WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Кінематика ходьби - Реферат

Кінематика ходьби - Реферат


РЕФЕРАТ З ФІЗКУЛЬТУРИ
на тему:
Кінематика ходьби
ПЛАН:
1. Біомеханіка як наука.
2. Основні поняття у кінематиці рухів людини.
3. Механізм відштовхування від опори при ходьбі.
4. Махові рухи як допоміжна ланка при пересуванні ЗЦМ тіла.
5. Режим ходьби та послідовність у їх протіканні.
а) Опорний та без опорний періоди.
6. Стрибок. Довжина та його частот.
а) Вплив змін частота стрибків та їх частоти на швидкість бігу.
7. Кінематичні ефекти швидкості.
8. Діаграми кут-кут.
Для вивчення характеру рухів виникла наука, яку прийнято називати біомеханіка. Термі "Біомеханіка" складений з двох грецьких слів: bios - життя та mechanike - наука по машини. Ця наука характеризується припиненням основних принципів механіки, тобто науки про механічні рух матеріальних тіл та взаємодіях, які відбуваються при цьому між ними, до живих істот.
Механіка займається розгляданням найпростішої форми руху матерії - механічної. Такий рух включає в себе зміну взаємного розтягування тіл чи їх частин в просторі за певний період часу. При аналізі необхідно виходити з ряду основних понять. Розглянемо їх.
Матеріальною точкою називається тіло, розміри та форма якого не враховуються при поставленій заді.
Рух матеріальної точки характеризується її швидкістю. В випадку рівномірного руху (тобто коли точка за рівні проміжки часу проходить однаковий шлях) швидкість визначається довжиною шляху, пройденого за весь час руху. Загалом, коли рух нерівномірний і змінює свій напрямок, швидкість визначається як векторна величина V, яка дорівнює першій вихідній від радіус -вектора r токи, яка рухається
?
Інтенсивність зміни швидкості при нерівномірному русі характеризується прискоренням а, яке визначається за формулою
V
Закон кінематики діють в повному об'ємі в спортивній біомеханіці маємо справу з складними рухами.
При розгляданні кінематики зустрічається і складний рух в суглобах при виконанні тої ч іншої вправи, і перемінний рух при бігу, і рівномірний рух при ходьбі, коли людина розглядається як матеріальна точка. Ці рухи відбуваються завдяки зусиллям м'язів переміщати тіло людини відносно опори або середовища (локомоторні рухи). При цьому відбувається зміна зовнішньої картини рухів людини (положення, швидкість, прискорення), її місцезнаходженням в просторі по відношенню до певної системи відліку, тривалість рухів в часі, як швидко міняється положення тіла, в якому напрямку і як швидко воно переміщається, які взаємодії відбуваються людини з предметами зовнішнього середовища.
Відштовхування від опори виконується з допомогою:
а) власне відштовхування ногами від опори та
б) махових рухів вільними кінцівками і другими ланками.
Ці рухи тісно взаємопов'язані в одній дії - відштовхуванні. Від їх узгодження в значній мірі залежить повнота відштовхування.
При відштовхуванні опорні ланки нерухомі відносно опори, є рухомі ланки під дією тяги м'язів пересуваються у загальному напрямку відштовхування. Тіло людини - це само рухлива система. В такій системі сили тяги м'язів прикладені до рухливих ланок. Відносно кожної ланки сила тяги м'язів, прикладена до нього ззовні, слугує зовнішньою силою. Відповідно, прискорення центрів мас рухливих ланок обумовлені відповідними зовнішніми для них силами, тобто тягою м'язів. Реакція опори не є джерелом роботи. По закону зберігання кінетичної енергії зміною кінематичної енергії рівні сумі робіт внутрішніх та зовнішніх сил. Оскільки робота зовнішніх сил (опори) дорівнює нулю, то кінетичну енергію тіла людини змінює тільки робота внутрішніх сил (м'язів).
Реакція опори при відштовхуванні під кутом, який відрізняється від прямого (не перпендикулярно до опорної поверхні), нахилені до опорної поверхні та мають вертикальні і горизонтальні складові. Вертикальні складові обумовлені динамічною вагою, тобто сумою маси та сил інерції рухомих ланок, маючих прискорення, яке направлене вертикально вверх від опори. Горизонтальні складові реакцій опори обумовлені горизонтальними складовими сил інерції рухомих ланок. Контакт опорних ланок з опорою не точковий, тому можливі обертальні зусилля, що ускладнює схему реакції опори.
Махові рухи при відштовхуванні - це швидкі рухи вільних ланок тіла в основному по направленню з відштовхуванням ногою від опору. При махових рухах переміщуються центри мас відповідних ланок тіла, що веде до переміщення загального центру ас (ЗЦМ) всього тіла. Якщо прискорення ланок тіла, виконуючих махові рухи, збільшується, то і прискорення ЗЦМ збільшується. Таким чином, махові рухи, як і відштовхуються ногою, ведуть до переміщення та прискорення ЗЦМ.
В махових рухах у фазі розгону швидкість ланок збільшується до максимуму. З збільшенням її збільшується і швидкість ЦМ всього тіла. Відповідно, чим вище швидкість махових ланок, тим вона більше діє на швидкість ЗЦМ. У фазі гальмування м'язи-ентагоністи, розтягуючись, напружуються і цим уповільнюють рухи махових ланок, здійснюючи негативну роботу, швидкість їх зменшується до нуля.
У фазі гальмування мохових ланок їх прискорення направлені до опори, а сили інерції - від неї.
Відповідно, навантаження на м'язи поштовхової ноги у цей час зменшується, їх сила тех. Падає, але швидкість скорочення збільшується. Скорочуючись швидше, вони можуть додавати швидкість у останні моменти відштовхування.
Так. Мохові рухи допомагають пересуванню ЗЦМ тіл при відштовхуванні, збільшуючи швидкість ЦМ, збільшуючи силу та подовжуючи час відштовхування ногою, та нарешті складають умови для швидкого завершую чого відштовхування.
Для того, щоб показати використовування кінематичних елементів (положення, швидкості та прискорення) при аналізі рухів людини, розглянемо деякі кінематичні характеристики ходьби. Ходьба людини включає в себе ряд чергу вальних рухів, при яких тіло спочатку спирається на одну кінцівку, контактуючи з землею, а

 
 

Цікаве

Загрузка...