WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Принципи та методи побудови процесу фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку - Реферат

Принципи та методи побудови процесу фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку - Реферат

визначене завдання і концентрує на ньому свою увагу, не випускаючи, звичайно, з виду другорядні завдання (в більшості при удосконаленні рухового навику). Такий підхід дозволяє досить добре засвоїти всі деталі вправи тому, що допомагає послідовно зосередити свої зусилля на різних компонентах навику.
2. Метод підвідних вправ - передбачає застосування структурно споріднених вправ, але більш доступних, які підводять до засвоєння основної дії шляхом її цілісної імітації або часткового відтворення в спрощеній формі. Наприклад, перекати - це відповідна складова перекидів.
Метод розчленованої вправи передбачає тимчасовий розподіл руху на складові частини (відносно самостійні рухи) для почергового їх вивчення з наступнимим з'єднанням цих частин в цілісну вправу. Цей метод, в основному, використовується при розучуванні складних вправ.
Залежно від ступеня роздрібленості і педагогічної направленості прийнято виділяти дві різновидності методу розчленованої вправи:
1. Власне метод розчленування - пов'язаний з використанням відносно важливих завдань, кожне з яких охоплює одну або декілька фаз цілісної вправи. Такі завдання носять назву дозованих вправ, що несуть в собі комплекси характеристик, які повністю відповідають аналогічним частинам цілісної вправи.
2. Метод вирішення вузьких рухових завдань - підбір вправ цим методом може опиратись на виділення окремих кінематичних і динамічних характеристик руху. Він робить можливим застосування в процесі розучування вправи найрізновидніших завдань, що дозволяє розчленувати складний рух не тільки на фази, але і на окремі характеристики рухів і дій у цих фазах.
Найголовніші завдання, які вирішуються за допомогою таких вузьконаправлених вправ, пов'язані:
§ з уточненням уяви про рух і необхідні активні дії;
§ з удосконаленням техніки розучуваних рухів;
§ з виправленням помилок, які виникають в процесі навчання.
При вивченні вправ методи цілісної і розчленованої вправи в більшості поєднуються між собою, доповнюючись різними методичними прийомами, які для зручності користування об'єднані в групи.
Групи методичних прийомів навчання
1. Група прийомів використання комбінованих приладів.
2. Група прийомів незначної зміни стандарту приладів.
3. Група прийомів використання допомоги і фіксації.
4. Група прийомів обмеження простору дії.
5. Група прийомів застосування обвантаження.
6. Група прийомів, спрямованих на зниження негативної дії рефлексу самозахисту.
7. Група прийомів самоаналізу своїх дій.
8. Група орієнтирів.
Ігровий метод характеризується організацією дітей на основі образного чи умовного сюжету, який передбачає досягнення мети в умовах, що змінюються. Ігровий сюжет запозичується з навколишньої дійсності (імітація, полювання і ін.), або як умовна схема взаємодії гравців (ігри - городки, теніс і ін.).
Ігровий метод застосовується при навчанні складних рухів, коли вони вже в основному засвоєні, з метою закріплення рухових навичок і розвитку вміння використовувати їх у різних ситуаціях.
Недоліком ігрового методу є обмежена можливість дозування фізичного навантаження.
Змагальний метод - це такий спосіб організації дітей при виконанні фізичних вправ, коли яскраво проявляється момент зіставляння сил у боротьбі за першість, за досягнення результатів. Він підвищує інтерес до фізичних вправ, сприяє кращому виконанню їх. Крім цього у дітей розвивається здатність застосовувати рухові навички та вміння в ускладнених умовах навколишньої дійсності.
Користуватись змагальним методом у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку треба обережно так як при неправильній методиці організації змагань він може викликати нервове перезбудження, негативно вплинути на самопочуття та поведінку дітей.
Змагальний метод використовують в тому разі коли діти добре освоїли вправу. Спочатку змагання організовують на правильне виконання вправи (хто краще стрибне), а надалі в міру закріплення рухової навички критеріями оцінки стають кількісні показники (хто дальше стрибне).
Питання для контролю
1. Назвіть принципи фізичного виховання.
2. Назвіть і охарактеризуйте основні групи методів фізичного виховання.
3. Охарактеризуйте ігровий метод.
Література:
1. Андрощук Н.В., Леськів А.Д., Мехоношин С.О. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні молодших школярів. Методичний посібник. - Тернопіль: "Підручники і посібники", 1998. - 112 с.
2. Андрощук Н.В., Дзюбановський А.Б., Леськів А.Д. Радість руху. - Тернопіль.: СМП "Астон", 1999. - 114 с.
3. Борисенко А.Ф., Цвек С.Ф. Руховий режим учнів початкових класів. Навчальний посібник. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: Радянська школа, 1989. - 190 с.
4. Вільчковський Е.С., Козленко М.П., Цвек С.Ф. Система фізичного виховання молодших школярів. Навчально-методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1998. - 232 с.
5. Кругляк О.Я., Буклів І.М., Кругляк Н.П. Календарне планування уроків фізичної культури. 1-4 класи. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2000 . - 64 с.
6. Кругляк О.Я., Кругляк Н.П. Від гри до здоров'я нації. Рухливі ігри, естафети на уроках фізичної культури. Методичний посібник. - Тернопіль: "Підручники і посібники", 2000. - 80 с.
7. Леськів А.Д., Андрощук Н.В., Мехоношин С.О., Дзюбановський А.Б. Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів. - методичний посібник.: Тернопіль "Астон", 1997. - 108 с.
8. Леськів А.Д., Дзюбановський А.Б. Рухливі ігри на місцевості для школярів молодшого та середнього віку", Тернопіль, СМП "Астон", 2000. - 132 с.
9. Леськів А.Д., Левковський Д.М., Дзюбановський А.Б. Планування програмового матеріалу з предмету "Фізична культура" дл учнів 1-4-х класів. - Тернопіль: "Астон", 2000. - 176 с.
10. Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей. -Львів: Штабар, 1997. -207 с.
11. Лящук Р.П., Огнистий А.В. Гімнастика (навчальний посібник у двох частинах) . - Тернопіль: ТДПУ, Ч.1. - 2000. - 164 с.
12. Лящук Р.П., Огнистий А.В. Гімнастика (навчальний посібник у двох частинах) . - Тернопіль: ТДПУ, Ч.2. - 2001. - 214 с.
13. Огнистий А.В. Теоретико-методичні основи фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку (опорні конспекти лекцій). - Тернопіль: ТДПУ, 2001. - 60 с.
14. Огнистий А.В. Зошит для практичних занять з методики фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку. - Тернопіль: ТДПУ, 2001. - 24 с.
15. Папуша В.Г. Фізичне виховання школярів: форми, зміст, організація. - Тернопіль: Збруч. - 2000 - 248 с.
16. Педагогічна практика з фізичного виховання (методичні рекомендації для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів) за ред. А.В.Огнистого. - Тернопіль: ТДПУ, 2001. - 20 с.
17. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Фізична культура" 1-11класи. - К: "Перун", 1998. - 63 с.
18. Цвек С.Ф. Фізичне виховання молодших школярів. - К: "Радянська школа", 1986. - 123 с.
19. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів (Практикум). - Львів: Світ, 1993. - 184 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...