WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Особливості процесу навчання фізичним вправам учнів молодшого шкільного віку - Реферат

Особливості процесу навчання фізичним вправам учнів молодшого шкільного віку - Реферат


Реферат на тему:
Особливості процесу навчання фізичним вправам учнів молодшого шкільного віку
ПЛАН
1. Етап початкового розучування вправи
2. Етап поглибленого розучування вправи
3. Етап закріплення та удосконалення вправи
4. Ключові моменти складання програми навчання фізичній вправі
Структура процесу навчання
Процес навчання руховим діям можна умовно розділити на три етапи, які тісно пов'язані між собою:
1. Етап початкового розучування вправи.
2. Етап поглибленого розучування.
3. Етап закріплення та вдосконалення вправи.
Етап початкового розучування вправи
Основна мета цього етапу полягає у вивченні основ техніки рухової дії. Перед вчителем стоять декілька завдань:
- створити попередню уяву про вправу;
- правильно й доступно поставити перед учнем рухове завдання;
- допомогти учневі створити програму дій, тобто полегшити пошук основного варіанту вирішення завдання;
- навчити виконувати частини (фази, елементи) техніки основної дії, котрі не були засвоєні раніше;
- сформувати загальний ритм рухової дії;
- попередити або усунути непотрібні рухи і грубі викривлення (спотворення) техніки руху.
Вирішуючи завдання, що полягає в створенні попередньої уяви про вправу, слід враховувати, що уява відіграє програмну функцію. Перш за все учитель повинен назвати вправу. Це дасть можливість зосередити увагу учнів на матеріалі, який вивчається.
Наступним кроком учителя є демонстрація вправи. Назвавши вправу, учитель пропонує подивитись, як вона виконується. Показ вправи дає можливість у більшому об'ємі доповнити уявлення про просторово-часові параметри рухів.
Практика роботи показує, що демонстрування вправи в цілому на початку навчання дає кращі результати, ніж показ частинами. Свої дії вчитель має супроводжувати поясненнями.
Пояснення стає дохідливішим лише тоді, коли його доповнюють відповідними наочностями.
Уявлення про нову рухову дію можуть бути повними лише тоді, коли ознайомлення з нею включає реальне "відчуття" рухів. Для цього в практиці роботи застосовується безпосереднє виконання вправи.
Характерним для етапу початкового розучування є те, що в перших спробах виконання вправи спостерігаються початкові прояви майбутньої помилки. Тому успіх у засвоєнні раціональної техніки виконання вправи багато в чому залежить від умілого і своєчасного попередження і виправлення (ліквідації) помилок.
Основними причинами грубих викривлень рухових дій на початковому етапі їх розучування є: 1. Невиконання окремих дій у вправі. 2. Несвоєчасне виконання окремих дій в вправі. 3. Неправильний напрям руху. 4. Недостатня фізична підготовка. 5. Боязнь виконання вправи.
Не слід багаторазово повторювати вправу з помилкою. Якщо ж помилка закріпилась, то для її виправлення можна застосувати такі прийоми:
1. Зупинити на деякий час виконання вправи, щоб загальмувати непотрібні умовно-рефлекторні зв'язки, а лише після цього знову приступити до розучування, акцентуючи увагу на тих фазах, де зафіксувалась помилка в минулому.
2. Перевчити вправу (якщо це можливо, враховуючи особливості техніки) в іншу сторону.
3. Скористатись прийомом "від важкого до легкого". Зупинити виконання вправи, в котрій фіксується помилка, і вивчати вправу важчу, але подібну за структурою.
4. Посилити страхування, додатково покласти м'які поролонові мати, щоб зменшити негативну дію рефлексу самозахисту, котрий заважає правильному оволодінню технікою вправи.
5. Застосовувати словесний звіт і самооцінку про пророблену роботу. Висловлюючи усно всі деталі техніки у відповідній послідовності, учень краще усвідомить суть окремих дій, продумає їх і внесе відповідні корективи в свої дії, а це дасть можливість швидше ліквідувати помилки.
Етап поглибленого розучування
Якщо етап початкового розучування вправи передбачає, головним чином, засвоєння основ техніки, то на етапі поглибленого розучування здійснюється деталізоване її вивчення.
Основні завдання цього етапу передбачають:
- уточнення техніки виконання вправи згідно її просторових, часових і динамічних характеристик відповідно до індивідуальних особливостей учнів;
- удосконалення ритму дій - добитися вільного і суцільного виконання вправи;
- встановлення самоконтролю за руховими діями.
На етапі поглибленого розучування пріоритетним методом стає метод цілісної вправи. На тлі цілісного виконання вправи увага учнів вибірково концентрується на певних ланках рухової дії.
Головна роль методу цілісної вправи не виключає можливості і доцільності застосування на цьому етапі і методу розучування рухових дій по частинах. До цього методу повертаються за необхідності внести суттєві корективи в окремі ланки вправи. найчастіше це трапляється під час розучування рухових дій, котрі мають декілька головних ланок.
На цьому етапі навчання зберігають своє значення майже всі методичні прийоми, котрі застосовуються на початковому етапі, як от: підвідні вправи, фізична допомога, орієнтири. Але використання цих прийомів з часом стає більше епізодичним.
Етап закріплення та удосконалення вправ
Цей етап передбачає вдосконалення рухових дій в умовах його практичного застосування. Тут вирішуються такі рухові завдання:
- закріпити навик володіння технікою вправи;
- розширити діапазон варіативності техніки вправи для доцільного виконання її в різних умовах і при максимальних проявах фізичних якостей;
- завершити індивідуалізацію техніки виконання вправи відповідно до ступеня розвитку індивідуальних здібностей.
В міру закріплення навику повторення рухів може проходити в різноманітних з'єднаннях (зв'язках) з іншими вправами, що може відбуватись при:
- ускладненні зовнішніх умов;
- змінах у фізичному і психічному стані учня (втома, відвернення уваги, хвилювання або на тлі інших емоцій);
- наявності різноманітних з'єднань (зв'язок) з різними вправами, а також і в таких з'єднаннях, де виникає необхідність побороти вплив негативного переносу навику;
- зростанні фізичних зусиль (з різних вихідних положень, у складне кінцеве положення).
Етап закріплення та вдосконалення рухових дій характеризується органічним злиттям процесів уточнення техніки вправ і виховання фізичних якостей, котрі забезпечують максимальну ефективність дій.
Таким чином, етапи розучування вправ розглядаються як єдиний і неподільний процес. Всі умовно виділені етапи, взаємопов'язані, і між ними не існує чітко виражених меж і переходів. Ці етапи, як правило, стикуються і накладаються один на одного, тобто кожен наступний починається на тлі попереднього. Загальна мета процесу навчання виражена в досконалості виконання рухових дій, результатом котрої є гармонійний завершений рух.
При підготовці до вивчення вправ важливо знати не лише техніку, але і дидактичні властивості, тобто всі особливості навчання даному рухові. В ідеалі всі необхідні відомості про навчання повинні бутисистематизовані у вигляді розробленого методичного посібника. Діяльність вчителя направлена на створення такого посібника складається із наступних періодів:
Перший період - дослідження і описання руху. Результатом роботи на даному етапі є детальний опис руху в кожній фазі руху з визначенням головних завдань.
Другий період - визначення основних навчальних вправ і необхідних базових навичок. На даному етапі вчитель повинен виконати наступні операції:
1. На основі раніше дослідженої структури вправи виділити рухові компоненти

 
 

Цікаве

Загрузка...