WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Організація та методика учбово-спортивної роботи - Дипломна робота

Організація та методика учбово-спортивної роботи - Дипломна робота

учасників:
чоловіки 30-45 років, 46-55 років. жінки ЗО-40 років, 41-50 років. Дистанція індивідуальних гонок:
чоловіки 30-45 років - 5, 10, 25 км. 46-55 років - 5 і 10 км.
жінки. -30-40 років - 5, 10 і 15 км. 41-50 років - 3 і 5 км.
Кількість змагань, у яких можуть брати участь фізкультурники, не повинна перевищувати 5-6 на рік. Перерва між змаганнями - не менше двох тижнів. Попередня підготовка мусить тривати по менше 5 місяців, :іа цей час необхідно наїздити 600 км. Медичний огляд - кожен місяці, та напередодні змагань.
Городки. Віковий поділ:
Чоловіки-до 45 років та 46 і старше.
Кількість фігур у партії не повинна перевищувати 6, 10, 15. В день особи до 45 років грають 3, а особи 46 і старше - 2 партії. Протягом року можна провести 16-20 зустрічей. Лікарський контроль городошники проходять двічі на рік.
Конькобіжний спорт. Віковий поділ учасник о змагань та дистанції:
чоловіки 30-45 років - 100, 500 м.
1000, 1500 м. 46-55 років - 100, 500 м.
жілки 30-40 років - 100, 500 м.
1000 м. 41-50 років - 100, 500 м.
Після шестимісячної підготовки можна брати участь протягом сезону у 3-5 змаганнях. Перерва між змаганнями повинна тривати не менше двох тижнів. Лікарський контроль треба проходити кожні три місяці та обов'язково пеоед початком змагань.
Й Лижний спорт
Л И Ж II І ГОНКИ
Вікові групи
Довжина дистанції для тих. ям [):ікііпг' займались спортом
Кількість
ЗМ ІГ.ІНЬ
за сезон
Довжина дистанції для тих. які не займались спортом
Кількість змагань за сезон
? вловівц
ЗО-45 років
і6-55 років Старше 55 років
до 15 км (5, 10- 15) до 10 км (5, 10)
до 5 км
до 5 до 4, до 2
до 10 км (5, 10)
до 5 км до 5 км без врахування
до 4 до 3 до 2
Жінки
часу
ЗО-40 років Л-лО років Старше 50 років
до 8 км (3, 5) до 5 км до 3 км
ДО 5 до 4 до 2
до 5 км до 3 км до 3 км без врахування
до 4 до 3 до 2
часу
Участь у змагання;? дозволяється лише в своїй групі за віком і підготовленістю. Перерв;! .між змаганнями повинна тривати не менше одного тижня. Допускати до участі в змаганнях лише після 12-разовііх даніїть на снігу. Проходження медичного огляду КОЖНІ три місяці і не пізніше ніж за три дні до початку змагань .
Плавання
Віко.'і групи
За кваліфікапіею
Види плавання
100 м вільн. стиль
200 м вільн ЇТРЛЬ
/.011 м вілін. стиль
Брас 1110 і 200 м
На спи-ні 11)0 і
2(і0 м
На бо-ку 100 і 200 м
Чоловіки
ЗО-45 рок в
Раніше займались спортом
ї
+
+
+
+
+
Незаймались спортом
+
-
+
+
+
45-50 років
Раніше займались спортом
+
+
-
+
+"
+'
Не иаіімались спортом
Допускаються до участі в змаганнях на
дистанціях до 200 м без врахування часу
Старше 55 р.
Раніше займались спортом
" " і> "
Не займались спортом
Допускаються до участі в змаганнях на
дистанціях до 100 м без врахування часу
' Жінки
30-40 років
Раніше займались спортом
<г-
+
+o
+
4-
+
Не а.шмалпсь спортом
4-
+
-
+
+
+
41-50 років
Раніше з.і Іі мались сиортом
+
+
-
1 *
V 4-
+
Не займались спортом
Допускаються до участі в змаганнях на
2Ш м без врахування часу
Старше 50 р.
Раніше займались спортом
" " "
Не займались спортом
Допускаються до участі в змаганнях на
дистанціях до 100 м без врахування часу
а
* Змагання на 200 м вказаними стилями на час провадити не рекомендуиться.
Плавці, у віці 30-45 років (чоловіки) та ЗО-40 років (жінки), які раніше займались спортом, залежно від їх спортивної підготовки, можуть бути допущснтппт дп участі в змаганнях до республіканських міігштабів включно. Спортсмени ЗО-40 років (чоловіки) та ЗО- 40 років (жінки), які раніше займались спортом, можуть брати участь у змаганнях протя-гом дня у двох запливах, всі інші - лише в одному запливі (дпв. таблиця на стор. 57). Перерва між змаганнями повинна тривати не менше двох тижнів.
Після 3-4-місячпої підготовки можна брати участь протягом року в 3-6 змаганнях. Кожні три місяці та перед змаганнями плавці повинні проходити медичний огляд.
Теніс. Віковий поділ учасників змагань:
чоловіки 30-45, 46-55 і старше 55 років;
жінки 26-40, 41-50 і старше 50 років.
Ігри провадяться з трьох партій з обов'язковою перервою перед вирішальною партією. Після 5-місячпої підготовки дозволяється про-вести не більше 25-40 зустрічей протягом року (сезону).
Настільний теніс. Віковий поділ учасників змагань: чо.іоіикп 46 років і старше, жіл-ки - 41 рік І старше.
Зустрічі провадяться з трьох партій. Перерва між змаганнями повинна тривати не менше одного тижня. Протягом одного дня змагань дозволяється провести 3-5 зустрічей. Медичний огляд двічі на рік.
ЛІТЕРАТУРА
Всесоюзіїьііі фи.'ікультуріші'і комплекс
(міських) або спортивного това
районних
риства
(міських) ор
ганізацій
або ДСТ
9
Змагання з естафетного бігу на приз ".Золота осінь". Естафети 4Х100, 4х200, 4х800 метрів
Вересень - жовтень
Команди цехів, бригад, відділів тощо
>
Баскетбол 1 Участь у турнірі на приз відкрит- Травень Команди колек- Рада ко-тя літнього сезону тивів фізкультури лективу фізкультури, громадський тренер з баскетбол а, бюро секції 2 Першість колсі;тппу фізкульту- Травень - Команди цехів, " ри в 2-3 тури (оціш з турів у жовтень бригад, факульте-програмі спартакіадп) * тів, класів і т.д. 3 Участь у першості району (міс- Серпень - Команди колек- "
Орієнтовний календарний план спортивних змагань колективу фізкультури
ММ п/п
Заходи
Строки проведення
Учасники
Відповідальні за виконання
Легка 'атлетика
1
Змагання в закритому приміщенні і на повітрі
Лютий - березень
Команди цехів, бригад, відділів
Бюро секції легкої
атлетики
2
Весняний та осінній легкоатлетичні кроси (із загальним ааліком з обох змагань)
Квітень - травень - вересень
Команди цехів, бригад, відділів, факультетів, кла
Рада ко-лективу фіз-культури,
сів тощо
громадський
тренер з
легкої ат
летики,
3
Участь у фіналі районного (міського) весняного та осіннього кросу
За планом районних (міських) ор
Команди колективів фізкультури
бюро секції "
4
Особисто-командна першість колективу фізкультури в три тури (один з турів у залік спартакіади} *
ганізацій Травень - липень - вересень
Команди цех'в, бригад, відділів і т.д.
o

 
 

Цікаве

Загрузка...