WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Розвиток франчайзингових відносин в туристичній індустрії України на прикладі “Екоплант”: мережа агентств “Горящие путёвки” м. Київ - Дипломна робота

Розвиток франчайзингових відносин в туристичній індустрії України на прикладі “Екоплант”: мережа агентств “Горящие путёвки” м. Київ - Дипломна робота

підприємства;
Роф- рентабельність основних фондів;
ОФ- вартість основних фондів.
1етап: Визначаємо, як вплинула зміна рентабельності основних фондів в 2004р. на суму отриманого прибутку:
Пр=(Роф1-Роф0)хОФ0=4,6 х 1,2 = 5,52 (тис.грн.)
Поф=Роф1х(ОФ1-ОФ0)=4 х (-1) = -4 (тис.грн.)
Отже, збільшення суми прибутку на 1,5 (тис.грн.) було спричинено зміною наступних факторів:
" збільшенням рівня рентабельності основних фондів, сприяло збільшенню прибутку на 5,52 тис.грн.;
" зменшення середньої вартості основних фондів на 1 тис.грн спричинило зменшення суми прибутку на 4 (тис.грн.).
На основі даних "Звіту про фінансові результати", форма №2, за 2002-2004рр., були проаналізовані поточні витрати підприємства, та була розроблена таблиця даних про витрати ТОВ "Екоплант ЛТД", (див. Таблиця 2.15).
Таблиця 2.15
Аналіз структури витрат пов'язаних із реалізацією туристичних послуг ТОВ "Екоплант ЛТД"за 2002-2004рр.
Назва показника 2002р. 2004р. Абсолютне відхилення Темп росту Темп приросту Коефіцієнт росту
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % % (раз)
Матеріальні витрати 0 0 0,1 0,28 0,1 - - -
Витрати на оплату праці 2,3 71,88 9,3 26,5 7 404 304 4,04
Відрахування на соціальні заходи 0,8 25 3,5 9,97 2,7 438 338 4
Інші операційні витрати 0,1 3,1 22,2 63,2 22,1 22200 22100 222,0
Інші звичайні витрати 0 0 0 0 0 - - -
Разом 3,2 100 35,1 100 31,9 1097 997 10,97
Непрямі податки та інші відрахування з доходу 0,7 17,95 7,5 17,6 6,8 1071 971 10,71
Всього 3,9 42,6 38,7 1092 992 10,92
Аналізуючи таблицю 2.15, можна побачити, що найбільша сума витрат 2002 року, припадає на оплату праці - 71,88%, а в 2004 році, найбільша сума витрат припадає на інші операційні витрати - 63,2%, витрати на оплату праці становлять 26,5%, хоч їхня сума, в порівнянні з 2002 роком зросла з 2,3 тис грн., до 9,3 тис.грн. відрахування на соціальні заходи зросли в 4 рази, а інші операційні витрати - в 222 рази. Непрямі податки зросли та інші відрахування зросли в 10,71 рази, а взагалі, витрати агенції в 2004р., зросли майже в 11 разів.
На основі таблиці 2.15 були розраховані показники ефективності використання операційних витрат ТОВ "Сеть агентств горящих путёвок" за 2002-2003рр.
Таблиця 2.16
Динаміка показників ефективності операційних витрат
ТОВ "Екоплант ЛТД"
Назва показника 2002р.
2004р.
Розмір зміни витрат
тис.грн.
Доходи від реалізації послуг (тис.грн.) 4,0 44,7 40,7
Витрати (тис.грн.) 3,2 35,1 31,9
Рівень витрат 80,0 78,5 -1,5
Абсолютна економія перевитрат
витрат (тис.грн.) 0 31,9 -
Відносна економія перевитрат
витрат (тис.грн.) 0 -1 -
Витратовіддача 1,3 1,3 0
Витратомісткість 0,80 0,79 -0,01
Рентабельність витрат -17,5 2,2 19,7
Нижче приведені формули, що використовувались для розрахунків таблиці 2.16.
(2.6)
Рв=ПВ/Д*100%,
де: Рв-рівень витрат;
ПВ-состійні витрати;
Д-дохід підприємства.
Як бачимо з таблиці 2.16, рівень витрат дещо зменшився: в 2002р. в 100% доходу міститься 80% витрат, в 2004р.- 78,5%.
(2.7)
Еа=ПВ1-ПВ0:
де: Еа- абсолютна економія витрат (перевитрати);
ПВ1- постійні витрати звітного періоду;
ПВ0-постійні витрати попереднього періоду.
(2.8)
Ев= ((Рв1-Рв0)*Д1)/100%,
де: Ев- відносна економія витрат (перевитрат);
