WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Система маркетингових досліджень в туризмі - Реферат

Система маркетингових досліджень в туризмі - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Система маркетингових досліджень в туризмі
ПЛАН
1. Суть, типи і напрями маркетингових досліджень в туризмі.
2. Етапи маркетингових досліджень.
3. Форми організації маркетингових досліджень в туризмі.
4. Маркетингова інформація та її види.
5. Методи збору маркетингової інформації.
6. Система аналізу маркетингової інформації.
7. Дослідження маркетингового середовища туристичних підприємств.
8. Маркетингові дослідження ринку туристичних послуг.
9. Маркетингові дослідження конкурентів.
10. Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг.
1. Суть, типи і напрямки маркетингових досліджень в туризмі
З метою зменшення ризику та невизначеності у діяльності туристичне підприємство має володіти об'єктивною і своєчасною інформацією. Отримання інформації може забезпечуватись проведенням маркетингових досліджень.
Маркетингові дослідження (за визначенням Олександра Дуровича) - це процес збору, обробки та аналізу даних з метою зменшення невизначеності при прийнятті маркетингових рішень.
Валерій Квартальнов розглядає маркетингові дослідження як широкий комплекс різноманітних досліджень, необхідних для вироблення оптимальних стратегій і проведення ефективної оперативної маркетингової діяльності.
Маркетинговими дослідженнями займаються самостійно в основному великі фірми, які можуть дозволити собі мати спеціальний підрозділ. Менші фірми, як свідчить практика, звертаються із замовленням провести таке дослідження до спеціалізованої організації. Цим займаються рекламні агентства, служби соціологічних досліджень та інші.
Головні напрямки маркетингових досліджень в туризмі:
ў дослідження внутрішнього потенціалу підприємства;
ў аналіз частки ринку;
ў вивчення характеристик ринку;
ў аналіз продаж;
ў вивчення тенденцій ділової активності;
ў пошук потенційних споживачів;
ў прогнозування довгострокових тенденцій розвитку ринку;
ў вивчення діяльності конкурентів;
ў вивчення туристичних продуктів;
ў аналіз степені задоволеності споживачів послугами фірми.
Маркетингові дослідження поділяють на 3 типи:
ў попередні - збирається попередня інформація, на основі якої формулюється гіпотеза.
Гіпотеза - це наукове припущення.
ў описові - дається констатація певних фактів;
ў аналітичні - перевірка гіпотез про причинно-наслідкові зв'язки.
Винятково важливу роль виконують маркетингові дослідження при проведенні ситуаційного аналізу. Ситуаційний аналіз - це процес виявлення ринкових можливостей туристичного підприємства, заснований на результатах маркетингових досліджень. Ситуаційний аналіз дозволяє оцінити стан речей на фірмі на даний момент, позбавитись від ілюзій та намітити нові перспективи розвитку підприємства.
Таким чином, маркетингові дослідження - це функція, яка через інформацію пов'язує туристичне підприємство з ринками, споживачами, конкурентами та іншими елементами його середовища.
2. Етапи маркетингових досліджень
Система маркетингових досліджень складається з послідовних та взаємозалежних етапів, які зображені на рисунку 5.1.
Рис. 5.1. Етапи маркетингових досліджень в туризмі
Для успішного проведення маркетингового дослідження необхідно, перш за все, виявити проблеми, які стоять перед фірмою і сформулювати цілі дослідження.
Підходи до виявлення проблем:
ў аналіз результатів господарської діяльності фірми;
ў експертне опитування керівників та спеціалістів;
ў спостереження за виконанням маркетингових функцій.
Наступним етапом проведення маркетингового дослідження є вибір джерел інформації. Джерела інформації можуть пропонувати вторинні або первинні дані. Вторинні дані - це інформація, що уже десь існує, будучи зібрана раніше для інших цілей. Первинні дані - це інформація, що зібрана вперше з якоюсь конкретною метою.
У залежності від напрямку і характеру досліджень інформацію можна отримати з різних джерел.
Маркетингові дослідження можуть розподілятися на внутрішньофірмові та вивчення зовнішнього середовища. Джерелами інформації для внутрішньофірмових досліджень є різні звітні документи, які характеризують діяльність фірми, та інші відомості, подані працівниками фірми.
Маркетингова інформація при дослідженнях зовнішнього середовища звичайно береться з трьох основних джерел:
1. власні джерела - інформація, отримана в ході досліджень зовнішнього середовища, проведених фірмою;
2. замовлена інформація - інформація, яку надають замовникам спеціалізовані фірми;
3. незалежні джерела - звіти, огляди, добірки, публіковані різними науково-дослідними, маркетинговими й іншими фірмами та установами.
Третім етапом є збір інформації. Часто дослідження починаються зі збору вторинних даних, оскільки вони є дешевшими та доступнішими. Однак, вторинні дані можуть бути застарілими, неповними, неточними чи неправдивими.
Існує декілька способів збору первинних даних. Відомий дослідник проблем маркетингових досліджень Є.П. Голубков розрізняє якісні та кількісні методи маркетингових досліджень. До якісних він відносить спостереження, роботу у фокус-групах, інтерв'ю, аналіз протоколів, проекційні і фізіологічні вимірювання, до кількісних - різного виду опитування.
Збір первинних даних для туристичної фірми, зокрема спостереження, опитування та експерименти, можуть проводити агенти по збуту чи інші працівники фірми. Фірма може запропонувати таку роботу і тимчасовим працівникам (старшокласникам, студентам), оскільки вона не вимагає особливої кваліфікації. Іноді фірми запрошують фахівців, однак таке залучення повинне бути економічно обґрунтованим, щоб витрати на фахівців окупилися.
Наступним етапом маркетингового дослідження є аналіз зібраних даних. Ці дані зводяться у таблиці й обробляються за допомогою статистичних методик.
Спеціаліст, який займається аналізом інформації, повинен докласти зусиль, щоб надані ним результати маркетингового дослідження були чіткими та з найменшим числом невизначеностей. На даному етапі представлення результатів цифрова інформація може зводитися для наочності у діаграми, графіки.
Важливо не лише провести маркетингове дослідження. Велике значення мають інтерпретація і використання його наслідків. Отже, необхідно зіставити завдання проведеного маркетингового дослідження і його наслідки, проаналізувати, чи використовувалися результати, чи у повному обсязі. На даному етапі аналізу використання дослідження можна виявити як недоліки, так і позитивні моменти у проведенні дослідження, що може бути корисним і надалі при організації інших маркетингових досліджень.
3. Форми організації маркетингових досліджень
Маркетингові дослідження можна організовувати власними силами і можна залучати для цього спеціалізовані фірми.
На практиці вибір форми маркетингового дослідження обумовлюється такими

 
 

Цікаве

Загрузка...