WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Організація та методика учбово-спортивної роботи - Дипломна робота

Організація та методика учбово-спортивної роботи - Дипломна робота

підготовчому періоді. Так, наприклад, календарні плани спортивних заходів для легкоатлетів вже кілька років передбачають серію змагань як у закритих приміщеннях, так і на повітрі (кроси, метання тощо) в лютому ії березні.
Змагальниіі період. Огноині завдання тренувань у цьому періоді зводяться до дальшого підвищення рівня розвитку фізичних і морально-вольових якостей, вдосконалення і закріплення спортивної техніки, оволодіння тактикою і набуття досвіду змагань.
Цей період прпііііято поділяти на два етапи. Перший, так звашш дозмагальнпй, триває один місяць, а другий - основних спортивних змагань - 3-5 місяців (залежно від виду спорту).
На пертому етапі спортсмени повинні здійснювати нанру/кене тренування іі братії участь у невеликій кількості змагань для набуття "бойового" досвіду. Виступаючи в них, спортсмени . призвичаюються до нових умов, перевіряють свої можливості, підвищують тренованість. У цілому тренування на цьому етапі слід розглядати як підготовку до участі в найбільш відповідальних змаганнях, запланованих на наступні місяці сезону.
Тренування на другому етапі основного періоду трохи відрізняються від тренувань на першому етапі імають свої особливості. Головну увагу в цей період приділяють вдосконаленню техніки в обраному виді спорту та підготов
ці до догягноппя найвищих для даного спортсмена результатів.
Перехідний період має на меті створення таких умов, за яких спортсмени після напруженої роботи в змагальному періоді будуть готові почати паступтшй цикл тренувань, не знизивши рівня набутих фізичних якостей і технічних навичок.
Перехідний період тренувань може мати різний характер залежно від виду спорту, рівня підготовленості спортсменів, їх віку та кількості змагапі., у яких вони взяли участь протягом змагального періоду.
На сучасному етапі для окремих видів спорту погляди на завдання перехідного періоду трохи змінились. До цього часу, наприклад, у тренуванні бігунів (особливо на довгі дистанції) в перехідному періоді наставало затишшя. Тим часом бігуни втрачали набуті якості, а з по-чатком підготовчого періоду починали все знову.
Зараз у перехідному періоді бігуни не припиняють тренувань і навіть беруть участь у змаганнях.
Для початківців і юних спортсменів, які не мають великої кількості відповідальних змагань, перехідний період не вимагає серйозних змін у процесі тренувань.
Керуючись цими загальними вказівками по плануванню цілорічності тренувань, громадський інструктор, тренер складає тижневий цикл тренувань, виходячи із завдань окремих періодів. Тижневі цикли тренувань для різних
періодів наведені в брошурах нашої бібліотечки з окремих видів спорту.
ЛІКАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
Складовою частиною системи тренування е систематичний лікарський контроль над фізкультурниками і спортсменами. Громад"' ький інструктор, тренер повинні твердо усвідомити, що перш ніж приступити до занять у спортивній секції, команді, фізкультурники мають пройти лікарське обстеження, під час якого визначається мож.'иіиість допуску до тренувань, даються рекомендації у виборі виду спорту, встановлюється характер і ступінь тренувальних навантажень тощо.
Надалі спортсмени проходять медичний огляд мінімум два ра:іи на рік, а в деяких видах спорту - кожні три місяці. Мета цих обстежень - визначити вплив регулярних занять спортом на фізичний розвиток і стан здоров'я спортсмена. При цьому виявляється і рівень зростання треповнпоґті організму.
Крім цього, обов'язковим с медичний контроль напередодні змагань. Лікар вирішує питання і ставить свій підпис на заявці про дозвіл на участь спортсмена в тих чи інших змаганнях.
Без такого лікарського допуску жоден учасник не може ор.іти участі в змаганнях.
За даними систематичних лікарських обстежень визначають працездатність та функціональні зміни окремих органів і систем організ
му спортсмена, на підставі яких громадський інструктор за участю лікаря вносить зміни в режим тренувань.
Важливе значення для досягнення високих спортивних результатів має режим спортсмена,-що складається з правильного розпорядку дня, в якому знаходять своє місце виробнича і громадська робота, ранкова гімнастика, тренування і відпочинок, сон, харчування.
Особливо значення мас лікарськші контроль у роботі ;і дітьми, підлітками та юнаками. Організація занять спортом серед цього контингенту фізкультурників вимагає від громадських інструкторів, тренерів повних знань апатомо-біо-логІчних основ цих вікових груп. І тут у пригоді стане спіндружпість з лікарем. Разом вони повинні вирішити питання про форми й методи учбово-тренувальних занять у дитячих, підліткових та юнацьких спортивних секціях і командах. - "і o
Перш за все треба враховувати, що в роботі з дітьми 10-12 років основну увагу слід приділити загальній фізичній та багатоборній під-готовці, опрацюванню якомога більшої кількості рухомих навичок різного характеру. Цього можна домогтись введенням у Зііяяття комплексу природних рухів (біг, стрибки, метання, ла-* занпя), а також різних рухливих ігор, ігор з м'ячем, гімнастичних вправ тощо.
Тренування з якогось одного виду спорту не повинне, особлігво на початку, заііматп більше 20-25% загального обсягу учбового матеріалу. При цьому заняття мають провадитись, голов-
ним чином, у плані вивчення техніки та основ тактики.
У роботі з юнаками 13-15 років вимоги до загальної фізичної багатоборної підготовки залишаються ті ж самі, але розширюється коло рухомих навичок, більше уваги приділяється розвиткові швидкісних та швидкісію-силових якостей, оволодінню й вдосконаленню техніки з обраного виду спорту, тактиці. В невеликому обсязі в заняття вводяться силові навантаження.
Зберігаючи в роботі з юнаками 16-18 років великий обсяг загальнофізичної та спеціальної підготовки, збільшують швидкісні, силові навантаження та навантаження на витривалість. В учбово-тренувальпому процесі псе більпто місце займає скеровано тренування з обраного виду спорту. Характер технічної й тактичної підготовки значною мірою наближається до характеру цієї підготовки в дорослих.
Перелік етапів підготовки юних спортсменів (Г. Г. Бухмаи} мая орієнтовний характер. Іїопи можуть змінюватись залежно від багатьох обставин і, зокрема, від особливостей обраного виду спорту. Специфіка окремих видів спорту вимагає відповідних змін у формах і методах на-вчання й тренування.
Добір засобів для учбопо-троттувальпого процесу з цим контингентом фізкультурників і спортсменів повинен грунтуватись на анатомо-фізіологічних особливостях відповідних вікових груп. В зв'язку з цим гостро постає шітаппя про найтісніший зв'язок лікаря, інструктора й тре
нера для забезпечення

 
 

Цікаве

Загрузка...