Рв1-рівень витрат в звітному періоді (перевитрат);
Рв2-рівень витрат в попередньому періоді (перевитрат);
Д-доход підприємства.
(2.9)
Вв=Д/ПВ,
де: Вв-витратовіддача;
Д-дохід;
ПВ-постійні витрати.
За розрахованими даними робимо висновки, що в, 2002р., 2004р. на 1 грн. витрат припадало по 1,3 грн. доходу.
(2.10)
Вм=ПВ/Д
де: Вм-витратомісткість.
В 2002р. на 1грн.доходів припадало 0.8 грн. витрат, в 2003р.-0.79 грн.витрат,.
Для детальнішого аналізу впливу факторів на суму витрат, витратомісткість та прибуток ми звели необхідні показники в Таблицю 2.17.
Таблиця 2.17
Головні показники ефективності операційних витрат діяльності ТОВ "Екоплант ЛТД"за 2002-2003 рр.
Назва показника 2002р. 2004р. Абсолютне відхилення
(0) (1)
Витратомісткість (Вм) 0,80 0,79 -0,01
Поточні витрати (Пв) 3,2 35,1 31,9
Дохід (Д) 4,0 44,7 40,7
Рентабельність витрат (Рв) -17,5 2,2 19,7
Прибуток (П) -0,7 0,8 1,5
Використовуючи метод "Лінійних підстановок", визначимо вплив поточних витрат та доходу на зміну одиничної собівартості послуг в 2004р. наступним чином:
2004р.: Вм0=ПВ0/Д0 = 3,2/4=0.8тис.грн.
Вм'=ПВ1/Д0 = 35,1/4=8,78 тис.грн.
Вм1=ПВ1/Д1 =35,1/44,7=0,79 тис.грн.
Визначимо вплив суми витрат на одиничну собівартість:
2004р.: Вм'-Вм0=8,78-0,8=8,7 тис.грн.
Визначаємо вплив доходів на витратомісткість:
2004р.: Вм1-Вм'=0,79-8,78=-7,99 тис.грн.
Отже, зменшення витратомісткості на 0.01тис.грн. відбулося під впливом наступних факторів: збільшення витрат в 2004р. на 31,9тис.грн.., призвело до збільшення витратомісткості на 8,7тис.грн., і збільшення доходів на 40,7тис.грн., призвело до зменшення витратомісткості на 7,99тис.грн.. Тож більший вплив на зміну суми витрат на одиницю доходу, мало збільшення суми витрат.
Визначимо вплив витратомісткості та доходу на суму поточних витрат методом "Різниць":
2004р.: ПВвм = (Вм1-Вм0)*Д0=0,01*4=0,04тис.грн.
ПВд = Вм1*(Д1-Д0)=0,79*40,7=32,15тис.грн.
Отже збільшення суми витрат в 2004р. на 31,9 тис.грн., відбулася під впливом наступних факторів: зменшення витратомісткості на 0,01тис.грн., призвело до збільшення витрат відповідно на 0,04тис.грн., а збільшення доходу в 2004р. на 40,7тис.грн збільшило витрати на 32,15 тис.грн.
Визначимо вплив рентабельності витрат та їх суми на прибуток підприємства:
2004р.: Пр=(Рв1-Рв0)*ПВ0/100%=19,7*3,2/100%=0,63тис.грн.
Пр=Рв1*(ПВ1 -ПВ0)/100%=2,2*31,9/100%=0,7тис.грн.
Отже, 2004р. На збільшення прибутку на 1,5тис.грн, вплинули наступні фактори: збільшення рентабельності витрат в 2004р. на 19,7тис.грн., призвело до збільшення прибутку на 0,63тис. грн., а збільшення суми витрат 2004р. на 31,9, спричинило збільшення прибутку на 0,7 тис.грн. Отже, найбільший вплив на суму отриманого агентством прибутку мало збільшення суми витрат.
Як можна бачити з наведених розрахунків, вступ туристичного агентства ТОВ "Екоплант ЛТД", до мережі "Агентств Горящих Путёвок", був доцільним та економічно вигідним, а також відкриває цікаві перспективи, спроба спланувати які описана в наступному розділі.
Висновки до розділу ІІ
Мережа агенцій "Горящих путёвок" - одна з провідних на туристичному ринку України. Мережа Агенцій Гарящих Путівок складається з центрального офісу, близько 77 агентств і представництв в Україні, Молдові, Білорусії.
Для свого розвитку Мережа АГП вирішила піти по шляху франчайзингу. При цьому, здобуваючи розкручене ім'я, ефективні технології, вигідні умови реалізації продукту, агентства, що вступають у мережу зберігають повну юридичну незалежність і волю дій.
Нова знахідка

 
 

Цікаве

Загрузка...