спортивних споруд та установка додаткового обладнання дозволяється тільки за узгодженням з представниками організацій, зазначених у п. 3.2.
3.4. Відповідно до Положення про організацію охорони праці і порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах до занять з фізкультури і спорту допускаються учні, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань щодо стану здоров'я.
Керівництво організацією лікарського контролю за станом здоров'я учнів, які займаються фізичною культурою і спортом у навчальних закладах, здійснюють органи охорони здоров'я відповідно до чинних нормативних документів та Інструкції про роботу медичного персоналу загальноосвітніх шкіл, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР і Міністерства освіти СРСР від 14.09.76 №885/143. Медичне обслуговування учнів виконують спеціально закріплені за навчальним закладом лікарі та інший медичний персонал районного територіального медичного об'єднання.
Висновок про стан здоров'я та всі лікарські вказівки щодо допустимого навантаження для кожного учня, записані в лікарсько-контрольній карті, медперсонал доводить до відома вчителя фізичної культури або особи, яка проводить заняття з фізкультури і спорту. На підставі даних про стан здоров'я і фізичного розвитку учнів розподіляють для занять фізичними вправами на основну, підготовчу і спеціальну медичну групи.
3.5. Під час проведення занять з фізичної культури і спорту як на уроках, так і в позаурочний час учні користуються спеціальним спортивним одягом (спортивний костюм) та спортивним взуттям, що визначаються правилами проведення змагань з окремих видів спорту. Проводити заняття без спортивного одягу і спортивного взуття не дозволяється.
3.6. У спортивних спорудах слід мати аптечку (на відкритих спортивних майданчиках-переносну аптечку) з набором медикаментів, перев'язувальних засобів і приладь відповідно до додатка 1 та інструкцію щодо надання першої долікарської допомоги у разі травм та пошкоджень.
3.7. Під час проведення спортивних змагань в навчальних закладах (шкільних, регіональних, республіканських) слід проводити заходи щодо забезпечення безпеки їх учасників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 № 2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених - місць для проведення масових культурно-видовищних заходів".
IV. Вимоги безпеки до місць проведення навчального процесу
4.1. Вимоги до спортивних споруд (спортивних залів)
4.1.1. Приміщення спортивних залів, розміщення в них обладнання повинні задовольняти вимогам будівельних норм: ДБН В.2.2-3-97 "Будинки і споруди навчальних закладів", ДБН 360-92 "Містобудування, планування міських і сільських поселень", ВСН 46-86 "Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования", санітарних норм і правил: ДСанПіН 5.2.2.008-98 "Санітарні правила і норми устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу", СП 1567-76 "Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту", "Типовые правила эксплуатации спортивных залов при проведении учебно-тренировочных занятий", а також ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", Правил влаштування електроустановок (ПВЕ) і НАПБ В.01.050-98/920 "Правила пожежної безпеки для закладів, установ та організацій системи освіти України".
4.1.2. Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-98 "Санітарні правила і норми устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу" кількість місць у спортивному залі під час проведення занять слід встановлювати з розрахунку 2,8 м2 на одного учня. Заповнювати зал понад установлену норму не дозволяється.
При умові влаштування в навчальному закладі тільки одного фізкультурно-спортивного залу його розміри приймаються не менш як 24x12 м незалежно від кількості учнів.
4.1.3. Підлоги спортивних залів повинні бути пружними, без щілин і застругів, мати рівну, горизонтальну й неслизьку поверхню.
Матеріали, що використовуються для обладнання і оздоблення спортивних залів, повинні відповідати вимогам чинних документів, узгоджених з Міністерством охорони здоров'я України.
Підлоги не повинні деформуватися від миття і до початку занять мають бути сухими й чистими.
4.1.4. Дозволяється в підлозі спортивного залу обладнувати місце приземлення після стрибків і зіскоків.
4.1.5. Стіни спортивних залів повинні бути рівними, гладенькими, пофарбованими в світлі тони на

 
 

Цікаве

Загрузка...