WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Урок фізичної культури – основна форма фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку - Реферат

Урок фізичної культури – основна форма фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку - Реферат

повинні бути дотримані наступні вимоги, які перевіряються при його аналізі по вертикалі і горизонталі.
По горизонталі перевіряється:
- - дотримання наступності засвоєння матеріалу в середині розділів і між ними;
- - забезпечення випереджаючого розвитку фізичних якостей;
- - поступове підвищення функціональних можливостей організму учнів;
- - періодичне повторення вправ на уроці і в самостійних заняттях для міцного засвоєння;
- - забезпечення системи контролю за ходом навчального процесу
По вертикалі:
- - використання різноманітних засобів для формування оптимального емоційного стану учнів;
- - різнобічний вплив на опорно-руховий апарат і функції організму;
- - оптимальне розумове, фізичне і координаційне навантаження;
- - відповідність обсягу навчального матеріалу тривалості уроку.
Заплановане у річному плані уточнюється і конкретизується в етапних планах на чверть, які є фраґментами річного плану і складаються безпосередньо перед початком чергової чверті з урахуванням фактично досягнутого у попередній.
Робочий план
У робочому плані передбачається завдання і засоби основної частини кожного заняття, використовуючи при цьому раніше складені програми навчання. Після визначення змісту основної частини обирають засоби підготовчої. Тут записують характер загальнорозвиваючих вправ, і конкретно вказують які спеціальні вправи будуть запропоновані учням. При плануванні заключноїчастини завжди потрібно передбачити зв'язок проведення уроку з наступним. Це досягається шляхом націлення учнів на самостійну роботу, спрямовану на закріплення вивченого і підготовку до засвоєння матеріалу на майбутніх уроках. Сюди включають вправи для навчання розслаблятись і вправи на гнучкість. Робочий план відноситься до поточного планування.
Робочий план
з фізичної культури для учнів ______ класу
№ уроку, дата Зміст підготовчої частини уроку Основна частина уроку Заключна частина уроку, домашнє завдання
1 2 3 4
Конспект уроку
Конспект уроку відноситься до оперативного планування. Він завершує систему планування уроків і виконує в ній організаційну функцію, розробляється на основі робочого плану для паралельних класів, але зазначаються особливості роботи в кожному з них.
Конспект містить конкретні завдання, які ставляться з врахуванням рівня підготовленості учнів, і записуються під заголовком конспекту. Далі конкретизується зміст навчання, де послідовно заносяться вправи, що підлягають вивченню на уроці, теоретичні відомості і домашні завдання. Підкреслюються можливі міжпредметні зв'язки, при потребі - обґрунтовується доцільність даних вправ на уроці.
У наступному стовпці конспекту записують дані про дозування (кількість повторень, час на виконання, довжина дистанції, вага вантажів тощо). Дозування визначається окремо для хлопців і дівчат (за обсягом і інтенсивністю).
У графу організаційно-методичні вказівки записуються: способи управління класом і його групами; розміщення учнів і вчителя під час фраґментів уроку; способи підготовки, роздачі і прибирання інвентаря, приладів, місця їх розміщення; особливості організації ігор; види робіт, які необхідно виконати до початку уроку; шляхи забезпечення техніки безпеки; шляхи взаємодії вчителя і учнів, виховний і оздоровчий вплив, додаткові завдання, форми і методи контролю, вказівки щодо самостійної роботи.
У деяких випадках цей стовпець може бути розділений на два - "Методичні вказівки" та "Організаційні вказівки".
Вкінці конспекту вказують на необхідну матеріальну базу та місце проведення уроку.
У конспекті можна широко використовувати графічну форму запису вправ.
Конспекти уроку
фізичної культури для учнів ____ класу
Завдання уроку:
1.
2.
3.
№ Зміст навчального матеріалу Дозування Організаційно-методичні вказівки
1 2 3 4
Література:
1. Андрощук Н.В., Леськів А.Д., Мехоношин С.О. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні молодших школярів. Методичний посібник. - Тернопіль: "Підручники і посібники", 1998. - 112 с.
2. Андрощук Н.В., Дзюбановський А.Б., Леськів А.Д. Радість руху. - Тернопіль.: СМП "Астон", 1999. - 114 с.
3. Борисенко А.Ф., Цвек С.Ф. Руховий режим учнів початкових класів. Навчальний посібник. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: Радянська школа, 1989. - 190 с.
4. Вільчковський Е.С., Козленко М.П., Цвек С.Ф. Система фізичного виховання молодших школярів. Навчально-методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1998. - 232 с.
5. Кругляк О.Я., Буклів І.М., Кругляк Н.П. Календарне планування уроків фізичної культури. 1-4 класи. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2000 . - 64 с.
6. Кругляк О.Я., Кругляк Н.П. Від гри до здоров'я нації. Рухливі ігри, естафети на уроках фізичної культури. Методичний посібник. - Тернопіль: "Підручники і посібники", 2000. - 80 с.
7. Леськів А.Д., Андрощук Н.В., Мехоношин С.О., Дзюбановський А.Б. Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів. - методичний посібник.: Тернопіль "Астон", 1997. - 108 с.
8. Леськів А.Д., Дзюбановський А.Б. Рухливі ігри на місцевості для школярів молодшого та середнього віку", Тернопіль, СМП "Астон", 2000. - 132 с.
9. Леськів А.Д., Левковський Д.М., Дзюбановський А.Б. Планування програмового матеріалу з предмету "Фізична культура" дл учнів 1-4-х класів. - Тернопіль: "Астон", 2000. - 176 с.
10. Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей. -Львів: Штабар, 1997. -207 с.
11. Лящук Р.П., Огнистий А.В. Гімнастика (навчальний посібник у двох частинах) . - Тернопіль: ТДПУ, Ч.1. - 2000. - 164 с.
12. Лящук Р.П., Огнистий А.В. Гімнастика (навчальний посібник у двох частинах) . - Тернопіль: ТДПУ, Ч.2. - 2001. - 214 с.
13. Огнистий А.В. Теоретико-методичні основи фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку (опорні конспекти лекцій). - Тернопіль: ТДПУ, 2001. - 60 с.
14. Огнистий А.В. Зошит для практичних занять з методики фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку. - Тернопіль: ТДПУ, 2001. - 24 с.
15. Папуша В.Г. Фізичне виховання школярів: форми, зміст, організація. - Тернопіль: Збруч. - 2000 - 248 с.
16. Педагогічна практика з фізичного виховання (методичні рекомендації для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів) за ред. А.В.Огнистого. - Тернопіль: ТДПУ, 2001. - 20 с.
17. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Фізична культура" 1-11 класи. - К: "Перун", 1998. - 63 с.
18. Цвек С.Ф. Фізичне виховання молодших школярів. - К: "Радянська школа", 1986. - 123 с.
19. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів (Практикум). - Львів: Світ, 1993. - 184 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...