WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Адаптація організму спотрсмена до добових біоритмів та природно-географічних чинників - Дипломна робота

Адаптація організму спотрсмена до добових біоритмів та природно-географічних чинників - Дипломна робота

географічних регіонах.
Вивчення даної проблеми на даний час, коли економічні та еколого-географічні зміни більшості регіонів змінюють звичні умови життя людей, сприятиме успішному вирішенню задач, що мають велике народногосподарське, культурно-оздоровче і соціально-економічне значення.
Особливо плідним є вивчення філогенетично закріплених адаптаційних можливостей людини до соціальних і природних факторів, включаючи режими рухової діяльності, при різкій зміні умов існування - трансширотних перельотах.
При трансмеридіанному перельоті у віддалену поясо-кліматичну місцевість зміщується в часі чергування природних, метеофізичних, соціально-побутових та інших факторів, тоді як функціональне забезпечення організму здійснюється переважно в ритмі постійного місцепроживання. Дана обставина з'явилася, очевидно, внаслідок того, що більшість дослідників в якості основного фактору, що зумовлює ступінь порушення гомеостазу, а також швидкість його відновлення в нових умовах, називають величину поясо-часового зрушення.
Результати наших досліджень показують, що крім "просторово-часового" фактору суттєво впливають на динаміку адаптаційного процесу і погодно-кліматичні відмінності пунктів проживання спортсменів, специфіка режим рухової діяльності на етапах пред- і післяперелітної підготовки, індивідуальні особливості спортсменів, зокрема наявність досвіду поясо-кліматичної адаптації. Мабуть тому дані про особливості адаптаційної перебудови спортсменів в зонах з 5-8-годинною різницею в часі, багато в чому не узгоджуються з нашими матеріалами.
У зв'язку з цим привертає увагу аналіз функцій гомеостатичних систем спортсменів з врахуванням вказаних факторів.
4.2.1.Температурний гомеостазис
Відомо, що рівень температури тіла (ядра) показником теплового балансу, терморегуляції організму, що відображає функціонування систем температурного гомеостазису теплообміну. У природних умовах, а також час спортивної діяльності в різних поясно-географічних умовах, особливості терморегуляції вивчені недостатньо, хоча цінність таких досліджень очевидна. Адаптивні зміни в організмі спортсмена здійснюються, як правило, на фоні м'язової активності, яка по суті є джерелом додаткового теплоутворення.
В цьому відношенні особливий інтерес представляють дані, отримані нами під час переміщення спортсменів з помірних та в жаркі погодно-кліматичні умови (в даному випадку з Хабаровська до Воронежа). Згідно закономірностями біоритмологічної адаптації подібний багатогодинний переліт повинен був супроводжуватися підвищенням вранці і зниженням ввечері температури тіла. Проте у наведеному прикладі ввечері спостерігалося не зниження, але, як вранці, підвищення цього показника, що спричинило сплощення структури добового ритму. У подальшому дво-триразові тренувальні навантаження при високій зовнішній температурі стабілізували структуру, сплощення ритму температури тіла, абсолютні параметри якої ще на 18-20 добу адаптації істотно перевищували (Р<0,01) початковий рівень.
Як відомо, при здійсненні м'язової роботи енергетичний обмін в м'язах різко зростає. Залежно інтенсивності виду фізичного навантаження теплопродуктивність у порівнянні з рівнем у спокої може підвищуватися 2-3 до 7-10 разів (Ю. І. Баженов, 1981 ін.). Наявні дані свідчать про те, що навіть помірна м'язова робота в умовах температур, що лише трохи перевищують зону комфорту, приводить до підвищення температури тіла тим самим до зміни функціонального стану організму, зниження працездатності. Ця обставина ще раз підтверджує свідчення про те, що механізм заміщення теплоутворення при м'язовій роботі, настільки суттєвий при реакціях на холод, тут, мабуть, відсутній (А. Д. Слоним,1961). Оскільки стан системи терморегуляції залежить температури навколишнього середовища, остільки навколишня температура впливає на працездатність людини, втручаючись у вуглеводний ліпідний обмін, змінюючи співвідношення аеробних і анаеробних процесів ворганізмі. Наведені факти підкреслюють значення енергетичної вартості терморегуляторного навантаження м'язової роботи в умовах теплого, жаркого і сухого погодного клімату при багатогодинному зміщенні часу, це прийнято відносити тільки за рахунок трансмеридіанного перельоту.
Враховуючи літературні дані, можна припустити, що рівень співвідношення терморегуляторної реактивності у спортсменів при м'язовій роботі, а також в ранніх фазах відновного періоду залежить від ряду чинників, які умовно можна розділити на три групи. Перш за все, це географічне середовище, спрямованість, інтенсивність, характер і тривалість роботи, по-друге, інтенсивність, характер, специфіка м'язової діяльності і пов'язаний з нею рівень теплопродуктивності, по-третє, рівень фізичної підготовленості, статеві психофізіологічні особливості в організмі.
Одним з ефективних методів підвищення стійкості організму до гіпертермічних навантажень є експозиція, а також м'язова діяльність в умовах високих зовнішніх температур.
4.2.2. Системи крові, кровообігу, дихання
Оцінюючи функціональний стан і адаптаційні можливості спортсменів велике значення має вивчення системи крові, що тонко реагує на умови зовнішнього середовища. Особливе місце належить червоній крові, що здійснює транспорт кисню до тканин. Тісний зв'язок з рівнем фізичної працездатності і спрямованості тренувального процесу мають обсяг циркулюючих еритроцитів загальний вміст гемоглобіну в крові.
Результати наших досліджень дозволили встановити, що переліт спортсменів до пункту з 7-8-годинним зміщенням часу, що практично не відрізняються по своїх погодно-кліматичних характеристиках від Хабаровська, супроводжується, як правило, підвищенням (рідше - невеликим зниженням) досліджуваних елементів крові на початкових етапах адаптації з подальшим відносно швидким відновленням до початкового рівня. Під час тимчасового проживання у Воронежі виявленні значні порушення функціонування системи, що виразилися в тому, що вранці і ввечері показники вмісту гемоглобіну та інших елементів істотно знижувалися або мали виражену тенденцію до цього протягом більш 20-денного періоду спостережень. Можна вважати, що з основних причин, що зумовили перекручення "класичної" картини адаптаційної перебудови параметрів крові, з'явилося значне напруження функцій організму, пов'язане з підготовкою до спартакіади в несприятливих метеоумовах (денна температура повітря підвищувалася до 28-33 при вологості 30-36% при слабкому вітрі). Аналогічні зміни червоної крові спостерігалися у бігунів на довгі дистанції в умовах постійного місцепроживання. Пробіжка марафонської дистанції при високій температурі повітря супроводжувалася тривалим (протягом 6 днів) зниженням рівня еритроцитів і гемоглобіну відповідно до 75 та 65,9%. Таке ж навантаження при сприятливому погодному режимі (помірна температура повітря т. д.) не викликала різких коливань вмісту цих елементів.
Враховуючи мінливість гематокриту в різні періоди проживання у Воронежі, можна говорити про неоднаковий стан внутрішнього середовища організму, зумовивши зниження вмісту в периферичній крові гемоглобіну еритроцитів. Йдеться про можливий еритроцитоліз і гідремічної реакції в цих умовах, на що вказує ряд авторів (А. Саркисян, 1954 ін.). Проте важливою причиною,

 
 

Цікаве

Загрузка...