WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Зміст та організація днів здоров’я з дітьми дошкільного віку - Курсова робота

Зміст та організація днів здоров’я з дітьми дошкільного віку - Курсова робота


Курсова робота
Зміст та організація днів здоров'я з дітьми дошкільного віку
План
Вступ 3
І. Місце днів здоров'я в системі фізичного виховання дітей дошкільного
віку 5
1.1. Основні завдання проведення днів здоров'я у дошкільних закладах 5
1.2. Основні методичні принципи проведення днів здоров'я у дошкільних закладах 9
ІІ. Проведення рухливих ігор в структурі організації днів здоров'я 13
2.1. Місце і роль рухливих ігор в фізичному вихованні
дошкільників 13
2.2. Методичні принципи проведення рухливих ігор 15
ІІІ. Виховні аспекти проведення днів здоров'я 21
3.1. Виховне значення фізичних вправ 21
3.2. Виховання мотивації до здорового способу життя 22
Висновки 27
Список використаної літератури 29
Вступ
У перші шість років життя фізичне виховання є основою всебічного розвитку дитини. У цей період закладаються основи здоров'я, повноцінного фізичного розвитку та виховуються основні риси особистості людини. Тому створення діючої системи фізичного виховання дітей 3-6 років завжди є основним обов'язком педагогічного впливу дошкільного закладу.
Фізичне виховання має здійснюватися в тісному взаємозв'язку з моральним розумовим, естетичним та трудовим. Саме за такого підходу воно буде сприяти формуванню всебічно розвиненої особистості.
Важливе місце в структурі фізичного виховання займають тематичні фізкультурні свята, зокрема дні здоров'я. Під час виконання вправ, проведення рухливих ігор діти не лише зміцнюються фізично, але й отримують уявлення про моральні поняття чесності, доброзичливості, відповідальності, етики поведінки тощо. Емоційна насиченість переважної більшості вправ посилює їх вплив на формування особистості дитини.
Фізичні вправи та ігри в рамках проведення днів здоров'я здійснюються в колективних формах. А отже, під час занять з фізичної культури у дітей розвивається почуття колективізму, дисциплінованості, організованості, тобто якості, потрібні в майбутньому навчанні або трудовій діяльності людини.
Отже, актуальність теми полягає у необхідності визначення основних підходів до використання конкретних форм фізичної культури в структурі днів здоров'я та розробки методичних принципів їх проведення. Також актуальним є питання співвідношення фізичного і морального виховання в рамках проведення днів здоров'я та інших тематичних фізкультурних свят. Адже значні досягнення у розвитку фізичних якостей та формуванні рухових навичок підростаючого покоління можуть стати непотрібними для суспільства, якщо молодь не матиме міцних позитивних моральних рис, не буде активно працювати на благо суспільства. Таким чином, суспільно корисний ефект фізичного виховання визначається тим, наскільки тісно взаємопов'язане фізичне і моральне виховання.
Дослідженість теми. Тема фізичного виховання дошкільників достатньо добре висвітлена у спеціальній педагогічній літературі, де окрім загальних рекомендацій щодо організації життя дітей у дошкільному закладі, режиму чергування праці і відпочинку, додержання гігієнічних умов тощо значну увагу приділено й організації днів здоров'я як одному з різновидів тематичних фізкультурних свят, подані методичні рекомендації щодо їх підготовки та проведення, ролі вихователя під час цих заходів, співвідношенню різних форм фізичної культури.
Джерельна база. Джерельною базою при написанні роботи слугували роботи вітчизняних авторів: педагогів-методистів з організації фізичного виховання у дитячих дошкільних закладах. Особливо можна відзначити роботи Е. С. Вільчковського (Методика фізичного виховання у дитячому садку. - К., 1979; Заняття з фізичної культури в дитячому садку. - К., 1985; Форми виховання дітей у дошкільному закладі. - К., 2001) та А. П. Щербака (Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. - М., 2001).
Структура роботи. Структурно робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків та списку використаної літератури.
І. Місце днів здоров'я в системі фізичного виховання дітей дошкільного віку
1.1. Основні завдання проведення днів здоров'я у
дошкільних закладах
Спрямованість системи виховання та основні закономірності її функціонування відображено в меті, завданнях та загальних принципах, виходячи з яких здійснюється педагогічна діяльність з фізичного виховання підростаючого покоління. Метою фізичного виховання, починаючи з раннього дитинства, є формування фізично досконалої людини, зміцнення здоров'я та підвищення її працездатності. Ця мета відображає суспільні та особисті інтереси кожної людини.
Мета фізичного виховання розкривається та конкретизується в загальних завданнях, які вирішуються залежно від особливостей вікового розвитку дітей. Дошкільний період має велику пластичність та сприйнятливість до засобів фізичної культури. Саме тому проведення днів здоров'я як одного з різновиду тематичних фізкультурних свят має особливе значення в дитячих дошкільних закладах і може забезпечити (в поєднанні з іншими видами фізкультурних занять) не лише фізичне здоров'я, але й мотивацію до занять фізичною культурою на все свідоме життя колишнього дошкільника.
Проведення днів здоров'я може бути корисним лише при належному рівні методичного забезпечення, свідомій і цілеспрямованій діяльності педагога дошкільного дитячого закладу. В структурі мети, що встає перед таким педагогом можна виділити оздоровчі, освітні та виховні завдання проведення днів здоров'я .
Оздоровчі завдання спрямовані на охорону життя, зміцнення здоров'я, всебічний фізичний розвиток, загартування та удосконалення функцій організму дітей, підвищення фізичної та розумової працездатності.
Основним результатом розв'язання оздоровчих завдань є покращання фізичного стану дитини, її фізичного розвитку, підвищення захисних властивостей та стійкості організму до різних захворювань, опору впливу негативних умов зовнішнього середовища.
Освітні завдання спрямовані на формування певних систем рухових умінь та навичок, ігрових дій, набуття доступних уявлень та знань про користь занять фізичною культурою, іграми, про основні гігієнічні вимоги та правила (включаючи валеологію).
Протягом дошкільною віку в дитини необхідно виробити так звану "школу рухів", до якої відноситься формування та удосконалення життєво важливих умінь та навичок з ходьби, бігу, стрибків, метання предметів, лазіння, ходьби на лижах, плавання, їзди на велосипеді та ін. Слід навчити дітей регулювати свої рухи в просторі, часі та за фізичними зусиллями. Таким чином, у них "закладаються основи технічно правильного виконання рухових дій, засвоюється культура рухів" .
Завдяки високій пластичності нервової системи у дошкільників дуже швидко встановлюються нервові зв'язки й формуються умовні рухові рефлекси. Однак дитина повинна не тільки вміти користуватися своїми рухами у звичайних обставинах, а й в умовах, які постійно змінюються в повсякденному житті (в іграх, під часпрогулянок, коли треба перестрибнути через рівчак, підлізти на гілку тощо). Отже, сформовані навички тих або інших рухів повинні бути не

 
 

Цікаве

Загрузка...