WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Виховання спритності та швидкості на комплексних уроках фізичного виховання засобами спортивних ігор (баскетболу) та гімнастики - Реферат

Виховання спритності та швидкості на комплексних уроках фізичного виховання засобами спортивних ігор (баскетболу) та гімнастики - Реферат


Реферат на тему:
Виховання спритності та швидкості на комплексних уроках фізичного виховання засобами спортивних ігор (баскетболу) та гімнастики
Вже давно стало аксіомою - кожній людині життєво необхідне добре здоров'я та всебічний фізичний розвиток. Однак в останній час фізичний розвиток дітей шкільного віку залишає бажати кращого.
Але не тільки здоров'я стоїть за фізичною культурою. Тепер вже об'єктивно доведено, що правильне формування рухової сфери дитини є фундаментом для гармонійного розвитку особистості, для найвищого розкриття та виявлення потенційних можливостей кожної людини, її здібностей і талантів.
Важливо пам'ятати головне: вихована з дитинства потреба в рухах - запорука здорового життя та продуктивної праці підростаючого покоління.
Одним із найважливіших завдань фізичного виховання школярів є розвиток фізичних якостей, таких як сила, витривалість, гнучкість, швидкість та спритність.
Дослідження показали, що існують періоди прискореного розвитку одних фізичних якостей при затриманні, стабілізації чи навіть зменшенні показників інших, що обумовлено статевими, спадковими та віковими, особливостями розвитку дітей.
Сприятливим періодом розвитку таких якостей, як швидкість та спритність, для дівчаток є першод 8-12 років та 9-13 років для хлопчиків, тобто молодший шкільний та підлітковий вік. У старшому шкільному віці стоїть завдання подальшого розвитку фізичних якостей та підтримання їх на достатньо високому рівні.
Розглянемо проблему подальшого виховання швидкості та спритності у старшому шкільному віці засобами спортивних ігор і гімнастики на комплексних уроках фізичного виховання та наведемо короткі відомості про їх сутність.
Фізичні якості розуміють як визначені соціально обумовлені сукупності біологічних та психічних властивостей людини, які виявляють фізичну готовність здійснювати активну рухову діяльність (Ашмарин Б.А. ).
Така фізична якість, як спритність, визначається як єдність взаємодії функцій центрального та периферійного керування рухової системи людини, що дозволяє перебудовувати біомеханічну структуру дій у відповідності з умовами рішення рухової задачі. Спритність виявляється через сукупність координаційних здібностей, що виявляються за умови збереження стійкості тіла при необхідній амплітуді рухів.
Спритність - складна якість, яка необхідна для економічних рухів. Вона допомагає уникнути перевтоми при виконанні великого обсягу роботи. Від цієї властивості залежить швидкість оволодіння новими руховими навичками, а також здатність найкраще реагувати на неочікувану ситуацію.
Головне для розвитку спритності - різноманітність рухів. Фізична культура може створити прекрасні умови для цього в будь-якому шкільному віці завдяки можливості збільшення координаційної складності комплексів за рахунок різноманітних поєднань в одній вправі вже відомих рухів, використання неочікуваних вихідних положень та оволодіння нескінченним різноманіттям нових форм рухів.
Одним з проявів спритності є вміння утримувати рівновагу, яка залежить від рівня координації різних м'язів. Деякі вправи можуть виконуватися із зменшеною опорою, наприклад, стоячи на одній нозі, з поворотами, стрибками на 90°, 180°, 360°.
Існують два шляхи розвитку спритності. По-перше, спритність зростає при оволодінні новими різноманітними рухами.
По-друге, якщо дається ускладнення, нове поєднання знайомих рухів, змінюються звичні умови виконання рухів.
Учні повинні вміти використовувати засвоєні вміння в ігровій ситуації (наприклад, способи кидання та ловлення м'яча, стрибки).
Під швидкістю розуміють єдність виявлення центральних та периферійних структур рухового апарату людини, що дозволяють пересувати тіло та його окремі ланки за мінімально короткий час. Швидкість виявляється через сукупність швидкісних здібностей: швидкості в простих та складних рухових реакціях, швидкості поодинокого руху, який не обтяжений зовнішнім опором, частоти рухів (темп рухів) (Ашмарин Б.А.).
Багато здібностей, що характеризують швидкість, є складовими елементами інших фізичних якостей, особливо спритності.
