WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Особиста безпека працівників податкової міліції. Поняття, зміст, принципи - Реферат

Особиста безпека працівників податкової міліції. Поняття, зміст, принципи - Реферат

рівня небезпечних факторів до реально-можливого мінімуму, що дозволяє гарантувати збереження життя і здоров'я, нормального психічного стану і дієздатності працівника під час виконання функціональних обов'язків, професійних завдань як у буденних, так і в екстремальних ситуаціях.
Основні заходи особистої безпеки: професійні, духовні, правові, тактичні, психолого-педагогічні, фізичні, індивідуальні.
1. Професійні заходи передбачають набування та удосконалення досвіду службової, бойової, оперативної підготовки, з метою його умілого використання.
2. Духовні заходи передбачають дотримання культуриповедінки з колегами по роботі, з платниками податків, з особами, які ухиляються від сплати податків, в сім'ї, із сторонніми особами та стійку моральну поведінку в різних ситуаціях.
3. Правові заходи - це відповідність правової нормативної бази об'єктивним умовам і завданням професійно-службової діяльності. Вони передбачають знання правових норм, тримання їх при виконанні службових обов'язків та розробку відповідних нормативних актів.
4. Тактичні заходи - знання тактики дій злочинців, і з урахуванням цього уміле застосування своїх тактичних дій з метою затримання злочинця, одержання перемоги над ним з мінімальними втратами і максимальними прибутками.
5. Психологічно-педагогічні заходи - передбачають мобілізованість психіки, настроєність на більш доцільні, активні, рішучі дії та готовність до дій в складних чи небезпечних для життя чи здоров'я ситуаціях.
6. Фізичні заходи - вміння застосовувати заходи протидії злочинним посяганням на життя і здоров'я . Вони передбачають фізичний розвиток, володіння прийомами рукопашного бою , а також формування стійкого психомоторного стану до зовнішніх проявів небезпеки, з метою захисту виконання професійних дій.
7. Індивідуальні заходи - сукупність індивідуальних якостей і властивостей співробітника, його здібність ефективно застосовувати необхідні заходи і засоби з метою забезпечення особистої безпеки.
Допоміжні заходи особистої безпеки - кадрові, організаційні, психомоторні, керівні, медичні, матеріально-технічні, соціальні, економічні.
1. Кадрові заходи - забезпечення ефективної діяльності співробітників у відповідності з професійною придатністю, кваліфікаційним рівнем та перспективою удосконалення професійної майстерності працівника.
2. Організаційні заходи - забезпечення організаційно-управлінськими заходами згідно з чинним законодавством та спрямування діяльності працівників на виконання завдань керівництва.
3. Психомоторні заходи - розвиток у співробітників інтелектуальних, рухових та психомоторних якостей.
4. Керівні (управлінські) заходи - проведення заходів з боку керівництва по забезпеченню безпеки підлеглих. Передбачено проведення інструктажів, занять, розбору ситуацій, доведення відповідних наказів та контроль за виконанням відповідних розпоряджень та вказівок.
5. Медичні заходи - спроможність надати долікарську допомогу потерпілому як в буденних, так і екстремальних ситуаціях з використанням наявних медичних і підручних засобів.
6. Матеріально-технічні заходи - забезпеченість працівників необхідними та сучасними матеріально - технічними засобами ( зброя, спеціальні засоби, спецтехніка, індивідуальні засоби, відеозйомка, зв'язок, транспорт тощо.) з метою оперативного та ефективного вирішення службових завдань та функціональних обов'язків.
7. Соціальні заходи - наявність соціальних гарантій працівників податкової міліції ( обов'язкове страхування у разі нещасних випадків при виконанні службових обов'язків, медичне обслуговування , створення відповідних умов для праці та відпочинку) та підвищення позитивного іміджу професії.
8. Економічні заходи - спроможність працівників задовольнити свої матеріальні потреби та потреби своєї сім'ї.
Принципи особистої безпеки:
1. Організаційно-правовий.
2. Управлінський.
3. Індивідуально-професійний.
4. Методично-педагогічний принцип.
5. Духовний принцип.
6. Психологічний принцип.
7. Спеціально-тактичний принцип. Організаційно-правовий принцип - система об'єктивних передумов для ефективного і безпечного здійснення професійної діяльності.
1. До організаційно-правових принципів відносять: відповідні державні структури (Кабінет Міністрів, Державна податкова адміністрація України, Головне управління податкової міліції ДПА України), головним завданням яких є науково обґрунтована реалізація правових, економічних, матеріально-технічних та інших можливостей, що надані державою для забезпечення захисту як системи в цілому, так і її конкретних працівників. Значну роль відіграє Державна податкова адміністрація України, ГУПМ ДПА України і в питаннях забезпечення соціально-психологічної захищеності: формує позитивний імідж податкової міліції через засоби масової інформації та суспільні організації, створює в колективах податкової міліції сприятливу соціально-психологічну атмосферу, удосконалює стиль керівництва тощо.
Крім цього до організаційно-правових принципів також належить діяльність керівників підрозділів податкової міліції, які для ефективного вирішення питань особистої безпеки працівників повинні:
- аналізувати організаційно-правові та соціально-економічні умови здійснення правоохоронної діяльності і фактори, що визначають реальний рівень професійного ризику;
- формулювати та подавати пропозиції у відповідні державні структури щодо підвищення рівня захищеності і безпеки працівників;
- своєчасно доводити до підлеглих накази, директиви, інструкції, практичні рекомендації та оперативну інформацію стосовно питань особистої безпеки;
- розповсюджувати передовий досвід та проводити з підлеглими розбір ситуацій, які привели або могли привести до нещасних випадків;
- здійснювати результативні контакти з державними органами (у тому числі з іншими правоохоронними органами), громадськими і приватними організаціями та об'єднаннями, засобами масової інформації, населенням з метою забезпечення більш високого рівня професійної захищеності і безпеки працівників;
- мобілізовувати наявні економічні і матеріально-технічні можливості для підвищення рівня особистої безпеки працівників податкової міліції;
- приймати спеціальні управлінські рішення з метою підвищення рівня професійної захищеності і безпеки;
- організовувати

 
 

Цікаве

Загрузка...