WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Технічна підготовка в спорті - Контрольна робота

Технічна підготовка в спорті - Контрольна робота

засвоєння знань про навколишній світ та його історію походження, досвід пошукової і творчої діяльності, досвід здійснення відомих способів природної і людської діяльності, досвід емуціонально-цілісного ставлення до навколишнього світу.
Виховання і освіта дві сторони, яккорисного суспільству члена, але нетотожності.
Дидактика, взагалі, це навчання якості необхідної для людини діяльності.
В педагогіці це розділ, який розглядає проблеми і питання теорії і практики навчання.
Основними поняттями (категоріями) Дидактики:
1. Учіння - цілеспрямований процес здобування змагань, вмінь і навичок самим учнем;
2. Навчання - систематичне, планомірне, безпосереднє керівництво процесом учіння.
3. Викладення - діяльність вчителя для організації вивчення і керівництва самостійною працею учнів по оволодінню знаннями, вміннями, навичками.
Методи дидактики
І група Методи організації учнів (груповий, індивідуальний, змішаний) та передачі і оволодіння дидактичним матеріалом (методи цілісного навчання і по частинам; фронтального і контрольного розподілу матеріалу).
ІІ група Методи стимулювання і мотивування учбово-пізнавальної діяльності (заохочування, примушування).
ІІІ група Методи контролю і самоконтролю за результативністю учбово-пізнавальної діяльності і ефективності обраної педагогічної технології (суб'єктивні і об'єктивні).
Дидактичні засоби
1. Сенсорні (візуальні, тактильні); аудіальні (звукові, мовні), аудіовізуальні;
2. Дидактичні машини;
3. Засоби масової інформації.
Процес навчання дидактики
- педагогічна технологія - складання із визначення:
1. Мета і завдання ведучих принципів дидактики;
2. Засобів, методів, прийомів навчання;
3. Об'єму дидактичного матеріалу;
4. Форм(и) організації процесу;
5. Графік навчання і методів контролю.
Головні завдання дидактики
1. Постановка мети і завдань;
2. Обгрунтування принципів на яких будується обрана педагогічна система
3. Визначення змісту і обсягу дидактичного матеріалу;
4. Обговорення форм організації навчання і учіння;
5. Визначити матеріали і форми навчання педагогів із обраною педагогічною системою і її технологією.
Урок є основою, основного формою організації навчання.
Уроком називається визначеним по термінах і часу і внесений в "розклад" навчальної установи, або педагогом організація дидактичним процесом, крім цього урок має задовільняти таким вимогам, які відображені письмово в конспекті, або плані - конспекті:
1. Визначення мети і основних завдань;
2. Спільність навчальних і виховних завдань;
3. Вибір раціональних методів вирішення встановлених завдань і змісту урока стимулюючих активність і самостійність пізнавальної діяльності учнів;
4. Поєднання загально класних, групових і індивідуальних форм заняття;
5. Поєднання діяльності учнів із керівною роллю вчителя;
6. Урок по змісту матеріаллив повинний здійснювати зв'язок попереднього і наступного матеріалу;
7. Врахування вікових особливостей учнів;
8. Створення сприятливих і безпечних умов для навчання і виховання учнів.
Кінцевою метою дидактичного процесу є засвоєння учнями встановленого системою обсягу дидактичного матеріалу у вигляді знань, вмінь і навичок за визначений термін навчання.
Знаннями називають певну кількість інформації яка необхідна людині для її застосування в практичній її діяльності.
Людина засвоює знання як в навчальному процесі, так і в повсякденній побутовій діяльності. Вся інформація про оточуючий світ називається враженнями.
Знання і враження людини закладається: зберігається в пам'яті людини - знання - свідомо; враження - підсвідомо.
Знання сприймаються людиною і іншими високоорганізованими істотами (ссавцями) в двох формах:
А) Знання - уявлення, які відображають в нашій свідомості вивчаємі предмети і явища в обраній формі, по зовнішньому вигляді (кольору, формі, об'єму, руху, звуку, консистенції і т.п.) наші органи відчуття;
Б) Знання - поняття (категорії), які засвоюються в процесі навчання в мовній формі, на основі інших знань - понять і відображаючих вербально не тільки зовнішні ознаки предметів, який процесів, але і їх внутрішню суть, закони і закономірності їх існування: діяльності, взаємозв'язок між ними і т.д.
Знання - поняття досяжні тільки людині.
Вміннями називають дії, основою яких є свідоме застосування отриманих знань з метою самостійного вирішення завдань визначених в певному виді діяльності, на основі раніш засвоєних вмінь.
Вміння поділяються на розумові, інтелектуальні і рухові, фізичні на базі розумової діяльності.
По часу досягнення позитивного рішення того чи іншого завдання і по якості кінцевого результату можна визначити рівень володіння тим чи іншим вмінням - кращим або гірших дій.
Свідоме виконання конкретних дій - тобто вміння характеризуються високим рівнем розумового напруження, яке спричиняється постійним контролем свідомості за виконанням окремих операцій, необхідністю корекції - виправлення помилок в них, пошуку нових шляхів до встановленої мети.
При постійному повторенню і застосуванні засвоєних дій спостерігається значне зменшення часу виконання І кількості витраченої для цього нервової і м'язевої енергії, а відповідно зниження нервової м'язевої напруги. Тобто вміння вдосконалюватися вправами - повтореннями, досягнути рівня НАВИЧКА.
Навичкою називають таке вміння, яке завдяки до такого рівня вдосконалення, при якому дія виконується вірно, швидко, економно (легко), високими кількісними і якісними показниками.
Навичка - це автоматизоване вміння, тобто дія, яка виконується підсвідомо, машинально без відображення в уявлені як дії в цілому так й і частин (операцій) дії.
В спортивній діяльності завдяки навички спортсмену вдається вчасно і результативно застосовувати необхідні для перемоги змагальні, або технічні, рухи і їх сполучення - вправи.
Завдяки процесу повторення людина може самостійно вдосконалювати свої дії до рівня навичка за рахунок свідомого і творчого пошуку найкращих сполучень елементарних рухів, шляхом спроб: помилок, які нерідко коштують йому багато часу і навіть здоров'я (або життя).
педагогічні технології розроблені в різних видах спорту дозволяють значно спростити час формування навику і зробити процес його формування навику і зробити процес його формування більш безпечним, а саму структуру навику відносно безпомилковою, що до наближення ідеально-модельному уявленню спеціалістів.
Чим складніша за структурою спортивна вправа тим довше часу витрачається на її застосування.
Процес формування, вдосконалення вміння до рівня навику проходять три стадії:
І генералізація - в

 
 

Цікаве

Загрузка...