WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Фізичні якості та особливості їх розвитку у дітей молодшого шкільного віку - Реферат

Фізичні якості та особливості їх розвитку у дітей молодшого шкільного віку - Реферат


Реферат на тему:
Фізичні якості та особливості їх розвитку у дітей молодшого шкільного віку
ПЛАН
1. Засоби розвитку фізичних якостей
2. Особливості використання методів строго реґламентованої вправи
3. Особливості використання методу ігрової вправи у процесі розвитку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку
4. Особливості використання методу змагальної вправи у процесі розвитку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку
5. Особливості використання методів і особливості розвитку сили у молодшому шкільному віці
6. Особливості використання методів і особливості розвитку гнучкості у дітей молодшого шкільного віку
7. Особливості використання методів і особливості розвитку швидкості у дітей молодшого шкільного віку
8. Особливості використання методів і особливості розвитку витривалості у дітей молодшого шкільного віку
9. Особливості використання методів і особливості розвитку спритності у дітей молодшого шкільного віку
Загальна характеристика фізичних якостей, засобів і методів їх розвитку у дітей молодшого шкільного віку
Загальна характеристика фізичних якостей, засобів і методів їх розвитку у дітей молодшого шкільного віку
Термін якість відображає рухові можливості людини.
До основних фізичних якостей відносять силу, витривалість, швидкість, гнучкість і спритність.
Засоби розвитку фізичних якостей
Основним засобом розвитку фізичних якостей є фізичні вправи.
В сучасній теорії фізичного виховання користуються найбільш науково обґрунтованою і ефективною для практичного застосування класифікацію фізичних вправ, що використовуються для розвитку фізичних якостей.
1. Силові вправи - виконання рухових дій з подоланням підвищеного (відносно до звичних умов) опору. Наприклад, підтягування в висі чи присідання з обвантаженням.
2. Швидкісно-силові вправи - виконання рухових дій, які вимагають прояву великих зусиль за якомога короткий час. Наприклад, стрибки, метання.
3. Фізичні вправи, що вимагають прояву швидкості - короткочасне виконання відносно-простих за координацією вправ з субмаксимальною або максимальною швидкістю. Наприклад, ходьба, біг, плавання.
4. Фізичні вправи, що вимагають прояву витривалості - тривале виконання рухових дій без перерви для відпочинку, або їх повторне виконання до втоми. Наприклад, циклічні (біг, плавання, ходьба), ациклічні (присідання, віджимання).
5. Фізичні вправи які вимагають прояву спеціальної витривалості - швидкісна витривалість, силова витривалість, координаційна витривалість.
6. Фізичні вправи, що вимагають прояву гнучкості - виконання рухів в різних суглобах з якомога більшою амплітудою. Наприклад, нахил вперед.
7. Фізичні вправи, що вимагають прояву спритності - виконання різних складнокоординаційних вправ, із незвичних вихідних положень, виконання відносно простих за координацією рухів у відповідності до зміни умов навколишнього середовища і ліміту часу. Наприклад, перекат, перекид, човниковий біг.
8. Фізичні вправи, що вимагають прояву збереження рівноваги - виконання різноманітних вправ на обмеженій площині опори, на підвищені (відносно підлоги) опорі, на рухомій опорі. Наприклад ходьба по гімнастичній лаві, колоді.
9. Фізичні вправи, що вимагають комплексного прояву різних фізичних якостей. Наприклад, гра в баскетбол сприяє розвитку швидкості, швидкісно-силовим якостям, спритності.
У процесі розвитку фізичних якостей особливу увагу потрібно звернути на потужність енергообміну. Тому фізичні вправи можна розділити на вправи максимальної, субмаксимальної, великої і помірної потужності (В.С.Фарфель, 1949).
1. Фізичні вправи максимальної потужності - це рухи, що виконуються з максимальною інтенсивністю і тривалістю до 20-22 секунд. Наприклад, спринтерські дистанції.
2. Фізичні вправи субмаксимальної потужності - це рухи, які виконуються на протязі від 22-25 с до 3-4 хвилин з біляграничною для відповідної тривалості інтенсивністю. Наприклад, біг на 400, 800, 1500 м.
3. Фізичні вправи великої потужності - це рухи, які виконуються з середньою інтенсивністю на протязі від 4-5 до 30 хвилин. Наприклад біг на дистанції 2000 метрів.
4. Фізичні вправи помірної інтенсивності - це вправи тривалістю понад 30 хвилин.
Методи розвитку фізичних якостей
Для раціонального керування процесом розвитку фізичних якостей потрібно визначити не тільки те, що робити (засоби), а і те як виконувати відповідне навчальне завдання (методи).
Методи строго регламентованої вправи
Характерною ознакою цієї групи методів вправи є чітка регламентація їх структури і змісту.
Методи строгої регламентації вправи можна розділити на три групи.
Методи безперервної вправи - характерною особливістю є тривале виконання одного тренувального завдання без інтервалів відпочину. В якості засобу можуть використовуватись як циклічні (біг, ходьба, плавання), так і ациклічні вправи (виконання комплексу вправ ритмічної гімнастики). Інтенсивність навантаження знаходиться в досить широких межах - 25-30 до 70-75% від індивідуального максимуму.
1. Метод безперервної стандартизованої вправи - характеризується незмінністю величини тренувального впливу (швидкість пересування, ритм, темп, амплітуда рухів) від початку до кінця вправи. Цей метод використовується переважно для розвитку загальної витривалості. Він також сприяє розвитку вольових якостей. Тренувальний ефект полягає у підвищенні продуктивності роботи серцево-судинної і дихальної систем. Основним недоліком застосування цього методу є низький емоційний фон при виконані завдання.
2. Метод безперервної варіативної вправи характеризується багаторазовою зміною швидкості пересування або величиною зусиль, ритму, темпу чи амплітуди рухів. За допомогою методу розвивають загальну і спеціальну витривалість. Прикладом може бути біг по пересічній місцевості. Використання даного методу на місцевості де постійно змінюється рельєф, краєвид тощо, приносить хороший психологічний ефект і допомагає подолати одноманітність циклічної роботи. Може використовуватись у молодшій школі під час проведення уроків в природних умовах.
3. Метод безперервної прогресуючої вправи характеризується поступовим (від початку до кінця конкретного тренувального завдання) збільшення швидкості або величини зусиль, темпу або амплітуди рухів, або кількох компонентів одночасно. Спрямований переважно на розвиток спеціальної витривалості.
4. Метод безперервної реґресуючої вправи характеризується найвищою інтенсивністю на початку вправи і поступовим її зниженням до кінця вправи. Тренувальним ефект забезпечується тим, що на початку виконання вправи внаслідок її інтенсивного виконання накопичується втома, яку потрібно долати аж до кінця виконання вправи. Сприяє розвитку загальної і спеціальної витривалості.
Методи інтервальної вправи характеризуються наявністю робочих фаз і інтервалів відпочинку між ними в процесі виконання певного тренувального завдання. Взалежності від режиму навантаження, у процесі виконання одноразового тренувального завдання, інтервальний метод вправи може мати чотири різновиди.
1. Метод інтервальної стандартизованої вправи характеризується незмінністю усіх його компонентів від початку до кінця виконання конкретного тренувального завдання. Може застосовуватись для розвитку всіх фізичних якостей.
2. Метод інтервальної варіативної вправи характеризується хвилеподібною зміною величини тренувального впливу у процесі виконання відповідного тренувального завдання. При цьому

 
 

Цікаве

Загрузка...