WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Правовий і соціальний захист працівників податкової міліції - Реферат

Правовий і соціальний захист працівників податкової міліції - Реферат


Реферат на тему:
Правовий і соціальний захист працівників податкової міліції
Правове становище працівників податкової міліції
Працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади.
Законні вимоги працівників міліції є обов'язковими для виконання громадянами і службовими особами.
Працівник міліції при виконанні покладених на нього обов'язків ке-рується тільки законом, діє в його межах і підпорядковується своїм без-посередньому й прямому начальникам. Ніхто інший, за винятком уповно-важених службових осіб, у передбачених законом випадках не вправі втручатися в законну діяльність працівника міліції. Ніхто не має права покласти на працівника міліції виконання обов'язків, не передбачених чин-ним законодавством.
Втручання в діяльність міліції тягне за собою відповідальність за за-коном.
При виконанні покладених обов'язків працівник міліції керується тіль-ки законами України і діє в їх межах. Такими є Закони України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про попереднє ув'язнення", "Про надзвичайний стан", "Про дорожній рух". "Про забез-печення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" та ін.
Дії працівника міліції повинні бути зрозумілими для громадян і базу-ватись на нормах права. Вони будуються на принципах законності, гума-нізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням. З метою виконання своїх службових обов'язків працівники міліції спираються на державні органи, громадські об'єднання, службові особи, трудові колективи, громадян, які зобов'язані сприяти міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю.
Законні вимоги працівників міліції є обов'язковими для виконання громадянами і службовими особами. Вони базуються на ст. 11 цього Закону та інших законах і нормативних актах. Службові особи, які без поважних причин відмовились надати допомогу працівникові міліції в реалізації його прав, передбачених п. 24-28 ст. 11, підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством;
Міліція має право для виконання покладених на неї завдань залунати громадян за їх згодою до співробітництва у встановленому порядку, що регулює профілактичну та оперативно-розшукову діяльність. Примусове залучення громадян до співробітництва з міліцією забороняється.
Забезпечуючи охорону громадського порядку, особистої безпеки гро-мадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, запобігаючи і припи-няючи правопорушення та злочини, працівники міліції мають право за-стосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю у відповідності до ст. 12-115 цього закону та Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні.
Працівник міліції під час проходження служби і виконання службових обов'язків підпорядковується безпосередньому і прямому начальникам України № 1368-ХП. Дисципліна працівників.
Прямими начальниками є начальники, яким особи рядового, начальницького складу підлеглі за службою, хоча б тимчасово. Найближчий до підлеглого прямий начальник є безпосереднім начальником. Наказ начальника повинен бути законним, чітким, зрозумілим і виконуватись беззаперечно, точно і в строк. У разі одержання неправомірного наказу, підлеглий зобов'язаний негайно доповісти про це особі, яка віддала цей наказ. Якщо наказ підтверджений - не виконувати його, а доповісти старшому прямому начальникові. Невиконання правомірного наказу тягне за собою відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України.
Ніхто інший, за винятком уповноважених службових осіб, у випадках, передбачених законом, не вправі втручатися в законну діяльність працівника міліції. Згідно з п. 39 Дисциплінарного статуту особа рядового або начальницького складу при виявленні порушень чинного законодавства, зло-вживань або інших недоліків у службовій діяльності повинна доповісти про це по команді чи надіслати пропозицію, заяву або скаргу старшому прямому начальникові аж до Міністра внутрішніх справ України.
Обов'язки
Кожна особа рядового або начальницького складу має право оскаржи-ти неправомірні щодо неї дії начальників з питань 1 в порядку, перед-баченому чинним законодавством.
Стаття 7 цього закону визначає, що у своїй діяльності міліція під-порядковується Міністру внутрішніх справ України. А Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" .встановлює систему особливих заходів державного захисту працівників міліції від перешкод щодо виконання покладених на них законом обов'язків і здійснення наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров'я, житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв'язку із службовою діяльністю.
Правовий захист працівників податкової міліції
Працівник міліції перебуває під захистом закону.
Законом гарантується захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна працівника міліції та членів його сім'ї від злочинних посягань та інших протиправних дій.
Образа працівника міліції, опір, погроза, насильство та інші дії, які перешкоджають виконанню покладених на працівника міліції завдань, тяг-нуть за собою встановлену законом відповідальність.
Правопорушення щодо пенсіонера міліції, членів його сім'ї, вчинені у зв'язку з його попередньою службовою

 
 

Цікаве

Загрузка...