WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Здоровий спосіб життя - Реферат

Здоровий спосіб життя - Реферат

з багатьох дослідницьких підходів розглядає здоров`я і добробут у контексті якості життя. Але й визначення поняття та складових якості життя є однією з дискусійних тем наукових досліджень. Одну з концепцій якості життя розроблено в Центрі здоров`я (Centre for Health Promotion - CHP) Торонтського університету (Канада) у межах проекту Міністерства громади та соціальних послуг м.Онтаріо. Концепція грунтувалась на визначенні "якості життя" в психології, соціологіїта філософії. Як результат, побудовано модель якості життя, що складається з дев яти сфер, об'єднаних у три більш загальні категорії: "стан особи" (фізичний, психологічний та психічний стани), "оточуюче середовище" (соціальне оточення, екологічне оточення, локальна громада), "наявна інфраструктура" (можливості власного розвитку, проведення вільного часу, наявність роботи та можливість працевлаштування). Кожна з цих складових розглядається як пропозиція певних "можливостей" для індивідів. А індивід може максимально скористатися такими можливостями заради досягнення добробуту. Таким чином, якість життя визначається як "ступень задоволеності індивідом важливими можливостями його життя".
Зваживши всі аспекти у межах цієї парадигми щодо здорового способу життя, слід зазначити важливість таких питань:
- чи має індивід знання про здоровий спосіб життя;
- чи існують можливості отримати ці знання;
- чи знає індивід, де отримати необхідні або додаткові знання;
- чи доступні ці джерела для кожного;
- чи достатній рівень його підготовки, щоб скористатися знаннями;
- порівняння свого життя із принципами здорового способу життя;
- самооцінка необхідності змін у своєму житті та усвідомлення цієї необхідності;
- оцінка наявності об`єктивних (що не залежать від індивіда) можливостей для здорового способу життя;
- оцінка наявних суб`єктивних (що залежать від індивіда) можливостей для здорового способу життя;
- оцінка спроможності змінити суб'єктивні можливості, що заважає цим змінам, чи прагне сам індивід до цих змін, які умови необхідні, щоб змінити.
По кожній з трьох зазначених вище категорій моделі якості життя є досить розроблені індикатори здорового способу життя:
1) задоволеність своїми даними:
" зовнішність;
" тіло;
" успішність або виконання службових обов`язків порівняно з іншими;
" своїм статусом у колективі (виробничий, друзів, однодумців тощо);
" своїм статусом у сім`ї;
" своїм сприйняттям світу.
2) задоволеність соціальним оточенням:
" сприйняття соціальних проблем;
" сім`я;
" сусіди;
" родичі;
" колеги;
" товариші у закладі освіти;
" рівень соціальної напруженості;
" політична ситуація;
" довіра до керівних органів;
" рівень безпеки.
3) задоволеність можливостями:
" рівень зарплатні;
" житло;
" предмети довготривалого користування;
" престижні речі;
" одяг;
" харчування;
" транспорт;
" освіта;
" робота;
" медичне обслуговування;
" культурні запити;
" заняття спортом;
" проведення вільного часу (наявність закладів, їх доступність за цінами);
" спілкування;
" отримання інформації;
" сексуальні стосунки;
" громадська активність.
Такий підхід дозволяє розглядати індивідів у контексті оточення та умов життя, узагальнювати на рівні однорідних утворень, конкретних населених пунктів чи мікрорайонів.
Певний досвід вивчення соціального самопочуття населення накопичений і українською соціологічною наукою. Найбільш грунтовні напрацювання зроблені протягом останніх років у межах дослідження суспільства, що трансформується. Аналіз соціального самопочуття людей як їхньої реакції на соціальні зміни увійшов у практику емпіричних соціологічних досліджень в Україні всупереч невизначеності теоретичної інтерпретації категорії "соціального самопочуття". Найбільш важливим є те, що соціальне самопочуття розглядається як інтегративний показник, що відбиває головні сфери життєдіяльності людини та емоційну оцінку людиною соціальної дійсності та власного місця в ній. Серед грунтовних наукових досліджень слід зазначити роботу Є.І.Головахи та Н.В.Паніної "Інтегрований індекс соціального самопочуття"19. Перелік емпіричних індикаторів умовно поділений на 11 сфер соціальної діяльності індивіда, кожна з яких обмежується рівним числом індикаторів: сфера соціальних відносин; сфера соціальної безпеки; сфера національних відносин; соціально-політична сфера; професійно-трудова сфера; інформаційно-культурна сфера; рекреаційно-культурна сфера; матеріально-побутова сфера (1-й рівень необхідності); матеріально-побутова сфера (2-й рівень - тобто предмети не першої необхідності); сфера міжособистісних стосунків; особистісна сфера (якості особи).
Ще одним колективом, який системно вивчає соціальне самопочуття окремих груп населення, є Український інститут соціальних досліджень (попередня назва - Український науково-дослідний інститут проблем молоді). Починаючи з 1991 р. моніторингові дослідження становища молоді постійно включали такі складові, як соціально-економічне становище, соціально-політичні орієнтації, рівень соціальної напруженості, ціннісні орієнтації, духовність, громадянська самосвідомість, моделі поведінки, соціальні безпека та захист, професійно-трудова діяльність, культурні потреби та рівень їх задоволення, стан здоров`я, структура харчування, рівень задоволеності різними аспектами свого життя, життєві плани, сімейно-шлюбні стосунки тощо20.
Враховуючи наведені вище теоретичні підходи, конкретні завдання національного опитування молоді у межах українсько-канадського проекту "Молодь за здоров'я", специфіку вікових груп, що є об єктом дослідження, та можливості методу масового опитування, розроблено систему індикаторів показників і складових ЗСЖ. Підготовлені анкети для дітей 10-14 років та молоді 15-22 роки пройшли експертну оцінку, тестування шляхом апробації за участі представників цільових груп опитування. Слід зауважити, що дослідницька група була також обмежена обсягом анкет, виходячи з розумної тривалості опитування. Таким чином, можна сказати, що напрацьований інструментарій опитування є першим досвідом дослідження здорового способу життя методом масового опитування і першим кроком у фундаментальному вивченні проблеми соціологічними методами.
Показники фізичного здоров`я. Відповідно до змісту сфери фізичного здоров`я, наведеному у підрозділі 1.1 (індивідуальні особливості анатомічної будови

 
 

Цікаве

Загрузка...