WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Організація та методика учбово-спортивної роботи - Дипломна робота

Організація та методика учбово-спортивної роботи - Дипломна робота


ОРГАНІЗАЦІЯ
ТА МЕТОДИКА
УЧБОВО-СПОРТИВНОЇ
РОБОТИ
ПЛАН
1 ВСТУП
2 Організація спортивних секцій і команд
3 Основні принципи спортивного тренування
4 Складові частини підготовки спортсмена
5 Тренувальні заняття
6 Планування учбово-тренувальних занять
7 Лікарський контроль
8 Спортивні змагання
ВСТУП
Важко переоцінити ту велику корисну роботу, що її виконують громадські інструктори, тренери, судді з спорту в колективах фізкультури підприємств, колгоспів, радгоспів, учбових закладів по впровадженню фізичної культури й спорту в повсякденний побут Українських людей. Ще вагомішою має стати діяльність громадського фізкультурного активу.
Штатні тренери, викладачі, вчителі фізичного виховання, фізкультурні працівники не можуть забезпечити всього обсягу масово-оздоровчої, фізкультурної і спортивної роботи з мільйонними масами трудящих. На допомогу їм приходять громадські інструктори, тренери, судді.
У нас немало любителів спорту, активістів, які можуть досить кваліфіковано керувати діяльністю спортивних секцій і команд, прищеплювати молоді любов до фізкультури й спорту, виховувати в неї необхідні навички.
Великою шаною користуються громадські інструктори, тренери. За багаторічну громадську тренерську роботу президія спортивних товариств і організацій України присвоїла звання заслуженого тренера України Ю.Є.Шамаріну, Г.С.Борисову, А.В.Веденеєву та іншим громадським тренерам, які успішно поєднують основну виробничу роботу з громадською по підготовці майстрів спорту України і спортсменів-розрядників.
Повсякденна увага, допомога громадським активістам, піклування про підвищення їхньої кваліфікації - першочергове завдання рад спортивних товариств і організацій, рад спортивних товариств, федерацій, тренерських рад.
Видання бібліотечки з основних питань роботи фізкультурного активу видавництвом "Здоров'я", до написання якої залучені провідні спеціалісти республіки, буде дійовою допомогою громадським тренерам та інструкторам.
Громадські інструктори, тренери та інші працівники з різних видів спорту повинні постійно стежити за періодичною спортивною пресою, літературними новинками з питань фізкультури і спорту, вдосконалювати свої знання на курсах і семінарах. Невеликий обсяг бібліотечки не дозволяє дати повний аналіз методики навчання й тренування, техніки, тощо. Такі аналізи є в підручниках з окремих видів спорту, методичних посібниках, виданих за останні роки. Тут же подано лише стислі методичні поради.
ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНИХ СЕКЦІЙ І КОМАНД
На переважній більшості підприємств, в установах, колгоспах, учбових закладах країни створені й працюють колективи фізичної культури, але в багатьох з них, навіть при наявності необхідних умов, не організовані спортивні секції та команди з окремих видів спорту, які могли б охопити всіх бажаючих систематично тренуватись та брати участь у спортивних змаганнях.
Є й такі колективи фізкультури, які обмежують свою діяльність організацією і роботою лише одної-двох спортивних секцій. Такі ради колективів фізкультури позбавляють молодь
і доросле населення можливості займатись улюбленими видами спорту.
Цілком очевидно, що рада колективу фізкультури, яка не дбає про створення спортивних секцій, організацію учбово-треиувально'і і спортивної роботи серед трудящих, залишається фізкультурною "організацією" лише на папері.
Завдання кожного колективу фізкультури^ особливо напередодні IV ювілейної спартакіади України та народів Радянського Союзу зорганізувати різні спортивні секції та команди, на-лагодпти систематичну учбово-трснувальну і спортивну роботу серед молоді й дорослого населення, створити умови для проведення щорічних спартакіад у своїх колективах.,;
Досвід показує, що в будь-якому колективі фізкультури можпа створити спортивні секції з окремих видів спорту, вести цілорічну учбо-во-тронупа.'піну і спортивну роботу, готувати фізкультурників та складати нормативи комплексу РЙО. Для цього рада колективу фізкультури з допомогою комсомольської- та профспілкової організацій повинна розгорнути організаційну і пропагапдш'тсі.ку діяльність.
Насамперед слід обпжорпти питання про створення спортивних секцій і команд на засіданні ради колективу фізкультури, погодити план організації секцій з комсомольською та профспілковою організяїгіями. Далі треба подбати про місця для троиунальнпх занять. Якщо колектив фізкультури не має своєї власної спортивної бази (стадіону, майданчиків, залу. клу-е'.-. ^лтт.о пїнинякітї,ся заходи до ЇЇ створення
(мова йде про будівництво найпростіших майданчиків, про обладнання місць для занять у клубі чи іншому приміщенні), виготовлення або придбання необхідного інвентаря.
До створення найпростіших спортивних споруд залучаються фізкультурники, які виявили бажанпя займатись тим чи іншим видом спорту. Для будівництва майданчиків використовуються місцеві будівельні матеріали.
Можна домовитись і з сусіднім колективом фізкультури про використання їхньої спортивної бази для тренувальних занять секції або команди.
Такі види спорту, як шахи, шашки, настільний теніс, городки, велосипедний спорт, лиж-, вий спорт і деякі інші, взагалі не потребують складних споруд для учбово-тренувальної Й спортивної роботи. Інвентар та деяке устаткування можна виготовити пласпими силами (стіл для настільного тепіса, городки тощо). Щодо велосипедів і лиж, то вони Б в багатьох бажаючих, отже, цього досить для налагодження тренувань.
Одночасно із заходами по створенню спортивної б.:і;иі добирають (якщо їх немає в колективі фізкультури) керівників секцій і команд. Для цього рада колективу фізкультури разом з комсомольською організацією відбирає спорт-смі.'іїів-розрндппків, демобілізованих воїнів ^.-Ц4 і (,,дянської Армії, упіів старших класів для підготовки з них громадських інструкторів, тренерів і судців.
Для проведення семінару, курсів по підготовці громадських інструкторів, тренерів залучають найдосвідченіших викладачів фізкультури, тренерів, спортивних суддів вищих категорій, лікарів. Ради спортивних товариств і організацій (вони є в кожному районі), ради спортивних товариств, федерації, колегії суддів та тренерські ради завжди подадуть допомогу колективам фізкультури в проведенні семі-нарів по підготовці громадських фізкультурних кадрів.
Поряд з розв'язанням цих питань треба провадити організаційно-пропагандистську роботу. Звичайно на загальних зборах трудящих виноситься питання про організацію спортивних секцій, груп здоров'я, команд з окремих видів спорту. По радіо, через стінну газету, в об'явах оголошується запис до спортивних секцій, команд. У цехах, бригадах, відділах, класах провадяться

 
 

Цікаве

Загрузка...