Швидкість рухової реакції як сенсомоторна реакція характеризується мінімальним часом від подачі будь-якого сигналу до початку виконання рухів. Відрізняють прості та складні рухові реакції. Проста реакція - це відповідь заздалегідь визначеним рухом на очікуваний, але раптовий сигнал (наприклад, реакція бігуна на постріл стартера). Складні реакції розділяються на реакцію вибору та реакцію на об'єкт, що рухається.
Реакція на об'єкт, до рухається - це відповідна дія на об'єкт (наприклад, це вихід гравця на пас партнера у футболі). Час простих реакцій значно коротший за час складних реакцій.
Інтенсивне вдосконалення функцій, що забезпечують швидке реагування, відбувається в період від 7-8 до 11-12 років.
До 14-15 років інтенсивність вдосконалення цієї функції уповільнюється, але продовжується до 17 років.
Спортивні ігри є одним з найважливіших засобів розвитку та вдосконалення таких фізичних якостей, як швидкість та спритність. На прикладі баскетболу ми розглянемо, які вправи найбільш ефективні для розвитку цих якостей у підлітків (14-15 років).
Швидкість та ще раз швидкість - така найяскравіша тенденція розвитку сучасного баскетболу.
Інтенсивність пересувань у грі та швидкісна витривалість, швидкість виконання окремих прийомів та їх зміна, результативність технічних прийомів на максимальній швидкості рухів при максимальній швидкості тактичних дій, обсяг та ефективність швидкого прориву та пресингу поки що не відповідають рівню вимог сучасного баскетболу.
Для подальшого вдосконалення швидкісних можливостей у учнів необхідна поглиблена різнопланова робота за всіма напрямками від яких залежить прояв швидкості специфічних ігрових умовах. В ігровій діяльності баскетболіста елементарні прояви швидкості знаходять своє виявлення у швидкості сприйняття, в аналізі та оцінці ситуацій й швидкості прийняття рішення початку дій, в швидкості пересування і виконання окремих прийомів і, нарешті, швидкості зміни одних прийомів на інші.
Ми пропонуємо спеціалізовані вправи для вдосконалення швидкості пересувань та спритності підлітків на комплексних уроках фізичного виховання засобами фізичних ігор (баскетболу) і гімнастики.
У вправах враховуються найбільш поширені в ігровій діяльності чергування способів пересування (наприклад, стрибки - прискорення і т. д.) та характер прискорень (повторні в одному напрямку, зі зміною напрямку і т. д.) . Крім цього, використовуються різні умови старту для партнерів по вправі та різні завдання (одному гравцю необхідно зробити стрибок та оволодіти м'ячем, іншому догнати суперника та вибити у нього м'яч).
Різні умови старту і завдань, що розв'язуються при пересуванні - невід'ємна особливість дій у баскетболі.
Рекомендовані нами засоби можуть бути використані також й у процесі вдосконалення навичок в інших спортивнихіграх (футболі, гандболі) з відповідними корективами дистанцій для прийомів та прискорень. Також наголошуємо на необхідності проведення комплексних уроків фізвиховання (гімнастики та баскетболу). Ця необхідність виникла у зв'язку з тим, що на ці розділи у програмі для 9-10 класів відведено мало годин (9 клас: гімнастика - 8 годин, баскетбол - 5 годин, 10 клас: гімнастика - 10 годин, баскетбол - 0). Для того, щоб не втрачалися навички гри в баскетбол, ми розробили комплексні вправи для учнів з різним рівнем підготовленості.
ВПРАВИ НА РОЗВИТОК СПРИТНОСТІ
ВПРАВИ З БАСКЕТБОЛЬНИМ М'ЯЧЕМ
1. Гравець з м'ячем в руках стоїть на відстані 1-2 м від стіни, спиною до неї. Гравець виконує стрибок, зігнувши ноги вперед, посилає м'яч в підлогу під собою з таким розрахунком, щоб він відскочив в стіну. Після приземлення гравець швидко повертається та ловить м'яч.
Відстань від стіни та сила удару м'яча можуть змінюватися в залежності від підготовленості підлітків.
2. Те ж саме, але два гравця з м'ячем. Під час стрибка гравець виконує передачу партнеру, а сам після приземлення ловить м'яч, що відскочив від стіни.
3. Стрибки через партнера з м'ячем в руках та передачі м'яча в стіну. Гравець, через якого виконуються стрибки, знаходиться на відстані 2-2,5 м від стіни в глибокому групуванні. Другий гравець розташовується поряд з ним з м'ячем в руках, обличчям до стіни. Виконавши передачу в стіну так, щоб м'яч відскочив від неї, з іншого боку від партнера, що знаходиться в грунтуванні, гравець

 
 

Цікаве

Загрузка...